WARSZAWA

Szpital Kopernika w stolicy. Wdrożono standardy ochrony dzieci

Warszawa

Dzięki współpracy warszawskiego szpitala przy ul. Kopernika z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, w placówce, jako pierwszym szpitalu w Polsce, wdrożono standardy ochrony małych pacjentów przed krzywdzeniem w ochronie zdrowia.

To zbiór zasad dla całego sektora medycznego, który pomaga tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko wszędzie tam, gdzie przebywają dzieci.

Warszawski szpital przyjazny dzieciom

– Jak alarmują specjaliści, przemoc wobec dzieci jest w Polsce nadal zjawiskiem powszechnym. Rodzi to również pytanie – jak powszechnym zjawiskiem jest też społeczna akceptacja na ich krzywdzenie? Dzięki współpracy naszego miejskiego szpitala, czyli Warszawskiego Centrum Opieki Medycznej „KOPERNIK” z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i wdrożeniu standardów ochrony dzieci, tworzymy przyjazne i bezpieczne miejsce dla wszystkich małych pacjentów. Te zasady dotyczą wszystkich pracowników szpitala i obowiązują na terenie całej placówki, po to aby wzmocnić ochronę dzieci przed krzywdzeniem, ale również po to, aby personel wiedział jak reagować w kontakcie z dzieckiem ze śladami przemocy  – podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy odpowiedzialna m.in. za miejską politykę zdrowotną, i dodaje: – W Warszawie mamy ponad 120 miejskich przychodni i 9 szpitali, w tym placówki z oddziałami pediatrycznymi, dlatego tak ważne było dla nas wypracowanie tych standardów. Będziemy dążyli do ich wprowadzenia we wszystkich placówkach medycznych.

Jak podkreśla Magdalena Roguska, wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy, inwestycje w zdrowie to jedne z najważniejszych priorytetów warszawskiego samorządu:  – W tegorocznym budżecie miasta jest ponad 360 mln zł przeznaczonych na obszar zdrowia. To są nie tylko pieniądze na inwestycje, modernizacje i zakup nowego sprzętu, ale również środki na programy zdrowotne i profilaktykę. A standardy ochrony dzieci w placówkach medycznych to kolejny pułap opieki nad małymi pacjentami, którzy potrzebują podczas leczenia poczucia bezpieczeństwa i troski.

Jak działają standardy ochrony dzieci?

Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „KOPERNIK” Sp. z o.o. jest pierwszym w Polsce szpitalem dziecięcym (dalej SOD), w którym pilotażowo wdrożono standardy ochrony dzieci. To oznacza, że w szpitalu m.in.:

  • stosuje się zasady bezpiecznej rekrutacji i weryfikacji personelu, aby w placówce nie pracowały osoby zagrażające bezpieczeństwu dzieci (sprawdzanie kandydatów do pracy w pod kątem niekaralności za przestępstwa wobec małoletnich);
  • wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko doświadcza przemocy w rodzinie lub w placówce;
  • obowiązują zasady bezpiecznych relacji między personelem a dziećmi, które wskazują, jakie zachowania są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z małym pacjentem;  
  • wprowadzono  zasady bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych, w tym Internetu (zabezpieczenie sieci w szpitalu udostępnianej dzieciom)
  • przestrzegane są zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci.

– Wdrożone w naszej placówce zasady nie pozostaną pustymi deklaracjami – jesteśmy nastawieni na ciągły proces edukowania i zaangażowania naszych pracowników, szkolenia przypominające, ale również informowania naszych pacjentów i ich bliskich, że nasz szpital to miejsce wolne od przemocy wobec dzieci – podkreśla Izabela Marcewicz- Jendrysik, prezes Warszawskiego Centrum Opieki Medycznej „KOPERNIK”.

Szczególna rola medyków

Jak podaje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dalej Fundacja, FDDS), aż 41 proc. dzieci w Polsce doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a 57 proc. ze strony rówieśników.

W raporcie FDDS wskazano, że w 2021 r. pracownicy ochrony zdrowia założyli nieco ponad 1 proc. Niebieskich Kart, czyli najmniej ze wszystkich uprawnionych do tego podmiotów w Polsce. Co ważne, lekarze mają własny system sprawozdawania przypadków dzieci, których obrażenia wskazują, że mogą być ofiarami przemocy – medycy mogą wówczas w rozpoznaniu wpisać kod zespołu dziecka maltretowanego (kod ICD-10: T74). Ten kod dotyczy rożnych formy przemocy wobec dziecka – nie tylko przemocy fizycznej, ale i psychicznej, seksualnej oraz zaniedbania.

Co ważne, pracownicy systemu ochrony zdrowia mają prawny obowiązek interwencji w sytuacji podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, nie tylko na terenie placówki medycznej, ale również poza nią. Jak podkreśla Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, SOD są narzędziem zwiększającym ochronę dzieci przed krzywdzeniem, których wdrożenie wymagane jest w ciągu najbliższych 6 miesięcy – na mocy Ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, zwanej ustawą Kamilka z Częstochowy.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button