POLSKA

Obchody Dnia Strażaka. Duda: Służy drugiemu człowiekowi, bo taka jest jego misja

Straż pożarna

Prezydent RP Andrzej Duda z małżonką wzięli udział w Centralnych Obchodach Dnia Strażaka.

Podczas uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie prezydent wręczył awanse generalskie oraz odznaczenia państwowe.

Andrzej Duda podziękował strażakom za ich służbę. Podkreślił ich zaangażowanie w wiele międzynarodowych misji ratunkowych np. w Grecji, gdzie w lipcu 2023 roku szalały pożary lasów. – Budujecie dobrą markę Rzeczypospolitej w innych krajach Europy, wspieracie naszych sojuszników, naszych partnerów z Unii Europejskiej – powiedział.

-Pokazujecie, że polski funkcjonariusz, polski strażak służy drugiemu człowiekowi, nie tylko będącemu jego rodakiem. Służy drugiemu człowiekowi po prostu, bo taka jest jego misja, takie jego oddanie, taka jest jego służba – podkreślił prezydent.

Prezydent RP, na wniosek ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, nadał stopnie generalskie trzem oficerom Państwowej Straży Pożarnej.

Do stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej awansowani zostali:

  • st. brygadier Janusz Drozda – Lubuski Komendant Wojewódzki PSP,
  • st. brygadier Artur Gonera – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP,
  • st. brygadier Michał Kamieniecki – Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki PSP
Dzień Strażaka. Andrzej Duda nadał stopnie generalskie (fot. KPRP)

Prezydent wręczył też odznaczenia państwowe, w tym Krzyż Świętego Floriana. To polskie cywilne odznaczenie państwowe, wprowadzone nowelą ustawy z 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach. Krzyż nadawany jest przez prezydenta RP na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych za wybitne osiągnięcia w realizacji zadań wynikających z bycia członkiem ochotniczych straży pożarnych.

Za wybitne zasługi dla ochrony przeciwpożarowej, za działalność społeczną odznaczeni zostali:

Srebrnym Krzyż Zasługi:

mł. bryg. Teresa Tiszbierek

Brązowym Krzyż Zasługi:

mł. bryg. mgr inż. Bartosz Majchrza

mgr inż. Florian Sementowicz

Ewa Sobór

kpt. Tomasz Gowkielewicz

Krzyżem Świętego Floriana:

druh Rafał Własinowicz

ogn. Łukasz Pallubicki

sztab. inż. Grzegorz Markiewicz

bryg. Zbigniew Hawryluk

druh Tadeusz Jadach

Dzień Strażaka – funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej otrzymali awanse służbowe

4 maja każdego roku wszyscy strażacy obchodzą swoje święto. Z tej okazji funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej nadane zostały awanse w stopniach.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał w roku bieżącym: 298 awansów na pierwszy stopień oficerski, w tym: 96 dla dziennych absolwentów Akademii Pożarniczej i 199 dla absolwentów zaocznych oraz 3 dla funkcjonariuszy, którzy ukończyli przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania: stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO) lub stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK). 
Ponadto, Minister SWiA przyznał 742 awanse na kolejne stopnie w korpusie oficerskim.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał 1026 awansów w korpusie aspiranckim dla funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych PSP w całym kraju. Ponadto, Komendant przyznał 2 awanse w korpusie podoficerskim oraz 2 awanse w korpusie szeregowych, funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Głównej PSP.

Awanse w korpusie podoficerskim dla funkcjonariuszy komend wojewódzkich oraz powiatowych i miejskich PSP nadane zostaną przez komendantów wojewódzkich PSP.

Awanse w korpusie szeregowych PSP będą nadane przez komendantów poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP tj. przełożonych uprawnionych do mianowania na stanowiska służbowe.

Nadane awanse na wyższe stopnie służbowe będą wręczane podczas centralnych, wojewódzkich i powiatowych obchodów Dnia Strażaka.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button