PODRÓŻERÓŻNOŚCI

UE. Bułgaria i Rumunia w strefie Schengen. Brak kontroli na granicach powietrznych i morskich

Unia Europejska

31 marca Bułgaria i Rumunia stali się członkami Schengen.

W obu państwach członkowskich zaczęły obowiązywać przepisy Schengen, w tym dotyczące wydawania wiz Schengen oraz zniesione zostały kontrole na wewnętrznych granicach powietrznych i morskich.

Komisja Europejska z dużym zadowoleniem przyjmuje to osiągnięcie, które jest następstwem historycznej decyzji Rady z grudnia 2023 r. Przystąpienie tych dwóch państw członkowskich do strefy Schengen zwiększy atrakcyjność wspólnego obszaru poprzez znaczne rozszerzenie największego na świecie wspólnego obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała (30 marca): „Jutro ważny dzień: Bułgaria i Rumunia dołączają do rodziny Schengen. Z radością przyjmuję zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach powietrznych i morskich. To ogromny sukces obu krajów. I historyczny moment dla strefy Schengen – największego obszaru swobodnego przemieszczania się na świecie. Razem budujemy silniejszą, bardziej zjednoczoną Europę dla wszystkich naszych obywateli”.

Od grudnia ubiegłego roku oba państwa członkowskie podjęły wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić sprawne stosowanie przepisów Schengen od 31 marca 2024 r. Ramy współpracy uruchomione na początku marca tego roku przez Komisję wraz z Bułgarią i Rumunią opierają się na pomyślnej realizacji projektu pilotażowego projekty dotyczące szybkich procedur azylowych i powrotowych. Dzięki tym ramom współpracy Rumunia i Bułgaria w dalszym ciągu przyczynią się do wzmocnienia współpracy w zakresie granic i migracji, a także do wspólnych europejskich wysiłków na rzecz rozwiązania kwestii bezpieczeństwa UE na granicach zewnętrznych i wyzwań związanych z migracją.

Ponadto ustanowiono regionalną inicjatywę dotyczącą współpracy policyjnej między państwami członkowskimi położonymi wzdłuż szlaków zachodniobałkańskich i wschodniośródziemnomorskich, w tym Bułgarią, Rumunią, Austrią, Grecją, Węgrami i Słowacją. Umożliwi to wspólne i zrównoważone stawienie czoła powiązanym wyzwaniom, w tym w odniesieniu do przestępczości transgranicznej.

Bułgaria i Rumunia stale wykazywały wysoki poziom zaangażowania w zapewnianie odpowiedniej ochrony granic zewnętrznych UE i stale odgrywały kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego strefy Schengen.

Następne kroki

Rada będzie musiała podjąć decyzję w sprawie ustalenia daty zniesienia kontroli na wewnętrznych granicach lądowych między Bułgarią, Rumunią i pozostałymi krajami Schengen. Komisja będzie w dalszym ciągu zapewniać prezydencji Rady wszelkie niezbędne wsparcie, aby zapewnić możliwość podjęcia decyzji w sprawie granic lądowych w 2024 r.

Starania Bułgarii i Rumuni do strefy Schengen

Już w 2011 r. Komisja potwierdziła w sprawozdaniach z oceny Schengen, że Bułgaria i Rumunia spełniły wszystkie wymogi, aby w pełni stać się częścią strefy Schengen. Komisja aktywnie wspierała ten proces.

Strefa Schengen bez kontroli na granicach wewnętrznych to jedno z najbardziej cenionych osiągnięć obywateli UE. To, co rozpoczęło się w 1985 r. jako projekt międzyrządowy pomiędzy pięcioma państwami członkowskimi – Belgią, Francją, Niemcami, Luksemburgiem i Holandią – stopniowo rozrosło się, stając się obecnie największym obszarem swobodnego przemieszczania się na świecie. Oprócz ułatwienia swobodnego przepływu osób bez kontroli na granicach wewnętrznych, Schengen przynosi znaczne korzyści europejskiej gospodarce.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button