POLSKAŚWIAT

Umowa na zaprojektowanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce zawarta

Pomorze

27 września spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) i konsorcjum Westinghouse – Bechtel podpisały umowę na zaprojektowanie (ang. Engineering Services Contract) pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

W ramach dokumentu wspólnie z doświadczonymi amerykańskimi partnerami zostanie opracowany projekt pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która zostanie wybudowana na Pomorzu.

W ramach zawartej umowy spółki Westinghouse i Bechtel we współpracy z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi zaprojektują pierwszą polską elektrownię jądrową. Na realizację tego celu przewidziano blisko 2 miliony roboczogodzin i wsparcie najlepszych specjalistów z branży. W zakresie projektu znajdują się główne komponenty elektrowni, tj. wyspa jądrowa, wyspa turbinowa oraz towarzyszące jej instalacje i urządzenia pomocnicze, a także budynki administracyjne, czy też infrastruktura związana z bezpieczeństwem obiektu. Podstawowym celem projektu koncepcyjnego jest zdefiniowanie wymagań i kryteriów projektowych, określenie norm i standardów, według których będzie realizowany polski projekt jądrowy. W efekcie prac inżynieryjnych tego etapu powstanie ponad 400 produktów końcowych.

– Tydzień temu liderzy amerykańskiego sektora cywilnej energetyki jądrowej – Westinghouse i Bechtel – zawiązały konsorcjum na potrzeby zaprojektowania i budowy pierwszej elektrowni jądrowej w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Dwa dni później, Polskie Elektronie Jądrowe otrzymały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji na Pomorzu. Dziś jesteśmy świadkami podpisania kontraktu na jej zaprojektowanie. Konsekwentne, planowe wypełnianie założonych harmonogramów ale i zakres zawieranej dziś umowy są świadectwem naszej determinacji by pierwszą w Polsce elektrownię jądrową zbudować w zakładanym terminie, w budżecie, z optymalnym wykorzystaniem polskiego przemysłu. Westinghouse i Bechtel kończą siostrzaną inwestycję w amerykańskiej elektrowni Vogtle, w stanie Georgia. Ich wspólnie zdobyte doświadczenie, wnioski wyciągnięte z realizowanej w Vogtle inwestycji, wdrożone na tej podstawie optymalizacje oraz najbardziej zaawansowany na świecie know-how technologiczno-inżynierski Westinghouse i Bechtel angażujemy teraz na potrzeby fundamentalnej przebudowy polskiego miksu energetycznego ,silnego impulsu wzmacniającego polską gospodarkę oraz kształcenia polskich techników i inżynierów. Ustanowienie w Polsce kultury nuklearnej to nowe szanse dla całego kraju, chcemy wprowadzać najlepsze wzorce – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Zapisy umowy regulują współpracę w zakresie przeprowadzenia procesów uzyskiwania kolejnych pozwoleń, w tym opracowania specyfikacji technicznej wstępnego projektu planowanej elektrowni jądrowej na Pomorzu odzwierciedlającej elementy wykorzystanej instalacji, tak aby była ona zgodna z wymaganymi parametrami wydajności. Będzie też podstawą dla kolejnej umowy obejmującej kolejną fazę budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Kontrakt zakłada też wsparcie procesu inwestycyjnego i dostosowanie go do obowiązujących regulacji prawnych we współpracy z Państwową Agencją Atomistyki oraz Urzędem Dozoru Technicznego. Wypracowane rezultaty będą podstawą do przygotowania dokumentacji na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni, tak by w dalszym ciągu realizować projekt elektrowni jądrowej na Pomorzu w oparciu o najwyższe krajowe i europejskie standardy oraz normy bezpieczeństwa. Ponadto na mocy umowy będzie przeprowadzona ocena zaproponowanych rozwiązań w zakresie ochrony radiologicznej i analiz bezpieczeństwa zaplanowanych zgodnie z wymogami ustawy Prawo atomowe.

– Wchodzimy w moment przełomowy nie tylko naszej inwestycji, ale także całego procesu transformacji energetycznej w Polsce. Dzisiejsze wydarzenie kończy etap planowania projektu jądrowego i rozpoczyna fazę wykonawczą związaną z prowadzeniem w nim właściwych prac inżynieryjnych. W wyniku podpisanej umowy w około 1,5 roku powstanie projekt pierwszej elektrowni jądrowej, która zostanie wybudowana na Pomorzu. Ta chwila to zwieńczenie bardzo intensywnej pracy wielu osób z administracji rządowej Polski i USA a także pracowników spółek PEJ, Westinghouse i Bechtel za którą bardzo wszystkim dziękuję – powiedział Mateusz Berger, Prezes Zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.  

W ramach 18-miesięcznego kontraktu zaplanowano kontynuację wspólnych działań z konsorcjum spółek Westinghouse i Bechtel na rzecz zaangażowania polskiego przemysłu (tzw. local content) wokół rządowego projektu. Mają one, przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości polskich wykonawców, pozwolić na zaprojektowanie łańcuchów dostaw na rzecz elektrowni jądrowej, w sposób zapewniający maksymalizację ich udziału, w tym wykonawców z regionu Pomorza, przy jednoczesnym zagwarantowaniu sprawnej a zarazem bezpiecznej realizacji inwestycji.

Na mocy umowy przewidziano także wyjazdy do USA polskich pracowników, którzy będą mogli na miejscu doskonalić kluczowe kompetencje w zakresie projektowania i bezpiecznej eksploatacji reaktorów najnowszej generacji. W ten sposób wybrani inżynierowie zostaną również zaangażowani w realizację założonych w kontrakcie efektów końcowych. Dodatkowo nabiorą oni niezbędnego doświadczenia, które bezpośrednio wynika ze współpracy zarówno z Westinghouse, jak i Bechtel. Ma to szczególne znaczenie z perspektywy zarówno inwestora jak i strony rządowej.

– To przełomowy moment dla Polski, dla naszych partnerów oraz dla Westinghousepowiedział Patrick Fragman, Prezes Westinghouse.Szeroki zakres prac, które wykonamy w Polsce, tworząc fundament programu energetyki jądrowej, będzie wzorem dla innych krajów dążących do dekarbonizacji i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie bezpiecznej i niezawodnej energii jądrowej. Polska zasługuje na wyróżnienie za wskazywanie drogi postępowania innym.

– Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce to historyczny projekt, kluczowy dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i realizacji celów transformacji energetycznejpowiedział Craig Albert, Prezes i Dyrektor Operacyjny Bechtel. – Cieszymy się, że możemy wnieść do tego projektu siedemdziesiąt lat zdobytego na całym świecie doświadczenia Bechtel w zakresie energetyki jądrowej. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z PEJ, Westinghouse oraz tysiącami lokalnych polskich pracowników budowlano-montażowych oraz dostawców, którzy wspólnie przyczynią się do sukcesu tego projektu.

To jeden z najważniejszych kroków, które do tej pory podjęliśmy w amerykańsko-polskiej cywilnej współpracy nuklearnej. Gratuluję polskiemu rządowi i firmom zaangażowanym w ten projekt, zarówno ich wysiłków jak i zaangażowania, które doprowadziły nas do tego ważnego punktu. To nie tylko przedsięwzięcie komercyjne – mamy nadzieję wspierać Polskę w osiągnięciu pozycji  lidera we wdrażaniu cywilnych technologii nuklearnych. Bezpieczeństwo energetyczne to bezpieczeństwo narodowe, a bezpieczeństwo Ameryki jest współzależne od bezpieczeństwa Polskipowiedział Mark Brzeziński, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Zgodnie z Programem polskiej energetyki jądrowej, pierwszy reaktor elektrowni jądrowej na Pomorzu zacznie produkować energię elektryczną w 2033 roku.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button