RÓŻNOŚCI

Fit for 55 – ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w UE

Unia Europejska

Parlament Europejski zaakceptował program Fit for 55.

Czytamy w nim m.in. o zakazie rejestracji samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 roku.

Fit for 55 to największa reforma klimatyczno-energetyczna w całej historii Unii Europejskiej.

Od 2035 roku nie będzie można już kupić na terenie Unii Europejskiej samochodów z napędem spalinowym. Jednakże, włoscy producenci aut luksusowych wynegocjowali odroczenie tych zmian o rok.

Redukcja emisji CO2 z samochodów osobowych i dostawczych: wyjaśniamy nowe cele

W celu zmniejszenia emisji z samochodów europosłowie proponują surowsze limity emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych, dla osiągnięcia zerowej emisji na drogach do 2035 roku.

W celu osiągnięcia swoich ambitnych celów klimatycznych UE przygotowała pakiet „Gotowi na 55”, w ramach którego dokonuje przeglądu przepisów w sektorach mających bezpośredni wpływ na ich realizację. Obejmuje to transport, jedyny sektor, w którym emisje gazów cieplarnianych są wyższe niż w 1990 r., ze wzrostem o ponad 25%.

Transport odpowiada za jedną piątą wszystkich emisji w UE, a transport drogowy emituje najwięcej spośród rodzajów transportu – w 2021 r. odpowiadał za 72% wszystkich krajowych i międzynarodowych emisji gazów cieplarnianych z transportu w UE.

Dlaczego samochody osobowe i dostawcze?

Samochody osobowe i dostawcze (czyli lekkie pojazdy użytkowe) wytwarzają około 15% emisji CO2 w UE. Zaostrzenie norm emisji z samochodów przyczyniłoby się do osiągnięcia unijnych celów w dziedzinie klimatu.

Obecna sytuacja

Średni poziom emisji CO2 z nowych samochodów wzrósł wynosił w 2019 r. 122,3 g CO2/km, co jest lepszym wynikiem niż cel UE na okres 2015-2019 wynoszący 130 g CO2/km, ale znacznie powyżej celu 95 g/km ustalonego na okres od 2021 roku.

Liczba samochodów elektrycznych szybko rośnie – stanowiły 11% nowo rejestrowanych pojazdów osobowych w 2020 roku.

Nowe cele

W lipcu 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała obniżenie limitu emisji z samochodów osobowych i dostawczych o kolejne 15% od 2025 r.; następnie obniżenie o 55% dla samochodów osobowych i o 50% dla dostawczych do 2030 r. i osiągnięcie zerowej emisji do 2035 roku.

Cele są wyrażone w procentach, ponieważ norma 95 g/km będzie musiała zostać ponownie obliczona zgodnie z nowym, bardziej rygorystycznym testem emisji, który lepiej odzwierciedla rzeczywiste warunki jazdy.

Zaktualizowane prawo powinno pomóc obywatelom poprzez szersze stosowanie pojazdów bezemisyjnych (co da lepszą jakość powietrza, oszczędność energii i niższe koszty posiadania pojazdu) oraz stymulować innowacje w technologiach bezemisyjnych.

Ambicje klimatyczne posłów do PE

8 czerwca posłowie poparli cel Komisji Europejskiej dotyczący zerowej emisji do 2035 r. i zrewidowali cele emisji do 2030 r. dla samochodów osobowych i dostawczych. Parlament chce również, żeby Komisja Europejska do końca 2025 r. przedstawiła sprawozdanie z postępów w kierunku zeroemisyjnego transportu drogowego i ich wpływu na konsumentów i zatrudnienie.

Posłowie chcą również, aby Komisja Europejska opracowała metodologię oceny pełnego cyklu życia emisji CO2 z samochodów osobowych i dostawczych, w tym zużytego paliwa i energii, do 2023 roku.

Parlament może teraz rozpocząć negocjacje z rządami UE.

Samochody elektryczne są coraz bardziej popularne, ale czy bardziej ekologiczne?

Są dwa sposoby redukcji emisji CO2 z samochodów: zwiększenie wydajności pojazdów lub zmiana wykorzystywanego paliwa. W 2019 r. w większości transportu drogowego w Europie wykorzystywano olej napędowy (66,7%), a następnie benzynę (24,55%).

Jednak samochody elektryczne zyskują na popularności i w 2020 r. stanowiły 11% wszystkich nowo zarejestrowanych pojazdów osobowych.

Sprzedaż pojazdów elektrycznych (pojazdów elektrycznych z zasilaniem akumulatorowym i hybrydowych pojazdów elektrycznych typu plug-in) gwałtownie wzrosła od 2017 r. i potroiła się w 2020 r., gdy zaczęły obowiązywać obecne cele dotyczące emisji CO2. W 2020 r. samochody dostawcze z napędem elektrycznym stanowiły 2,3% udziału w rynku nowo zarejestrowanych samochodów dostawczych.

Oceniając ilość CO2 produkowanego przez dany pojazd należy wziąć pod uwagę nie tylko ilość CO2 emitowaną w trakcie użytkowania, ale także emisje spowodowane jego produkcją i trwałym składowaniem.

Produkcja i trwałe składowanie samochodów elektrycznych są mniej ekologiczne niż samochodów z silnikami spalinowymi, a poziom emisji z samochodów elektrycznych waha się w zależności od sposobu, w jaki elektryczność jest wytwarzana.

Jednak biorąc pod uwagę średni koszyk energetyczny w Europie, samochody elektryczne już teraz okazują się być czystsze ekologicznie, niż pojazdy napędzane benzyną. W związku z tym, że udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w przyszłości będzie rosnąć, samochody elektryczne powinny stać się jeszcze mniej szkodliwe dla środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę plany UE w sprawie zwiększenia ekologiczności baterii.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button