POLITYKAPOLSKAŚWIAT

Mateusz Morawiecki rozmawiał z Charlesem Michelem. Całkowite odcięcie Rosji i Białorusi od SWIFT. Czy to możliwe?

Wojna na Ukrainie

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w wideokonferencji z Charlesem Michelem, Przewodniczącym Rady Europejskiej.

Rozmowa służyła przygotowaniu do posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli, które odbędzie się 24-25 marca. W trakcie rozmowy szef rządu podkreślał kluczowe elementy polskiego stanowiska: konieczność długoterminowego wsparcia dla Ukrainy, potrzebę nałożenia dodatkowych sankcji na Rosję, kwestię cen energii i polityki energetycznej UE w kontekście bieżącej sytuacji w Ukrainie oraz przeciwdziałanie dezinformacji.

Pomoc dla Ukrainy

Podczas wideokonferencji szef polskiego rządu oraz przewodniczący Rady Europejskiej odnieśli się do obecnej sytuacji w Ukrainie, w tym położenia ludności cywilnej oraz uchodźców. Omówione zostały sposoby udzielania dalszego wsparcia przez Unię Europejską. W tym kontekście, Polska podkreśla konieczność niezwłocznego rozpoczęcia prac nad planem odbudowy Ukrainy.

Premier Mateusz Morawiecki cały czas podkreśla konieczność dalszego objęcia sankcjami wszystkich podmiotów, poprzez które Rosja finansuje wojnę. Ważnym obszarem tych działań jest uniezależnienie się od rosyjskiej polityki energetycznej oraz jak największe ograniczenie importu ropy, węgla i gazu, które stanowią podstawę jej gospodarki. Kluczowe jest całkowite odcięcie systemów finansowych Rosji i Białorusi od SWIFT.

Działania polskiego rządu obejmują również perspektywę członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Nasz kraj postuluje możliwie szybkie rozpatrzenie wniosku przez Komisję Europejską, w celu zarekomendowania Radzie Unii Europejskiej nadania Ukrainie statusu kraju kandydującego.

Działania na rzecz wzrostu gospodarczego

Wideokonferencja liderów była kontynuacją dyskusji podjętych w trakcie marcowego szczytu w Wersalu nt. wspierania inwestycji i wzrostu gospodarczego. Polska popiera działania na rzecz zniesienia barier w funkcjonowaniu jednolitego rynku. Nasz rząd podkreśla potrzebę elastycznej interpretacji Paktu Stabilności i Wzrostu. Umożliwi ona zwiększanie wydatków bieżących państw członkowskich, co ma bezpośredni związek z agresją Rosji na Ukrainę. Finansowanie działań zapewnia schronienie oraz warunki do nowego życia uchodźcom z Ukrainy. Działania te obejma również utrzymanie terytorialnej integralności całej Unii Europejskiej. Unijną regułą powinno być specjalne traktowanie wydatków na obronność oraz pomoc dla uchodźców wojennych.

Europejski plan kryzysowy

Polska wnosi do Komisji Europejskiej o opracowanie planu kryzysowego obejmującego również działania krótkoterminowe. Pozwoliłoby to uspokoić rynki, ograniczyć skokowy wzrostu cen i zminimalizować negatywny wpływ na odbiorców indywidualnych. Dotychczasowe problemy na rynku energii związane są z bezpieczeństwem energetycznym. Dodatkowo wzmacniają one negatywne skutki związane z dysfunkcjonalnością na rynku EU ETS. Dlatego polski rząd podtrzymuje postulat jak najszybszego i całkowitego uwolnienia się od importu surowców energetycznych z Rosji.

Zwiększenie bezpieczeństwa międzynarodowego

Rada Europejska przeprowadzi strategiczną debatę w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Zostanie poproszona o przyjęcie Kompasu Strategicznego, czyli najnowszego procesu refleksji Unii Europejskiej na temat jej poziomu ambicji i dalszych kierunków działań w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. Nasz rząd zaznacza, że wysiłki Wspólnoty zmierzające do rozwoju zdolności wojskowych powinny przyczyniać się do wzmacniania bezpieczeństwa transatlantyckiego i potencjału obronnego całego sojuszu NATO. Polska podkreśla, że NATO i ONZ są kluczowymi partnerami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i obrony.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button