PODRÓŻE

Unia Europejska. Posłowie przyjęli wizy cyfrowe. Zwiększy się bezpieczeństwo strefy Schengen

Parlament Europejski

Wizy do Unii Europejskiej będą bezpieczniejsze i trudniejsze do podrobienia.

Posłowie nalegali na integrację i dostępność bez względu na niepełnosprawność, umiejętności językowe lub słaby zasięg internetu.

W środę posłowie zagłosowali nad nowymi przepisami dotyczącymi cyfryzacji wiz Schengen, które sprawią, że wizy będą lepiej zabezpieczone i łatwiej dostępne.

Po aferze w Polsce z wizami, które były sprzedawane przez rząd PiS w hurtowych ilościach, Parlament Europejski zdecydował się na szybkie i skuteczne działania w tej sprawie.

Po osiągnięciu porozumienia z Radą, w czerwcu, Parlament zatwierdził cyfrowe procedury wizowe dla strefy swobodnego przemieszczania się Schengen 573 głosami za, 36 przeciw i 16 wstrzymującymi się (cyfryzacja procedury wizowej) oraz 548 głosami za, 37 przeciw i 9 wstrzymującymi się (rozporządzenie w sprawie naklejek wizowych).

Cyfryzacja procesu ubiegania się o wizę ma na celu zmniejszenie kosztów i wysiłku na etapie składania wniosku, przy jednoczesnym zapewnieniu harmonijnych praktyk w całej Europie i poprawie bezpieczeństwa. Wnioski wizowe będą przetwarzane na jednej platformie internetowej, która będzie również informować wnioskodawców, który kraj otrzyma ich wniosek (w przypadku podróży do wielu krajów). Nowe wizy podpisane kryptograficznie są również bezpieczniejsze i trudniejsze do podrobienia.

W negocjacjach z Radą posłowie zapewnili, że nowy system będzie dostępny dla wszystkich, niezależnie od umiejętności językowych, niepełnosprawności lub słabego zasięgu internetu.

Kontekst

Po uruchomieniu Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) i innych baz danych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, część procedury wizowej w UE została zdigitalizowana, ale wnioski wizowe i naklejki wydawane wnioskodawcom, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, pozostają w formie analogowej. Najnowsza rewizja kodeksu wizowego UE wyraźnie przewiduje możliwość elektronicznego podpisywania wniosków, torując drogę do w pełni zdigitalizowanej procedury ubiegania się o wizę.

Przyjmując przepisy, posłowie do PE odpowiadają na życzenia obywateli, wyrażone w konkluzjach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, dotyczące poprawy cyfrowego dostępu do usług publicznych (propozycja 31(6)).

Cytat

Podczas debaty poprzedzającej głosowanie, sprawozdawca Matjaž Nemec (S&D, SI) powiedział: ”Europa pozostaje obecnie w tyle za innymi państwami w zakresie cyfrowych procedur wizowych. Dzięki tej reformie nadrobimy zaległości, a cały proces stanie się tańszy i łatwiejszy dla wnioskodawców. Utrudni to również nadużywanie systemu, czyniąc proces bezpieczniejszym. Jednolita wiza unijna na ujednoliconej platformie będzie elementem budowania Europy jako jednolitego podmiotu geograficznego”.

Kolejne kroki

Po formalnym przyjęciu przez Radę, przepisy mogą zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdą one w życie dwudziestego dnia po publikacji.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button