POLSKAŚWIAT

Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 bezpieczne. Chronią przed wieloukładowym zespołem zapalnym

Ocena bezpieczeństwa szczepień p/COVID-19 u dzieci

Badania potwierdziły, że szczepionki dla dzieci w wieku 5-11 lat są bezpieczne i zmniejszają ryzyko ciężkiego przebiegu choroby.

Od 14 grudnia 2021 r. można rejestrować swoją pociechę na szczepienie przeciw COVID-19. Mali pacjenci otrzymają preparat Pfizer w przystosowanej dla dzieci dawce – 10 mikrogramów.

Dlaczego warto szczepić dzieci?

Szczepienia są skutecznym sposobem walki z pandemią COVID-19. Szczepiąc najmłodszych, dbamy o bezpieczeństwo starszych i osób, które zmagają się z chorobami przewlekłymi. Jednocześnie – troszczymy się o nasze dzieci, które również mogą przechodzić koronawirusa w sposób ciężki.

Nauka stacjonarna przez cały rok ma szansę być realizowana właśnie dzięki szczepieniom. Zaszczepiony uczeń lub przedszkolak nie trafia na 10-dniową kwarantannę, kiedy w klasie lub w grupie pojawia się przypadek zachorowania na COVID-19.

Szczepienie przeciw COVID-19 chroni przed wieloukładowym zespołem zapalnym dzieci

Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci to rzadkie powikłanie po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2. Polega na uogólnionym stanie zapalnym, czego skutkiem są typowe objawy: wysoka gorączka i uszkodzenia różnych narządów. Szczepionka zapobiega powikłaniom po COVID-19 w postaci PIMS u dzieci w 91 procentach.

Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci PIMS (pediatric inflammatory multisystem syndrome), nazywany także MIS-C (multisystem inflammatory syndrome in children) to nowa jednostka chorobowa, występująca u dzieci i młodych dorosłych, związana z przebytym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. U podłoża PIMS leży dysregulacja układu odpornościowego następująca w okresie ok. 4 tygodni po przebyciu zakażenia SARS-CoV-2. Do najczęstszych powikłań należą zaburzenia kardiologiczne, w tym ostre uszkodzenie mięśnia sercowego z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory, wstrząs, nieprawidłowości w obrębie tętnic wieńcowych i zaburzenia rytmu serca. Śmiertelność w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) wynosi ok. 2%. Odpowiednie postępowanie, w tym monitorowanie, podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie immunomodulujące, pozwala na szybki powrót do pełni zdrowia zdecydowanej większości pacjentów.

7 stycznia w czasopiśmie MMWR opublikowano wyniki badania kliniczno-kontrolnego prowadzonego w Stanach Zjednoczonych, gdzie oceniono efektywność szczepionki mRNA Comirnaty w ochronie przed wieloukładowym zespołem zapalnym u dzieci (MIS-C). W badaniu wzięła udział grupa 102 dzieci w wieku 12-18 lat, u których zdiagnozowano MIS-C oraz 91 dzieci bez objawów COVID-19. Ocenę prowadzono w okresie od 1 lipca do 9 grudnia 2021 roku, w czasie dominacji wariantu Delta wirusa SARS-CoV-2. U 58% dzieci obecna była ≥1 choroba przewlekła (w tym otyłość).

Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 Comirnaty (Pfizer-BioNTech) podana zgodnie z 2-dawkowym schematem charakteryzowała się wysoką efektywnością w zapobieganiu MIS-C u dzieci i młodzieży w wieku 12–18 lat wynoszącą 91% (95% CI: 78–97).

Wynika badania stanowią silny argument dla zaleceń szczepień dzieci przeciw COVID-19.

Ocena bezpieczeństwa szczepień p/COVID-19 u dzieci po podaniu 8,7 mln dawek szczepionki

31 grudnia w czasopiśmie MMWR wydawanym przez Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) opublikowano wyniki najnowszego raportu z przeglądu danych o bezpieczeństwie szczepień p/COVID-19 u dzieci w wieku 5–11 lat. W okresie 03/11/21-19/12/21 w Stanach Zjednoczonych wykonano 8,7 mln szczepień dzieci w wieku 5-11 lat. Wśród zgłoszonych działań niepożądanych najczęściej występowały miejscowe i uogólnione reakcje o charakterze łagodnym do umiarkowanego w postaci: bólu w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenia i bólu głowy. Ciężkie działania niepożądane zgłaszano bardzo rzadko.

Analizę prowadzono na podstawie danych o działaniach niepożądanych zgłoszonych w ramach biernego systemu VAERS oraz dobrowolnego, czynnego systemu nadzoru v-safe.

System VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) to system dobrowolnego raportowania o niepożądanych odczynach poszczepiennych prowadzony przez oficjalne rządowe agendy w Stanach Zjednoczonych, tj. CDC oraz Agencję Żywności i Leków (FDA). Każdy może w tym systemie zgłosić działanie niepożądane po szczepieniu. W bazie zebrano zgłoszone działania niepożądane, które wystąpiły po szczepieniu, ale nie ma danych, czy mają związek ze szczepieniem (więcej https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jak-nalezy-interpretowac-dane-o-nop-z-bazy-vaers/)

System v-safe to dobrowolny system czynnego nadzoru nad działaniami niepożądanymi oparty na smartfonach. Rodzice lub opiekunowie mogą zapisać dziecko do programu v-safe po pierwszej lub drugiej dawce szczepionki. W ramach dedykowanej aplikacji wypełniają ankiety zdrowotne z pytaniami o działaniach niepożądanych po szczepieniu.

W analizowanym okresie w systemie VAERS zgłoszono 4 249 działania niepożądane, w tym 4 149 (97,6%) należało do kategorii łagodne lub ogólne. W systemie V-safe badano grupę 42 504 zaszczepionych dzieci. Po drugiej dawce odnotowano 17 180 (57,5%) reakcji miejscowych i 12 223 układowych (40,9%). Najczęściej występowały: ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy.

Zapalenie mięśnia sercowego jest rzadkim, ciężkim zdarzeniem niepożądanym, które bardzo rzadko może wystąpić po podaniu szczepionki mRNA. Z dotychczasowych danych wynika, że ryzyko wystąpienia zapalenia mięśnia sercowego po podaniu szczepionki mRNA jest najwyższe wśród mężczyzn w wieku 12–29 lat.

W systemie VAERS zgłoszono 11 zweryfikowanych przypadków zapalenia mięśnia sercowego (na 8,7 mln podanych dawek szczepionki mRNA podanej w grupie dzieci w wieku 5-11 lat). W systemie v-safe nie odnotowano zgłoszeń zapalenia mięśnia sercowego w ciągu 1–21 dni lub 1–42 dni po podaniu 333 000 dawek szczepionki.

Zgłoszono dwa zgony czasowo związane z podaniem szczepionki u dzieci z wieloma chorobami przewlekłymi. We wstępnym przeglądzie nie znaleziono danych, które sugerowałyby związek przyczynowy między zgonem a szczepieniem.

Autorzy raportu podkreślają, że rodzicom i opiekunom dzieci w wieku 5–11 lat należy przekazać informację, że po podaniu szczepionki p/COVID-19 można spodziewać się miejscowych i ogólnoustrojowych reakcji, które występują częściej po podaniu drugiej dawki. Ciężkie działania niepożądane występują bardzo rzadko.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button