POLSKAŚWIAT

Polskie MSZ i członkowie Rady Europejskiej nie uznają rosyjskiej aneksji terytoriów Ukrainy

Wojna na Ukrainie

Członkowie Rady Europejskiej wydali oświadczenie w sprawie aneksji przez Rosję obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego.

Wspólnota zdecydowanie odrzuca i jednoznacznie potępia bezprawne działania Rosji i uznaje je za nieważne. Członkowie Rady Europejskiej wezwali także inne państwa i organizacje międzynarodowe do jednoznacznego odrzucenia tej nielegalnej aneksji. Jednocześnie UE wyraża zdecydowane poparcie dla Ukrainy i zapowiada podjęcie dalszych sankcji. Szef polskiego rządu od początku konfliktu angażuje się we wsparcie Ukrainy także na arenie międzynarodowej. Polska jest zdeterminowana do dalszej współpracy w tym zakresie. Popiera niezależność, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.

Oświadczenie członków Rady Europejskiej

„Zdecydowanie odrzucamy i jednoznacznie potępiamy bezprawne zaanektowanie przez Rosję ukraińskich obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. Poprzez celowe podważanie ładu międzynarodowego opartego na prawie i jawne łamanie podstawowych praw Ukrainy do niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej – podstawowych zasad zapisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych i w prawie międzynarodowym – Rosja naraża na szwank światowe bezpieczeństwo.

Nie uznajemy i nigdy nie uznamy bezprawnych „referendów”, które Rosja sfabrykowała jako pretekst do dalszego naruszania niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, ani ich sfałszowanych i bezprawnych wyników. Nigdy nie uznamy tej bezprawnej aneksji. Decyzje te są nieważne i nie mogą wywoływać żadnych skutków prawnych. Krym, Chersoń, Zaporoże, Donieck i Ługańsk to Ukraina. Apelujemy do wszystkich państw i organizacji międzynarodowych, aby jednoznacznie odrzuciły tę bezprawną aneksję.

W obliczu rosyjskiej wojny napastniczej i nowej eskalacji działań ze strony Moskwy Unia Europejska zdecydowanie solidaryzuje się z Ukrainą i jej obywatelami. Niezachwianie popieramy integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy. Ukraina korzysta z przysługującego jej uzasadnionego prawa do obrony przed rosyjską agresją, aby odzyskać pełną kontrolę nad swoim terytorium, i ma prawo wyzwolić okupowane terytoria leżące w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Groźby nuklearne ze strony Kremla, mobilizacja wojskowa oraz strategia fałszywego prezentowania terytorium Ukrainy jako terytorium Rosji, a także twierdzenia, że wojna jakoby toczy się teraz na terytorium Rosji, nie osłabią naszej determinacji.

Wobec bezprawnych działań Rosji zaostrzymy środki ograniczające. Jeszcze bardziej zwiększymy presję na Rosję, aby zaprzestała swojej wojny napastniczej.

Powtarzamy, że Unia Europejska stanowczo solidaryzuje się z Ukrainą i że będzie nadal udzielać jej silnego wsparcia gospodarczego, wojskowego, społecznego i finansowego, tak długo jak będzie to potrzebne.”

Oświadczenie MSZ w reakcji na dekrety rosyjskiego prezydenta włączające ukraińskie obwody chersoński, doniecki, ługański i zaporoski do Federacji Rosyjskiej

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych z całą stanowczością potępia nielegalne akty „uznania niepodległości” i „przyłączania” do Federacji Rosyjskiej okupowanych przez nią regionów Ukrainy.

Ukraińskie obwody chersoński, doniecki, ługański i zaporoski pozostają w świetle prawa międzynarodowego częścią Ukrainy. RP nie uznaje i nie uzna wyników pseudo-referendów, przeprowadzonych na tych obszarach w dniach 23-27 września br., ani też ogłoszonych 29 i 30 września br. dekretów rosyjskiego prezydenta dotyczących aneksji tych regionów.

Akty te stanowią jednoznaczne naruszenie prawa międzynarodowego i są kolejną, zuchwałą próbą zawłaszczenia przez Rosję części ukraińskiego terytorium. To kolejny dowód na to, że Rosja dąży do zaostrzenia konfliktu i odrzuca możliwość jego pokojowego rozwiązania. Społeczność międzynarodowa nie może pozostać bierna wobec tego rażącego naruszenia podstawowych zasad ładu międzynarodowego.

Wzywamy do zdecydowanej i pilnej intensyfikacji wsparcia wojskowego Ukrainy oraz nałożenia na Federację Rosyjską kolejnych sankcji. Opowiadamy się za kontynuacją wysiłków zmierzających do całkowitej izolacji międzynarodowej Federacji Rosyjskiej.

Bezwzględnie uznajemy niezależność, suwerenność oraz integralność terytorialną Ukrainy w granicach uznanych międzynarodowo. Podkreślamy także prawo Ukrainy do obrony oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do odzyskania terytoriów tymczasowo okupowanych przez Rosję. Będziemy dalej udzielać Ukrainie wszelkiego możliwego wsparcia celem odparcia rosyjskiej agresji.

Wzywamy Rosję do natychmiastowego zaprzestania wszelkich naruszeń prawa międzynarodowego oraz do bezwarunkowego wycofania sił zbrojnych z całego terytorium Ukrainy.”

Oświadczenie MSZ w sprawie fikcyjnych referendów w regionach Ukrainy tymczasowo okupowanych przez Federację Rosyjską

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych jednoznacznie i zdecydowanie potępia organizację przez Rosję nielegalnych „referendów”, mających na celu aneksję części ukraińskich obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego, tymczasowo okupowanych przez Rosję.

Wzywamy członków społeczności międzynarodowej do nieuznawania legalności tych pseudo-referendów oraz ich „wyników”, które w żadnym stopniu nie mogą odzwierciedlać woli mieszkańców tych regionów, nierzadko siłą zmuszanych do udziału w głosowaniu.

Działania Federacji Rosyjskiej, będącej stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, stanowią pogwałcenie podstawowych zasad prawa międzynarodowego ujętych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Zdecydowanie odrzucamy rosyjskie roszczenia do terytoriów pozostających w międzynarodowo uznanych granicach Ukrainy, w tym nielegalnie okupowanych od 2014 roku Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopola.

Wzywamy do pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich osób zaangażowanych w przeprowadzenie fikcyjnych referendów oraz osób i instytucji rosyjskich działających na nielegalnie okupowanym terytorium Ukrainy. Polska jest zdeterminowana do dalszej współpracy z partnerami w tym zakresie.

Popieramy niezależność, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Wzywamy Federację Rosyjską do niezwłocznego zakończenia działań wojennych oraz natychmiastowego pełnego wycofania rosyjskich sił zbrojnych z całego terytorium Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach.

Będziemy nadal wspierać wysiłki Ukrainy na rzecz wyzwolenia tymczasowo okupowanych przez Rosję terytoriów tak długo, jak będzie to konieczne. Ukraina ma suwerenne prawo do obrony i odzyskania pełnej kontroli nad swoim terytorium.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button