POLSKAŚWIAT

Odszkodowania wojenne od Niemiec. Polska prosi o wsparcie ONZ

Polska - Niemcy

Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, Pełnomocnik Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945, zwrócił się 3 stycznia 2023 r. do Sekretarza Generalnego ONZ – António Guterresa.

Także do Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych – Csaby Kőrösi, do Przewodniczącego Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie – Václava Báleka i do Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka w Genewie – Volkera Türka z prośbą o nawiązanie współpracy i wsparcie w sprawie uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską odszkodowań za straty wyrządzone niemiecką agresją i okupacją w latach 1939-1945.

Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945 w języku angielskim został 3 stycznia br. wysłany do ww. Organów. Polska przeprowadzi jednocześnie akcję informacyjną wśród krajów członkowskich ONZ na temat Raportu i strat wojennych poniesionych w wyniku niemieckiej agresji i okupacji przez Polskę, w czasie II wojny światowej.

Wiceminister Mularczyk zwrócił uwagę, że Organizacja Narodów Zjednoczonych jest pierwszą powszechną międzypaństwową organizacją międzynarodową o kompetencjach ogólnych, której statut przewiduje szerokie uprawnienia w sferze gospodarczej, społecznej i praw człowieka. Przypomniał w pismach do przedstawicieli ONZ, jak ogromne straty materialne i pozamaterialne zostały Polsce wyrządzone przez Niemcy w czasie agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945. Ofiary wojny i ich spadkobiercy, chcący dochodzić roszczeń od państwa niemieckiego, mają zamkniętą drogę prawną w wyniku immunitetu jurysdykcyjnego, na który powołują się Niemcy. 

Sekretarz Stanu w MSZ RP podkreślił konieczność wykorzystania instrumentarium, które oferuje system Narodów Zjednoczonych, do dialogu, naświetlenia i przybliżenia społeczności międzynarodowej ogromu zniszczeń dokonanych przez okupanta niemieckiego w latach 1939-1945 system Narodów Zjednoczonych. Zwrócił uwagę na fakt, że państwo niemieckie systemowo nie zrekompensowało tych strat.

Wiceminister Mularczyk wskazał na fakt, że roszczenia polskie wobec Niemiec mają, oprócz bardzo istotnego dla nas aspektu finansowego, kontekst uniwersalny. Podstawą powojennego porządku światowego jest prymat prawa międzynarodowego nad siłą militarną. Brak reakcji na zło wyrządzone Polsce i jej obywatelom przez Niemcy, będzie mścić się w postaci zła dokonywanego przez państwa łamiące międzynarodowy ład, którego podwaliny stworzyła Deklaracja Narodów Zjednoczonych podpisana 81 lat temu – 1 stycznia 1942 r. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Polska jest 51. członkiem założycielskim ONZ, od 1945 r., i przywiązuje fundamentalne znaczenie do prymatu prawa międzynarodowego nad siłą militarną.

Polska liczy, że rząd niemiecki zareaguje właściwie na polskie postulaty. Republika Federalna Niemiec, która jest od 1973 r. członkiem ONZ, powinna podjąć systemowe działania prowadzące do zrekompensowania strat poniesionych przez Polskę ze strony Niemiec. Liczymy na podjęcie debaty na forum ONZ celem zwrócenia uwagi społeczności międzynarodowej na nierozwiązany od zakończenia wojny problem. Polska liczy także na konstruktywne wsparcie Sekretarza Generalnego ONZ, Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego, Przewodniczącego Rady Praw Człowieka w Genewie oraz Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka w Genewie, w procesie uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską odszkodowań za szkody wyrządzone przez niemiecką agresję i okupację w latach 1939-1945.

Jest to kolejna propozycja Pełnomocnika Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945, która wpisuje się w działania polskiego rządu zapoczątkowane przygotowaniem raportu o stratach wojennych. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że Stały Przedstawiciel Polski przy UNESCO spotkał się 21 grudnia 2022 r. z Dyrektor Generalną UNESCO Audrey Azoulay. W trakcie spotkania przekazano oryginał adresowanego do niej listu Pełnomocnika Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945 wraz z egzemplarzem Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button