ŚWIAT

Parlament Europejski. Posłowie potępiają brutalny atak Hamasu na Izrael

Unia Europejska

Parlament Europejski zdecydowanie potępia ataki terrorystyczne Hamasu i uznaje prawo Izraela do obrony zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym.

  • Pomoc humanitarna dla Strefy Gazy musi zostać zwiększona, przy jednoczesnym zapewnieniu, że żadne pieniądze UE nie będą bezpośrednio lub pośrednio finansować terroryzmu,
  • Cały irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej i libański Hezbollah powinny zostać umieszczone na unijnej liście grup terrorystycznych,
  • Posłowie wzywają do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w sprawie ataku na szpital Al Ahli w Strefie Gazy.

Parlament potępił nikczemne ataki terrorystyczne Hamasu przeciwko Izraelowi, niepokojąc się jednocześnie sytuacją humanitarną w Strefie Gazy.

W rezolucji przyjętej w czwartek 500 głosami za, 21 przeciw, przy 24 wstrzymujących się, posłowie zdecydowanie potępiają brutalne ataki, wyrażają poparcie dla Izraela i jego obywateli oraz podkreślają potrzebę „wyeliminowania organizacji terrorystycznej Hamas”. Wzywają również do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników porwanych przez Hamas i uznają prawo Izraela do samoobrony „zapisane i ograniczone przez prawo międzynarodowe”. W związku z tym wszelkie działania Izraela muszą być ściśle zgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym. Parlament podkreśla również, że zarówno ataki Hamasu, jak i reakcja Izraela mogą wzmocnić cykl przemocy w regionie. Posłowie wzywają zatem do „przerwy humanitarnej” i podkreślają, że atakowanie ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej, w tym pracowników ONZ, pracowników medycznych i dziennikarzy, jest poważnym naruszeniem prawa międzynarodowego.

Głęboko opłakują również utratę setek niewinnych istnień ludzkich i rannych w niedawnym wybuchu w szpitalu episkopalnym Al Ahli w Gazie. Rezolucja wzywa do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia zgodnie z prawem międzynarodowym w celu ustalenia, czy był to celowy atak i zbrodnia wojenna, a jeśli tak, wzywa do pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności

Parlament głęboko zaniepokojony sytuacją humanitarną w Strefie Gazy

Wyrażając poważne zaniepokojenie szybko pogarszającą się sytuacją w Strefie Gazy, Parlament podkreśla znaczenie rozróżnienia między narodem palestyńskim i jego uzasadnionymi aspiracjami z jednej strony, a grupą terrorystyczną Hamas z drugiej). Posłowie wzywają społeczność międzynarodową do kontynuowania i zwiększenia pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej w tym regionie. Wzywają Egipt i Izrael do współpracy ze społecznością międzynarodową w celu ustanowienia korytarzy humanitarnych do Strefy Gazy.

Izrael. Roberta Metsola przewodnicząca Parlamentu Europejskiego (fot. Tomer Appelbaum/European Union/EP)

Dochodzenie w sprawie roli krajów takich jak Iran, Katar i Rosja w konflikcie

Rezolucja zdecydowanie potępia wsparcie Iranu dla Hamasu i innych grup terrorystycznych w Strefie Gazy. Posłowie ponawiają wezwanie do umieszczenia całego irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i libańskiego Hezbollahu na unijnej liście grup terrorystycznych oraz domagają się przeprowadzenia dochodzeń w sprawie roli Iranu i krajów takich jak Katar i Rosja w finansowaniu i wspieraniu terroryzmu w regionie.

Potępiają również ataki rakietowe z Libanu i Syrii na Izrael i wzywają do deeskalacji napięć we Wschodniej Jerozolimie i na Zachodnim Brzegu.

Pomoc finansowa UE dla Palestyny

Wyrażając zdecydowane poparcie dla zwiększenia pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy, posłowie wzywają również Komisję Europejską do dokładnego przeglądu całej pomocy finansowej UE dla Palestyny i regionu w celu zapewnienia, że żadne fundusze UE nie będą bezpośrednio lub pośrednio finansować terroryzmu. Jednocześnie podkreślają, że budżet UE musi nadal zapewniać wsparcie dla budowania pokoju i stabilności w tym regionie.

Parlament zdecydowanie za wynegocjowanym rozwiązaniem dwupaństwowym

Podkreślając potrzebę natychmiastowego wznowienia procesu pokojowego, rezolucja potwierdza swoje niezachwiane poparcie dla wynegocjowanego rozwiązania dwupaństwowego dla Izraela i Palestyny na podstawie granic z 1967 roku, z dwoma suwerennymi, demokratycznymi państwami żyjącymi obok siebie w pokoju i gwarantowanym bezpieczeństwie, z Jerozolimą jako stolicą obu państw.

Obawy związane z rosnącym antysemityzmem

Parlament wyraża wreszcie zaniepokojenie wzrostem antysemickich wypowiedzi, wieców i ataków skierowanych przeciwko Żydom od początku ataków terrorystycznych Hamasu. Wzywa Komisję Europejską i wszystkie kraje UE do podjęcia wszelkich odpowiednich środków w celu zagwarantowania bezpieczeństwa obywatelom żydowskim.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button