POLSKAŚWIAT

Afera wizowa. Doniesienie do prokuratury na Zbigniewa Rau. Tłumaczenia MSZ i Prokuratury Krajowej

Schengen

Trela: Składamy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 przez pana ministra Zbigniewa Rau.

„Mamy aferę, która może sięgać szczytów władzy w Polsce. Okazuje się, że wizy pracownicze były wydawane za pieniądze, a całym procederem kierował wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, który zaangażował w niego inne osoby z MSZ.

Ten proceder nie trwał tygodniami, ale miesiącami. Tak jak zapowiedzieliśmy składamy dziś doniesienie do prokuratury na pana ministra Zbigniewa Rau. To nie jest tak jak mówią politycy PiS i ich media, że szef MSZ nic nie wiedział.

Nie może być tak, że pod bokiem konstytucyjnego ministra odbywa się proceder na skalę międzynarodową, a on wychodzi i mówi, że nic nie wie i nic nie słyszał. To nie może być tak, że konstytucyjny minister nie bierze za to odpowiedzialności.

My wiemy, że pan minister Rau jest ważnym ogniwem dla Jarosława Kaczyńskiego, że nie zostanie dzisiaj zdymisjonowany, choć powinno tak się stać i tego się domagamy.

Oczekujemy, że pan Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, który uchodzi za szeryfa, który nosi za paskiem za spodni pistolet, zareaguje na nasze zawiadomienie i obejmie swoim nadzorem to śledztwo.

Składamy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 przez pana ministra Zbigniewa Rau, w związku z brakiem należytego nadzoru. Pan minister nie zrobił absolutnie nic, a dziś Polska jest na ustach całego świata.

Zachodzi również pytanie: czy pan minister Wawrzyk robił to samodzielnie, czy też na polityczne zamówienie? Jeżeli na zamówienie, to kto je złożył? Czy był to pan minister Rau, czy też politycznie przedstawiciele z ulicy Nowogrodzkiej. To jest pytanie, które powinien zadać prokurator panu ministrowi Rau. Żądam, aby obecny szef MSZ został wezwany na przesłuchanie i się z tej sprawy wyspowiadał. Domagam się, aby pan minister Rau zorganizował konferencję prasową i wytłumaczył, jak to jest możliwe, że w XXI wieku w MSZ coś takiego się odbywało.

To nie chodzi o to, aby w mediach społecznościowych pan minister ogłosił, że zlecił audyt i kontrolę. Panie ministrze, coś takiego zleca się, kiedy tylko dowiaduje się o nieprawidłowościach, a nie wtedy, kiedy opinia publiczna w Polsce i na świecie o wszystkim już wie. Audyt i kontrolę przeprowadziły niezależne media, dziś już pan niczego nie naprawi. Dziś oczekujemy informacji czy to pan sam kazał, aby takie rzeczy MSZ się działy.

My nie odpuścimy, ta sprawa do 15 października musi zostać wyjaśniona, kto na tym zarabiał, jakie i ile tych firm było. My dzisiaj tego nie wiemy, ale tak jak w przypadku ukraińskiego zboża mieliśmy poznać listę firm, które zajmowały się importem do Polski, ale do tej pory nikt jej nie poznał, ponieważ jest tajna. A skoro jest tajna, to znaczy, że ktoś zarobił na tym gigantyczne pieniądze.”

Tomasz Trela, poseł

Ustalenia śledztwa w sprawie płatnej protekcji przy przyspieszaniu wydawania wiz

W związku z zapytaniami w Prokuraturze Krajowej Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie prokurator Daniel Lerman oraz Stanisław Żaryn Zastępca Ministra Koordynatora Służb Specjalnych poinformowali o ustaleniach śledztwa w sprawie płatnej protekcji przy przyspieszaniu wydawania wiz.

Prokuratorskie zarzuty

– W toku śledztwa prokurator przedstawił 7 osobom zarzuty z art. 230 § 1 kk oraz z art. 230a § 1 kk – wskazał Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie Daniel Lerman.

Zarzuty dotyczą m.in. powoływania się na wpływy w instytucji państwowej oraz przyjęcia korzyści majątkowych kwalifikowane z art. 230 § 1 kk jak również udzielenia korzyści majątkowych za pośrednictwo w załatwieniu spraw w instytucji państwowej kwalifikowane z art. 230a § 1 kk.

Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo jest prowadzone przez Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej wspólnie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

– Pierwsze sygnały o nieprawidłowościach przy wydawaniu wiz dotarły do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w lipcu 2022 r. Polegały one na przyspieszaniu procedur wizowych w oparciu o mechanizm korupcyjny. Ustalenia CBA pozwoliły na rozpoznanie tego procederu – podkreślił Stanisław Żaryn Zastępca Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

Postępowanie zostało zainicjowane w wyniku działalności polskich służb, a nie jak podają niektóre media w wyniku informacji uzyskanych od partnerów zagranicznych.

Środki zapobiegawcze

W toku postępowania były i są stosowane wobec podejrzanych środki zapobiegawcze. Aktualnie na wniosek prokuratora z uwagi na konieczność zabezpieczania prawidłowego toku postępowania wobec 3 podejrzanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Dotychczasowe ustalenia śledztwa

Przedmiotem śledztwa są nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie kilkuset wiz w okresie półtora roku, przy czym mniej niż połowa z nich została uwzględniona. W toku śledztwa prokurator ustalił, że nieprawidłowości dotyczyły polskich placówek dyplomatycznych w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Filipinach i Katarze, tym samym nie dotyczą one krajów afrykańskich.

Jednocześnie z ustaleń postępowania nie wynika, aby Polska miała być krajem tranzytowym dla cudzoziemców udających się do innych krajów w tym do USA i krajów Europy Zachodniej jak podają to niektóre media.

W sprawie systematycznie wykonywane czynności procesowe oraz gromadzony jest materiał dowodowy.”

Komunikat MSZ

„W związku z trwającymi ustaleniami w sprawie nieprawidłowości w procesie wydawania wiz Minister Spraw Zagranicznych zdecydował co następuje:

1. zwolnić ze stanowiska i rozwiązać umowę o pracę z dyrektorem Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością MSZ Jakubem Osajdą;

2. przeprowadzić nadzwyczajną kontrolę i audyt w Departamencie Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz wszystkich placówkach konsularnych RP;

3. wypowiedzieć umowy wszystkim firmom outsourcingowym, którym od 2011 r. powierzone zostały zadania związane z przyjmowaniem wniosków wizowych w wyniku zamknięcia 31 placówek decyzją ówczesnego szefa resortu Radosława Sikorskiego.”

Oświadczenie MSZ w sprawie nieprawdziwych informacji dotyczących procesu wizowego

„W związku z powielaniem przez media (od kiedy w Polsce są media? – red.) nierzetelnych informacji związanych z przedmiotem działań polskich służb w MSZ, a także fałszywych informacji oraz manipulacji w odniesieniu do procedur wizowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadcza co następuje:

WIĘCEJ TUTAJ!

1. Nie jest prawdą, że MSZ sprowadził setki tysięcy migrantów z krajów muzułmańskich i Afryki.

Statystyka wydanych wiz za ostatnie 30 miesięcy:

Łączna liczba wiz (krajowe i Schengen) – 1 951 176

2. Nie jest prawdą, że konsulowie otrzymywali polecenia z Centrali MSZ dotyczące wydawania wiz.

3. Nie jest prawdą, że Polska jest liderem UE w wydawaniu pozwoleń na wjazd do strefy Schengen.

4. Nie jest prawdą, że nasi partnerzy z UE wykazali, że na poziomie polskich służb konsularnych dochodzi do nieprawidłowości skutkujących masowym wydawaniem wiz, które umożliwiają dostanie się do strefy Schengen cudzoziemców pochodzących z krajów, gdzie występuje zagrożenie terrorystyczne.

5. Nie jest prawdą, że Polska oddała całą techniczną obsługę prowadzenia wniosku wizowego firmie zewnętrznej oraz, że firmy pośrednictwa wizowego pełniły rolę urzędników konsularnych.

6. Nie jest prawdą, że przed polską ambasadą w kraju afrykańskim stało stanowisko z oficjalnymi podstemplowanymi dokumentami.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button