ŚWIAT

Eurobarometr. Ochrona demokracji priorytetem Parlamentu Europejskiego

Unia Europejska

Z nowego badania Eurobarometru, który opublikowano we wtorek, wynika, że podczas pandemii Covid-19, poparcie obywateli względem UE, szczególnie dla Parlamentu, znacznie wzrosło.

  • Obywatele UE chcą, aby Parlament chronił demokrację: jedna trzecia respondentów (32%) uznaje demokrację za najważniejszą wartość, którą należy chronić, wskazując również na wolność słowa i myśli (27%) oraz ochronę praw człowieka (25%).
  • Zdrowie publiczne (42%), ubóstwo i wykluczenie społeczne (40%) oraz zmiana klimatu (39%) to najważniejsze priorytety polityczne.
  • 58% obywateli UE chce, aby Parlament Europejski odgrywał ważniejszą rolę w przyszłości.

Zgodnie z nowym badaniem Eurobarometru, niemal jedna trzecia respondentów (32%) wskazała demokrację jako najważniejszą europejską wartość, którą należy chronić, jak również wolność słowa i myśli (27%) oraz ochronę praw człowieka w UE i na świecie (25%). Rosnący ekstremizm, rozprzestrzenianie się dezinformacji oraz osłabienie praworządności budzą niepokój obywateli europejskich.

Niniejsze dane odzwierciedlają wyniki ostatniego badania „Przyszłość Europy”, opublikowanego przez Parlament Europejski i Komisję w połowie stycznia 2022 r., w którym dziewięciu na dziesięciu Europejczyków zgadza się, że wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby wzmocnić demokrację w UE.

Ochrona demokracji stanowi najwyższy priorytet dla jedenastu państw członkowskich: Szwecji, Niemiec, Finlandii, Włoch, Danii, Austrii, Luksemburga, Malty, Polski, Czech i Węgier. Respondenci w Czechach i na Węgrzech stawiają jednocześnie na pierwszym miejscu ochronę praw człowieka.

Zdaniem obywateli Polski, najważniejszą wartością, której Parlament Europejski powinien chronić jest demokracja (29%). Według Polek i Polaków równie ważna jest ochrona praworządności (24%) oraz swobody przemieszczania się (24%). 

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, przyjmując wyniki ankiety, powiedziała: „Jak słusznie podkreślają obywatele, ochrona demokracji jest najważniejszą europejską wartością […] Nie możemy uznawać demokracji za pewnik, ponieważ zjawiska, takie jak ekstremizm, autorytaryzm i nacjonalizm stanowią dziś rosnące zagrożenia względem naszego wspólnego projektu europejskiego”.

Obywatele Europy nadal uznają kwestię zdrowia publicznego (42%) za najważniejszy priorytet polityki Parlamentu. Tuż za nim plasują się walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (40%) oraz działania przeciwko zmianom klimatu (39%). Zgodnie z unijną średnią, najwyższym priorytetem w Parlamencie według młodego pokolenia jest walka ze zmianami klimatycznymi.

Polki i Polacy chcieliby, żeby Parlament Europejski nadał priorytet zdrowiu publicznemu (43%), demokracji i praworządności (33%) oraz wsparciu gospodarki i tworzeniu miejsc pracy (33%).

Europejczycy wyrażają ciągłe zainteresowanie szczegółami na temat działań UE. Według badania, najważniejsze, bo aż dla 43% respondentów, byłyby informacje o tym, jak konkretnie wydawane są fundusze unijne. Obywatele chcą również dowiedzieć się więcej o konsekwencjach, jakie niesie za sobą prawodawstwo europejskie względem państw członkowskich (30%), jak i o działaniach posłów do PE z ich krajów (29%) oraz o tym, co robi UE, aby przezwyciężyć pandemię COVID-19 ( 29%).

„Obywatele chcą i zasługują na więcej informacji na temat konkretnego wpływu polityk i decyzji UE na ich codzienne życie”, powiedziała Przewodnicząca Metsola. 

Parlament Europejski jasno stwierdził, że wypłata unijnych funduszy odbudowy powinna opierać się na jasnych i zatwierdzonych planach, podlegać stałej kontroli, być przejrzysta oraz odbywać się z poszanowaniem podstawowych wartości demokratycznych.

Poparcie obywateli dla UE, a zwłaszcza dla PE, znacznie wzrosło podczas pandemii Covid-19. Zdecydowana większość obywateli europejskich (58%) popiera zwiększenie roli Parlamentu Europejskiego w przyszłości. Odsetek obywateli europejskich oceniających wizerunek Parlamentu pozytywnie wzrósł o 12 punktów od 2015 r. do 36%, włączając wzrost o 3 punkty od 2019 r. 45% respondentów ma neutralne zdanie na temat Parlamentu Europejskiego, a tylko 17% ocenia PE negatywnie. Niniejsze wyniki znajdują również odzwierciedlenie w ostatnim Standardowym Badaniu Eurobarometru Komisji Europejskiej 95.1, potwierdzającym, że spośród wszystkich instytucji UE, obywatele najbardziej ufają Parlamentowi Europejskiemu.

Odnotowując po raz drugi najwyższy wynik od 2007 r., większość obywateli UE (62%) uważa członkostwo ich kraju w UE za dobrą rzecz, a tylko 9% jest innego zdania. Prawie trzy czwarte respondentów (72%) twierdzi, że ich państwo skorzystało z członkostwa w UE. W tym badaniu większość respondentów (63%) wyraża optymizm co do przyszłości UE.

Kontekst

Badanie Eurobarometru Parlamentu Europejskiego z jesieni 2021 r. zostało przeprowadzone między 2 listopada a 3 grudnia 2021 r. we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Ze względu na restrykcje związane z Covid-19, ankieta została przeprowadzona twarzą w twarz i uzupełniona wywiadami online, jeśli było to konieczne. Łącznie przeprowadzono 26 510 wywiadów, przy czym wyniki UE były ważone według wielkości populacji w każdym kraju.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button