POLSKAŚWIAT

UE. Koniec embarga na zboże z Ukrainy. Polska utrzyma zakaz importu

Unia Europejska

Po wygaśnięciu środków ograniczających na ukraiński wywóz zboża i innych artykułów spożywczych do UE Ukraina zgadza się na wprowadzenie środków mających na celu uniknięcie ponownego wzrostu importu z UE.

Komisja Europejska przeanalizowała dane dotyczące wpływu eksportu 4 kategorii produktów rolnych na rynek UE.

Stwierdzono, że dzięki pracom Platformy Koordynacyjnej i środkom tymczasowym wprowadzonym 2 maja 2023 r. zniknęły zakłócenia na rynku w pięciu państwach członkowskich graniczących z Ukrainą.

Konstruktywna postawa wszystkich uczestników platformy pomogła rozwiązać konkretne problemy i zapewniła płynność, a nawet wzrost eksportu do krajów trzecich spoza UE.

W rezultacie uzgodniono, że:

  • Obowiązujące środki wygasną 15 września.
  • Ukraina zgodziła się na wprowadzenie w ciągu 30 dni wszelkich środków prawnych (w tym, np. systemu zezwoleń na eksport), aby uniknąć gwałtownych wzrostów cen zbóż.
  • Do tego czasu Ukraina ma wprowadzić od 16 września 2023 r. skuteczne środki kontroli eksportu 4 grup towarów, aby zapobiec zakłóceniom rynku w sąsiadujących państwach członkowskich. Ukraina przekaże plan działania na platformie najpóźniej do końca dnia roboczego w poniedziałek 18 września 2023 r.
  • Komisja Europejska i Ukraina będą monitorować sytuację za pośrednictwem platformy, aby móc reagować na wszelkie nieprzewidziane sytuacje.
  • Komisja Europejska nie będzie nakładać żadnych ograniczeń, dopóki skuteczne środki zastosowane przez Ukrainę zostaną wprowadzone i będą w pełni skuteczne.

Tło:

Unia Europejska zdecydowanie i skutecznie wspiera eksport ukraińskiego zboża i innych artykułów spożywczych, zwłaszcza poprzez Szlaki Solidarności. Sukces tych prac doprowadził do tymczasowych zakłóceń na rynkach pięciu państw członkowskich graniczących z Ukrainą, co doprowadziło do nałożenia 2 maja 2023 r. tymczasowych środków ograniczających na szereg ukraińskich produktów spożywczych wywożonych. Równolegle utworzono Platformę Koordynacyjną skupiającą Ukrainę, Bułgarię, Węgry, Polskę, Rumunię, Słowację i Komisję Europejską. Przyczynił się do rozwoju infrastruktury i zwiększenia potencjału logistycznego, a także usunięcia barier administracyjnych w eksporcie produktów rolnych z Ukrainy.

Polska utrzyma zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy po 15 września

PiS zabiegał o przedłużenie embarga. Rada Ministrów podjęła decyzję, która dotyczy bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce. Dzięki tej postawie embargo będzie dalej obowiązywać, niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej.

„W związku z błędną decyzją KE o nieprzedłużeniu embarga na zboże z UA zgodnie z poleceniem Mateusza Morawieckiego i całej Rady Ministrów podpisałem rozporządzenie krajowe utrzymujące embargo. Polski rolnik przede wszystkim! Dziękuję ministrowi Robertowi Telusowi i komisarzowi Januszowi Wojciechowskiemu za współpracę!” – minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button