POLITYKAŚWIAT

Szczyt Inicjatywy Trójmorza. Premier Morawiecki: gazociąg Nord Stream 2 to dalsza monopolizacja

Szczyt Inicjatywy Trójmorza

III szczyt Inicjatywy Trójmorza zakończył się w Bukareszcie.

„Jesteśmy w punkcie zwrotnym, przechodzimy od fazy koncepcyjnej, wypracowywania strategii do fazy praktycznej czyli wdrażania projektów” – powiedział premier Mateusz Morawiecki w Bukareszcie.

„Mamy już wypracowanych i uzgodnionych między sobą w ramach 12 krajów Trójmorza około 70 projektów” – mówił szef polskiego rządu, który wziął udział w sesji plenarnej dotyczącej współpracy państw Inicjatywy. Jak zapewnił, „są to konkretne rozwiązania o charakterze połączeń gazowych, komunikacyjnych, w obszarze cyberbezpieczeństwa i gospodarki cyfrowej”.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział stworzenie nowej platformy współpracy „na bazie połączeń komunikacyjnych, ale także nowych rozwiązań energetycznych”. Jak mówił, „już dziś budujemy nowe interkolektory między Polską – Słowacją, Słowacją – Węgrami, Węgrami – Rumunią, rozmawiamy o rzeczywistej możliwości zróżnicowania dostaw gazu z różnych źródeł”.

W tym kontekście szef polskiego rządu wyraził niepokój i brak zgody na budowę gazociągu Nord Stream 2.

Podkreślił, że gazociąg Nord Stream 2 między Rosją a Niemcami „to nie jest dywersyfikacja, ale dalsza monopolizacja”.

Temat gazociągu Nord Stream 2 premier Mateusz Morawiecki poruszył także podczas rozmowy z sekretarzem ds. energii USA Rickiem Perry’m, który wziął udział w szczycie. „Rozmawiałem o tym, jak ważne jest doprowadzenie do faktycznej dywersyfikacji, uniezależniania całej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej, od rosyjskiego gazu, temu też mają służyć inicjatywy Trójmorza” – mówił.

„W przypadku transportu akceptujemy to, jak ważne jest odtworzenie połączeń Północ-Południe, takich jak droga Via Carpatia, która jest priorytetem dla obecnego rządu” – mówił Prezes Rady Ministrów. Podkreślił także, że „dzięki drodze Via Baltica zwiększymy możliwości handlowe i inwestycyjne między krajami Trójmorza”.

Szef rządu zwrócił także uwagę na potrzebę budowę relacji transatlantyckich, „umacnianie przez kraje Trójmorza współpracy Europy i USA jest kluczem do utrzymania pokoju, wzmocnienia demokracji oraz poprawy perspektyw inwestycyjnych, handlowych i gospodarczych”.

„To bardzo ważny krok” – mówił premier wspominając o podpisanym podczas szczytu w Bukareszcie liście intencyjnym ws. utworzenia Funduszu Inicjatywy Trójmorza. „Zwielokrotnienie funduszy poprzez utworzenie Funduszu Trójmorza może przynieść tylko dobre rozwiązania i propozycje dla utrwalenia naszej inicjatywy” – podkreślił.

Fundusz ma być instrumentem finansowym, którego celem będzie poszukiwanie nowych środków finansowych na priorytetowe inwestycje infrastrukturalne Inicjatywy Trójmorza. Podstawowym źródłem finansowania mają być wkłady narodowe poszczególnych państw, a udziałowcami banki rozwoju krajów uczestniczących.
(KPRM)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button