WARSZAWA

Wybory i referendum 2023. Transport publiczny w Warszawie bezpłatny. Jak głosować?

Komisje przygotowują lokale wyborcze

Osób uprawnionych do głosowania w Warszawie jest ponad 1,3 mln.

Głosować będą w 805 komisjach wyborczych. Został pobity rekord liczby wydanych zaświadczeń oraz osób, które zostały dopisane do spisu.

Z ogólnej liczby komisji wyborczych, 54 to obwody zamknięte w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

Liczba wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania w skali kraju to ponad 450 tys., udział Warszawy w wydanych zaświadczeniach to 12,17 proc. W stolicy wydano łącznie ponad 55 tys. zaświadczeń, a ponad 155 tys. osób zmieniło miejsce głosowania (dopisanie do spisu). W porównaniu z wyborami w 2015 czy 2019 r. widać ponad dwukrotnie większe zainteresowania zmianą miejsca głosowania czy pobraniem zaświadczenia.

Cały czas można sprawdzić informacje, gdzie znajduje się lokal, w którym oddamy głos, korzystając z rządowej strony https://www.gov.pl/ lub aplikacji mObywatel.

Lokale wyborcze można też sprawdzić w serwisie mapowym.

Transport na wybory

Prezydent Warszawy podjął decyzję, że 15 października stołeczny transport publiczny będzie bezpłatny. 

Osoby, które nie wymagają transportu specjalistycznego, ale mają problemy z poruszaniem się, mogą skorzystać z pomocy Straży Miejskiej. Strażnicy będą oczekiwać na zgłoszenia w dniu wyborów w godzinach od 7:00 do 19:00 pod numerem telefonu: 22 59 86 930. Pomoc w dotarciu do lokalu wyborczego i z powrotem będą realizować umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Pełnomocnik ds. organizacji wyborów odpowiada

Lokale wyborcze rozpoczną w niedzielę pracę o 7:00, zakończą o 21:00. Odbędą się trzy głosowania: wybory do Sejmu, do Senatu i referendum. Są to osobne i niezależne od siebie głosowania. Jeśli wyborca będzie chciał zrezygnować z pobrania jednej z kart to musi o tym poinformować zanim karty zostaną mu wydane przez komisję. Powinien powiedzieć, że nie chce otrzymać którejś z kart. Członek obwodowej komisji na spisie wyborców, w kolumnie „uwagi” powinien napisać „Bez senatu” lub „bez sejmu” lub „bez referendum” i opatrzyć to swoim podpisem. Wyborca w tej kolumnie nic nie wpisuje. Bardzo ważne jest, żeby o rezygnacji z głosowania poinformować komisję przed odbiorem kart. Później oddać jej już nie można. Karty te nie będą spięte ani w żaden sposób złączone.

Pobranych kart nie wolno niszczyć ani wynosić poza lokal wyborczy, przepisy uznają to za przestępstwo.

Za ważny uznaje się głos, który ma postać znaku „x” postawionego przy nazwisku kandydata z tylko jednej listy kandydatów na posłów lub tylko jednego kandydata na senatora. Z przepisów Kodeksu wyborczego wynika, że co najmniej dwie linie muszą się przeciąć w obrębie kratki.

W przypadku karty w wyborach do Sejmu RP, jeśli wyborca umieścił więcej znaków X na tej samej liście, pod uwagę bierze się nazwisko umieszczone najwyżej. Odręczne dopiski z boku kartki nie wpływają na ważność głosu.

W przypadku karty w wyborach do Senatu można wybrać tylko jedno nazwisko, przy którym stawia się znak „x”. W innym przypadku głos jest nieważny.

Zweryfikowanie tożsamości wyborcy odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Podstawowym dokumentem tego typu jest dowód osobisty. Mogą nimi być także np. paszport czy e-dowód lub inny dokument potwierdzający ukończenie 18 lat.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button