ŚWIAT

Parlament Europejski rozpoczyna proces zmiany traktatów UE

Unia Europejska

Parlament przyjął rezolucję wzywającą Radę Europejską do wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu rewizji traktatów UE.

  • Wezwanie szefów państw lub rządów do powołania konwentu w celu zmiany traktatów
  • Pierwsze propozycje dotyczące nowej struktury instytucjonalnej UE
  • Zniesienie prawa weta, zwiększenie uprawnień UE w zakresie zdrowia, energii, obrony oraz polityki społecznej i gospodarczej
  • Pełne i bezpośrednie prawo inicjatywy ustawodawczej dla Parlamentu oraz lepsza ochrona wartości założycielskich

W świetle szeregu trwających i niedawnych kryzysów, posłowie skorzystali z przysługującego im prawa i wezwali do zmiany traktatów poprzez:

  • zreformowanie procedur głosowania w Radzie w celu zwiększenia zdolności Unii Europejskiej do działania, w tym przejście od głosowania jednomyślnego do głosowania większością kwalifikowaną w takich dziedzinach, jak sankcje, tzw. klauzule pomostowe i sytuacje nadzwyczajne
  • dostosowanie uprawnień UE, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia, transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, osiągnięcia unii energetycznej opartej na efektywności energetycznej i energii odnawialnej, w zgodzie z międzynarodowymi umowami przeciwko zmianie klimatu, obrony oraz polityki społecznej i gospodarczej oraz zapewnienia pełnego wdrożenia europejskiego filaru praw socjalnych i protokołu postępu społecznego
  • uczynienie europejskiej gospodarki bardziej odporną, ze szczególną uwagą poświęconą małym i średnim przedsiębiorstwom oraz konkurencyjności oraz inwestowanie w sprawiedliwą cyfrową i zieloną transformację
  • zapewnienie Parlamentowi prawa do inicjowania, zmieniania i odwoływania aktów prawnych oraz pełnych praw jako współustawodawcy w zakresie budżetu UE
  • wzmocnienie procedury ochrony wartości leżących u podstaw UE oraz wyjaśnienie sposobu określania i konsekwencji naruszeń ( 7 TUE i Karta Praw Podstawowych)

Rezolucję 9 czerwca przyjęto po debacie, która odbyła się tego samego dnia, 355 głosami za, przy 154 głosach przeciw i 48 głosach wstrzymujących się.

Kolejne kroki

Zadaniem szefów państw i rządów 27 państw członkowskich, podczas Rady europejskiej jest ustanowienie konwentu w głosowaniu ze zwykłą większością głosów. Wielu posłów wzywało do uczynienia tego najszybciej jak to będzie możliwe, czyli, podczas szczytu w dniach 23-24 czerwca, aby zapewnić, że oczekiwania obywateli zostaną spełnione, a wyniki Konferencji w sprawie przyszłości Europy dobrze wykorzystane. w skład Konwentu powinni wejść posłowie do PE, komisarze, parlamentarzyści z państw członkowskich oraz przywódcy UE.

ZOBACZ TAKŻE: Zbulwersowany Zbigniew Ziobro: UE chce stworzyć nową państwowość, tj. zlikwidować państwa narodowe

Oczekuje się, że w połowie czerwca Komisja ogłosi, jakie działania zamierza podjąć w związku z konferencją. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego będzie nadal pracować nad zmianami, które Parlament chciałby wprowadzić do traktatów w oczekiwaniu na zwołanie konwentu.

Kontekst

Podczas ceremonii zakończenia Konferencji, która odbyła się 9 maja w Strasburgu, przewodnicząca PE Roberta Metsola, prezydent Francji Emmanuel Macron w imieniu francuskiej Prezydencji w Radzie oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen otrzymali od współprzewodniczących Zarządu Konferencji raport końcowy. Obejmuje on 49 propozycji zawierających ponad 300 środków pozwalających na ich zrealizowanie w 9 obszarach tematycznych, na podstawie 178 zaleceń europejskich paneli obywatelskich, wkładu paneli i wydarzeń krajowych oraz 43 734 wypowiedzi na temat 16 274 pomysłów zarejestrowanych na wielojęzycznej platformie cyfrowej.
(PE)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button