ŚWIAT

Ursula von der Leyen w Kijowie. UE dostarczyła „371 autobusów dla Ukrainy”. O negocjacjach w sprawie członkostwa

Wojna na Ukrainie

– Decyzja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej będzie punktem zwrotnym w historii całej Europy – Wołodymyr Zełenski po rozmowach z Ursulą von der Leyen w Kijowie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, która przybyła z wizytą.

Ukraina nie żąda specjalnych warunków na drodze do UE i realizuje wszystkie zalecenia Komisji Europejskiej. Według niego nawet w czasie wojny na pełną skalę Ukraina nie zatrzymuje się na drodze niezbędnych dla państwa reform.

„Wdrożyliśmy rekomendacje niezbędne do rozpoczęcia negocjacji członkowskich. Dotyczy to praworządności, ochrony praw człowieka i wolności wspólnot narodowych, większej przejrzystości w pracy instytucji państwowych oraz wzmocnienia infrastruktury antykorupcyjnej naszego państwa” – powiedział.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że projekt ustawy o Wyspecjalizowanej Prokuraturze Antykorupcyjnej został już zarejestrowany w Radzie Najwyższej Ukrainy co umożliwi skuteczne działanie systemu antykorupcyjnego.

„Ukraina będzie możliwie gotowa do rozpoczęcia negocjacji z Unią Europejską w sprawie akcesji, a później pełnego członkostwa w UE” – zapewnił głowa państwa.

Wołodymyr Zełenski omówił z przewodniczącym Komisji Europejskiej kwestię konkretnego wsparcia państwa i społeczeństwa ukraińskiego w obronie przed agresją rosyjską. Podkreślił, że wsparcie obronne i finansowe powinno pozostać stabilne i niezawodne.

Wołodymyr Zełenski podkreślił także znaczenie wspólnej pracy, aby dochody z rosyjskich aktywów w Europie i na świecie miały na celu zrekompensowanie szkód wyrządzonych przez rosyjską wojnę na Ukrainie.

Ukraina z niecierpliwością czeka także na wprowadzenie nowego pakietu sankcji UE wobec Federacji Rosyjskiej, który uniemożliwi Rosji obejście istniejących ograniczeń, w szczególności za pośrednictwem europejskich przedsiębiorstw i terytorium państw sąsiadujących z Federacją Rosyjską.

„Sankcje muszą zadziałać na 100 procent, aby ta wojna zakończyła się wcześniej prawdziwym zwycięstwem Ukrainy i całej Europy – naszego wspólnego europejskiego domu” – podkreślił Zełenski.

Ze swojej strony przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zauważyła, że ​​Ukraina poczyniła znaczne postępy na drodze do członkostwa w UE, a w przyszłym tygodniu Komisja Europejska przedstawi raport w sprawie rozszerzenia.

„Jesteśmy pod wrażeniem reform jakie przeprowadzacie w środku wojny. Nie możemy zapominać, że toczycie wojnę o własne istnienie i jednocześnie głęboko reformujecie swój kraj” – powiedziała.


Ursula von der Leyen podkreśliła osiągnięcia Ukrainy na drodze modernizacji i odbudowy gospodarczej. Według niej Komisja Europejska pracuje nad przeznaczeniem dla tego kraju dodatkowych 50 miliardów euro na okres do 2027 roku.

„Opracowujemy także plan modernizacji, reform i inwestycji na Ukrainie. Oznacza to, że plan reform jest kluczem do dostępu do 50 miliardów euro. Poczyniono znaczne postępy i jesteśmy gotowi, aby dotrzeć do mety w ciągu najbliższych kilku tygodni” – powiedziała.

Ursula von der Leyen podkreśliła znaczenie pracy „Ścieżek Solidarności”, które pomagają Ukrainie w eksporcie produktów rolnych. Zwróciła uwagę na wysiłki naszego państwa na rzecz przywrócenia żeglugi na Morzu Czarnym.

Oświadczenie von der Leyen podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Zełenskim

„Dobrze jest wrócić do Kijowa. Odbyliśmy bardzo dobre spotkanie.

Pierwszą i najważniejszą jest oczywiście droga przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Muszę przyznać, że poczyniłeś ogromne postępy – robi to wrażenie.


Poświadczymy to w przyszłym tygodniu, kiedy Komisja przedstawi swój raport na temat rozszerzenia. Chcę Wam powiedzieć, że jesteśmy pod wrażeniem reform, których dokonaliście w środku wojny. Nigdy nie powinniśmy zapominać, że toczycie wojnę egzystencjalną. Jednocześnie głęboko reformujecie swój kraj. Osiągnęliście wiele kamieni milowych: zreformowanie systemu wymiaru sprawiedliwości, ograniczenie uścisku oligarchów, walkę z praniem pieniędzy – i wiele więcej. To efekt ciężkiej pracy.

Wiem, że jesteście w trakcie kończenia zaległych reform. Jeśli tak się stanie, a jestem pewien, Ukraina może osiągnąć swój ambitny cel jakim jest przejście do kolejnego etapu procesu akcesyjnego.

Moja druga uwaga jest następująca: wykonaliście bardzo ważne kroki w kierunku modernizacji gospodarczej. Rekonstruując, modernizujecie kraj. Wsparliśmy Państwa dotychczas kwotą prawie 83 miliardów euro. Ukraina ma otrzymać kolejne 3 miliardy euro jeszcze w tym roku. Ale oczywiście, aby sprostać bieżącym potrzebom, konieczne jest większe i przewidywalne finansowanie. Komisja zaproponowała zatem państwom członkowskim dodatkowe wsparcie w wysokości 50 miliardów euro do 2027 r.

Dobrym przykładem naszej pracy nad utrzymaniem gospodarki w ruchu są ścieżki solidarności. Pozwoliły one dotychczas Ukrainie wyeksportować ponad 100 mln ton towarów. Ponad połowę z tych 100 mln ton towarów stanowią produkty rolno-spożywcze. Tak więc Ukraina karmi świat w czasach niedoboru. I oczywiście dodatkowo ścieżki solidarności przynoszą Ukrainie bardzo potrzebne dochody. W ciągu ostatnich 16 miesięcy – czyli od kiedy mamy szlaki solidarności – przyniosło to Ukrainie już dochody w wysokości 42 miliardów euro.

Moja trzecia i ostatnia uwaga jest następująca: nadal będziemy zmuszać Rosję do płacenia za swoją agresywną wojnę. Nasze istniejące sankcje głęboko wpłynęły na rosyjską gospodarkę.


Już wkrótce zaproponujemy państwom członkowskim nasz 12. pakiet sankcji. Pojawią się nowe wykazy, aby pociągnąć do odpowiedzialności osoby zaangażowane w inwazję wojskową i okupację kraju, ale także osoby zaangażowane w brutalne uprowadzenia dzieci oraz osoby zaangażowane w fałszywe wiadomości i propagandę.

Ponadto pakiet sankcji obejmie nowe zakazy importu i eksportu, a także działania mające na celu zaostrzenie górnego limitu cen ropy. Wreszcie będziemy dalej zwalczać obchodzenie sankcji. We wszystkich tych kwestiach ściśle współpracujemy z naszymi partnerami z G7. Ogólnie rzecz biorąc, Rosja musi zapłacić cenę za zniszczenia, które spowodowała.

I w tym kontekście mamy inny przykład, jest to temat wpływów z 200 miliardów euro unieruchomionych rosyjskich aktywów państwowych w Europie. Dochody gromadzą się każdego dnia. Uważamy, że zyski te powinny zostać przeznaczone na odbudowę Ukrainy. I dlatego Komisja wkrótce przedstawi wniosek, który na to pozwoli.”

Kijów. 371 autobusów dla Ukrainy od UE (fot. president.gov.ua)

UE dostarczyła ponad 370 autobusów w ramach kampanii solidarnościowej „Szkolne autobusy dla Ukrainy”.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i Pierwsza Dama Ukrainy Olena Zelenska wzięły udział w ceremonii przekazania unijnej kampanii solidarnościowej „Autobusy szkolne dla Ukrainy”. Do społeczności ukraińskich dostarczono ponad 370 autobusów szkolnych. Ta kampania solidarnościowa została zapoczątkowana przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen i Pierwszą Damę Ukrainy Ołenę Zełenską w listopadzie 2022 r.

Autobusy szkolne zostały oficjalnie przekazane przedstawicielom samorządów obwodów kijowskiego, sumskiego, mikołajowskiego, dniepropietrowskiego, lwowskiego i czernihowskiego.

Ursula von der Leyen powiedziała: „Ta okrutna wojna pozbawiła tysiące ukraińskich dzieci ich niewinności i dzieciństwa. Nie pozbawi ich jednak jasnej i szczęśliwej przyszłości, na którą zasługują. Dlatego cieszę się, że możemy pomóc w bezpiecznym dowożeniu ukraińskich dzieci do szkoły. Przekazanie przez Komisję i państwa członkowskie ponad 370 autobusów szkolnych pokazuje nasze wspólne zaangażowanie na rzecz kolejnych pokoleń Ukraińców”.

„W zeszłym roku podczas wizyty w Parlamencie Europejskim omawiałam tę kwestię z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Obecnie społeczności ukraińskie otrzymują ponad 370 autobusów. To wspaniały przejaw solidarności. To droga do wolności naszych dzieci przyszłość – ich i całego kraju, w środku wojny. To właśnie oznaczają autobusy szkolne, dlatego są ważne” – powiedziała Olena Zełenska.

W duchu solidarności i zaangażowania we wsparcie Ukrainy Komisja Europejska zakupiła 100 autobusów szkolnych o wartości około 14 mln euro. Ponadto podmioty publiczne i prywatne w państwach członkowskich UE przekazały 271 autobusów szkolnych za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności zarządzanego przez Komisję Europejską.

Tło

Agresywna wojna Rosji na Ukrainie poważnie wpłynęła na system edukacji, prowadząc do zniszczenia lub uszkodzenia ponad 2800 placówek oświatowych i dotykając około 5,7 miliona dzieci w wieku szkolnym.

W listopadzie 2022 r. przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i Pierwsza Dama Ukrainy Olena Zelenska rozpoczęły kampanię „Autobusy szkolne dla Ukrainy” – nową kampanię solidarności UE mającą na celu wsparcie Ukrainy i bezpieczny powrót ukraińskich dzieci do szkół. Komisja wezwała podmioty publiczne i prywatne w UE i poza nią do połączenia sił i okazania solidarności, przekazując autobusy niezbędne do bezpiecznego dowożenia ukraińskich dzieci do szkół.


Dofinansowanie Komisji Europejskiej w wysokości 14 mln euro umożliwiło zakup, dostawę i dystrybucję 100 autobusów szkolnych przy wsparciu Funduszu Solidarności Polska (SFPL). Władze, miasta, regiony i organizacje transportowe z 11 państw członkowskich UE (Austria, Czechy, Niemcy, Estonia, Hiszpania, Francja, Luksemburg, Polska, Słowenia, Finlandia, Szwecja) przekazały 271 autobusów szkolnych, które dotarły na Ukrainę w ramach unijnego programu ochrony ludności Mechanizm.

W orędziu o stanie Unii w 2022 r. przewodnicząca von der Leyen ogłosiła pakiet o wartości 100 mln euro na wsparcie odnowy ukraińskich szkół. 66 mln euro z tych środków wypłacono bezpośrednio do budżetu Ukrainy w 2022 r., a pozostałą część środków wdrożyli partnerzy Komisji zajmujący się pomocą humanitarną na miejscu. Ponadto przewodnicząca Komisji von der Leyen uruchomiła dwie inicjatywy o wartości 12 mln euro, które wspierają reformę opieki nad dziećmi i opiekę nad dziećmi uwzględniającą traumy na Ukrainie.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button