GOSPODARKAPOLSKA

Rewizja Krajowego Planu Odbudowy. Nie dla podatku od samochodów spalinowych

Polskie sprawy

Rewizja Krajowego Planu Odbudowy, Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027, a także pomoc obywatelom Ukrainy i Krajowy system e-Faktury – to projekty, które przyjęła Rada Ministrów.

Z powodu choroby Premiera, obradom przewodniczył Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rząd nadrabia stracone lata

Działania poprzedniego rządu przyczyniły się do zablokowania środków z KPO dla Polski. Robimy wszystko, aby Polska jak najlepiej wykorzystała pieniądze z UE. Polska powróciła do głównego stołu UE i to przekłada się na realne korzyści.

– Nasi poprzednicy mówili bardzo dużo, krzyczeli głośno, machali szabelką, nie osiągnęli żadnych efektów, nie uruchomili Krajowego Planu Odbudowy, nie uzyskali pieniędzy z KPO, nie zabezpieczyli Polski, nie dali Polakom szansy na większe bezpieczeństwo i na większy rozwój. Naprawiamy ich błędy. (…) Tę Radę Ministrów można tak podsumować – ustawy i uchwały naprawcze, przywracające możliwość dobrego, bezpiecznego funkcjonowania wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej – wyjaśniał po posiedzeniu rządu Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zmiana rządu, a co za tym idzie przywrócenie praworządności zdecydowało o tym, że do Polski dotarły już pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

– Niebagatelna suma, najwyższa w historii – jednorazowy przelew w wysokości 27 mld zł trafił już do Polski. W sumie do naszego kraju trafi 600 mld zł. Dzięki rządom naszej koalicji i naszym decyzjom jest to po prostu możliwe – dodał wicepremier.

Kolejne wnioski o wypłaty mają zostać złożone po wakacjach.

Nie dla podatku od aut spalinowych

Polacy nie zapłacą podatku od samochodów spalinowych. Zamiast wprowadzać zakazy i nowe podatki, dążymy do tego, aby jak najbardziej ułatwić życie Polkom i Polakom. Dlatego zamiast “kar”, przewidujemy wsparcie, czyli możliwość dofinansowania do kupna samochodu elektrycznego.

– Nie będzie podatku od samochodów spalinowych. (…) Będą środki na 30-tysięczne dopłaty dla samochodów elektrycznych, nie tych z najwyższej półki, tylko tych ze średniej półki. Jeżeli ktoś będzie mniej zamożny, będzie mógł liczyć na trochę więcej. Jeżeli będzie złomowany samochód, znowu będzie można dostać jeszcze trochę więcej – tłumaczyła Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska Nałęcz.

To też element rewizji KPO. Nad programem dopłat pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ma ruszyć jeszcze w tym roku.

Środki unijne zostaną przeznaczone m.in. na opiekę długoterminową, bon senioralny, Krajową Sieć Onkologiczną, budowę terminalu technicznego w Darłowie czy laptopy dla nauczycieli klas 1-3.

– 300 mln euro przenosimy z pożyczki na opiekę długoterminową, bo szpitale powiatowe nie mogą się więcej zapożyczać, potrzebują grantów. Ponad 1 mld 200 mln złotych trafi na opiekę długoterminową, a to niezwykle ważna sprawa, do szpitali powiatowych – poinformowała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Ogromna suma – 2,5 mld zł trafi na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz na wsparcie sektora rolnego w Polsce Tak aby rolnicy „czuli się jeszcze bardziej konkurencyjni i bezpieczni na polskim i europejskim rynku”.

Wzrosną również o 120 mln euro środki na termomodernizację budynków wielorodzinnych.

– Zmian jest więcej. Przesuwamy bardzo wiele inwestycji i reform do przodu, żeby po prostu zdążyć. Będziemy nadrabiać te dwa stracone lata pracując podwójnie. (…) Podwójny wysiłek, ale też mamy nadzieję podwójny efekt. Jeżeli będziemy efektywnie działać – to środki z drugiej i trzeciej wpłaty wpłyną do końca tego roku – mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

Polska wspiera Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. Przekazujemy naszym sąsiadom zarówno pomoc humanitarną, jak i militarną. Polki i Polacy otworzyli swoje domy i przyjęli najbardziej potrzebujących pod swój dach.

Rząd będzie kontynuował wsparcie związane m.in. z polityką rodzinną czy dostępem do edukacji. Jednak w ustawie wprowadzamy też pewne zmiany.

– Świadczenie 800 plus i inne świadczenia rodzinne będą dostępne dla tych wszystkich rodzin, w których dzieci uczęszczają do szkoły. To jest potwierdzenie ich obecności w Polsce. Wiele osób zgłaszało, że są pobierane świadczenia i od razu jest wyjazd na Ukrainę. Uszczelniamy system. Robimy go bardziej przejrzystym – poinformował Wiceprezes Rady Ministrów.

Systematyczna naprawia finansów publicznych

Jednym z projektów przyjętych przez rząd jest uchwała w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024–2027. Plan jest podstawą do przygotowania projektu ustawy budżetowej na 2025 r.

– Oczekujemy, że w tym roku polska gospodarka będzie rosła w tempie 3,1 proc. W przyszłym roku oczekujemy, że wzrost gospodarczy w Polsce dodatkowo przyspieszy do poziomu 3,7 proc. Tym samym polska gospodarka będzie należała do najszybciej rosnących gospodarek Unii Europejskiej. Przypomnę tylko, że w 2023 roku polska gospodarka praktycznie nie rosła. Dynamika wzrostu wyniosła zaledwie 0,2 proc. – mówił Minister Finansów Andrzej Domański.

W Wieloletnim Planie Finansowym znalazły się założenia dwóch istotnych z punktu widzenia transparentności i stabilności finansów publicznych nowych zapisów. To m.in. informacja o powołaniu Rady Fiskalnej.

– Rada Fiskalna to organ, który ma opiniować i monitorować przestrzeganie realizacji budżetu oraz opiniować prognozy i założenia makroekonomiczne. Polska jest ostatnim państwem Unii Europejskiej, który takiej Rady Fiskalnej do tej pory nie powołał. To istotne zwiększenie transparentności procesu budżetowego – przekazał Andrzej Domański.

Drugim przyjętym przez Radę Ministrów projektem jest zmiana w ustawie dotyczącej Krajowego Systemu e-Faktur.

– Nasi poprzednicy de facto podłożyli minę pod polską gospodarkę. Krajowy System e-Faktur był absolutnie nieprzygotowany do tego, aby był wdrożony od 1 lipca 2024 roku – wskazał Minister A. Domański.

Dlatego jego wdrożenie zostało przesunięte na 1 lutego 2026 r.

Z audytu przeprowadzonego w Ministerstwie Finansów wynika, że zostały popełnione liczne błędy na etapie projektowania i prac nad tym systemem. Niezbędne jest rozpoczęcie prac od nowa i stworzenie nowej architektury Krajowego Systemu e-Faktur.

Uchwała w sprawie zmiany Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, przedłożoną przez Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) ma wzmocnić polską gospodarkę po kryzysie, który wywołała pandemia COVID-19.  Chodzi także o sprostanie wyzwaniom, jakie pojawiły się w obliczu napaści Rosji na Ukrainę. Rewizja KPO jest konieczna ze względu na opóźnienia i zaległości pozostawione przez poprzedni rząd. Pieniądze będą zainwestowane m.in. w zieloną transformację gospodarki, rozwój technologiczny, rozwiązania cyfrowe oraz poprawę dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych.

Rewizja Krajowego Planu Odbudowy

Zmiany zaproponowane w KPO mają na celu dostosowanie przyjętych zobowiązań do realnych możliwości Polski. Założeniem dla rewizji KPO jest jej ograniczenie do zmian, które są niezbędne do skutecznej realizacji reform i inwestycji. Są one szczególnie istotne dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Zmieniony KPO przyczyni się lepszej realizacji działań m. in. w obszarach:

 • zielonej transformacji;
 • inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego:
  • rozwoju miejsc pracy,
  • wsparcia produktywności i konkurencyjności,
  • badań naukowych oraz innowacji,
  • wsparcia dla rynku wewnętrznego, z silnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
 • opieki zdrowotnej;
 • transformacji cyfrowej;
 • polityki na rzecz dzieci i młodzieży, w tym rozwoju edukacji i umiejętności.

Najważniejsze zmiany finansowe w KPO

 • Podwyższone zostanie finansowanie inwestycji dotyczącej poprawy efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych.
 • Budżet inwestycji wzrośnie ze 100 mln euro do 240 mln euro.
 • Zwiększy się finansowanie inwestycji zawiązanej z dywersyfikacją i skracaniem łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych.
  • Budżet inwestycji wzrośnie o 600 mln euro. To oznacza wzrost środków dla rolników i polskiej wsi do 2,5 mld euro.
 • Podwyższona zostanie pomoc dotycząca rozwoju opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury placówek leczniczych w powiatach.
  • Budżet inwestycji wzrośnie ze 150 mln euro do 300 mln euro.

Najważniejsze zmiany inwestycyjne

 • Poszerzona zostanie grupa odbiorców bonu na laptopa. Będzie on skierowany także do nauczycieli klas 1-3.
 • Powstanie dodatkowy terminal techniczny w Darłowie, który będzie umożliwiał budowę farm wiatrowych.
 • Rewizja wprowadzi także od 1 stycznia 2026 r. bon senioralny, który będzie przysługiwał osobom w wieku powyżej 75. lat, które będą potrzebowały pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego.
 • Uwzględnione zostanie wsparcie dotyczące ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), w ramach ośrodków kooperacyjnych w Krajowej Sieci Onkologicznej.
 • Do KPO dodane zostaną dwie nowe podinwestycje dotyczące rozwoju e-usług publicznych:
  • wsparcie dla powszechnego stosowania elektronicznego zarządzania dokumentacją;
  • zwiększenie poziomu cyfryzacji usług i procesów Krajowej Administracji Skarbowej.

Wsparcie dotyczące nabycia pojazdów elektrycznych

Nie będzie podatku od samochodów spalinowych. W ramach rewizji KPO utworzony zostanie nowy instrument finansowy dotyczący pomocy w nabyciu pojazdów zeroemisyjnych przez osoby fizyczne. Rozwiązanie pozwoli na popularyzację technologii i zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych w Polsce.

 • Inwestycja będzie dotyczyć dotacji na zakup, leasing lub wynajem długoterminowy pojazdów zeroemisyjnych (elektrycznych).
  • W przypadku dotacji do zakupu używanego pojazdu, pomoc pokrywać będzie część ceny. Wsparcie wyniesie nie więcej niż 40 tys. zł dla osoby fizycznej.
  • W przypadku leasingu czy wynajmu długoterminowego, wysokość wsparcia nie będzie mogła przekroczyć wielkości opłaty wstępnej.
 • Wsparcie będzie podwyższone o 10%, jeśli dana osoba złoży zaświadczenie o zezłomowaniu pojazdu spalinowego, który był w jej posiadaniu od co najmniej 3 lat.
 • Aby umożliwić nabycie pojazdu przez osoby mniej zamożne, wsparcie będzie zwiększone o kolejne 10%, jeśli dochód danej osoby był niższy niż 135 tys. zł (za rok poprzedzający złożenie wniosku o dotację).
 • W celu ograniczenia wsparcia najdroższych pojazdów elektrycznych, wprowadzony zostanie limit cenowy.
  • W przypadku pojazdów nowych będzie to 225 tys. zł, a w przypadku pojazdów używanych – 150 tys. zł.
  • Pojazd używany nie będzie mógł być starszy niż 4 lata.
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button