POLSKAŚWIAT

DiscoverEU. Przemierzaj Europę wzdłuż i wszerz koleją! 12 tys. biletów dla osiemnastolatków

DiscoverEU. Kto może wziąć udział w konkursie i w jaki sposób?

Komisja Europejska ogłosiła drugą edycję konkursu DiscoverEU.

Do wtorku 11 grudnia (do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego) młodzi ludzie w wieku 18 lat mogą ubiegać się o bilet na podróż po Europie latem przyszłego roku.

W pierwszej edycji konkursu, która okazała się dużym sukcesem, 15 tys. młodych ludzi miało okazję podróżować po Europie w okresie od lipca do października 2018 r. Wielu w nich uczestniczyło w wydarzeniach zorganizowanych w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Komisarz Tibor Navracsics, odpowiedzialny za edukację, kulturę, młodzież i sport, powiedział: Obserwujemy z radością, że młodzi ludzie korzystają z tej nowej możliwości, aby odkrywać europejską kulturę i tradycję, poczuć, co oznacza europejska różnorodność oraz poznać nowych ludzi, których inaczej by nie spotkali. W pierwszej edycji okazało się, że młodzi ludzie zdobywają pewność siebie oraz inne umiejętności, takie jak podejmowanie inicjatywy czy rozmowa w językach obcych. DiscoverEU to o wiele więcej niż sama podróż, to nauka na całe życie.

Kto może wziąć udział w konkursie i w jaki sposób?

Do tej edycji konkursu będzie mógł zgłosić się każdy obywatel UE urodzony między 1 stycznia 2000 r. a 31 grudnia 2000 r.
Zainteresowane osoby mogą zgłosić się za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieżowego, gdzie należy się zarejestrować i podać swój plan podróży. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie odpowiedzi udzielonych w quizie, składającym się z pięciu pytań wielokrotnego wyboru dotyczących europejskiej kultury i różnorodności, unijnych inicjatyw skierowanych do młodych ludzi, zbliżających się wyborów do parlamentu europejskiego oraz dodatkowego pytania na temat związany z drugą edycją konkursu.

Zwycięzcy będą mogli podróżować między 15 kwietnia a 31 października 2019 r. przez okres od jednego do trzydziestu dni.
W tej edycji Komisja zachęca do udziału szczególnie osoby mające specjalne potrzeby lub znajdujące się w trudniejszej sytuacji społecznej. Komisja udostępni osobom o specjalnych potrzebach informacje i wskazówki oraz pokryje koszty niezbędnej specjalnej opieki podczas podróży (np. osoba towarzysząca, pies przewodnik dla osób niedowidzących itp.).

Inicjatywa DiscoverEU to szansa na poznanie tożsamości, kultury, tradycji i najcenniejszych zabytków wybranych krajów Unii Europejskiej.

Młodzież może aplikować po bezpłatne bilety Interrail wystawiane przez stowarzyszenie Eurail Group, którego PKP Intercity jest członkiem. Można z nim przemieszczać się po 30 krajach europejskich, takich jak: Hiszpania, Niemcy, Francja, Grecja, Portugalia, Turcja, a od przyszłego roku również Litwa. Można ubiegać się o bilet z elastycznym planem podróży albo z góry ustalonymi terminami wyjazdu i jego miejscami docelowymi. Akcja DiscoverEU to okazja do promocji transportu kolejowego jako sposobu na wygodny i atrakcyjny sposób na wypoczynek, a także jego popularyzacja wśród młodzieży.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które 31 grudnia 2018 roku będą miały ukończone 18 lat i są obywatelami Unii Europejskiej. W zależności od wybranego modelu podróżowania, można zwiedzić od jednego do kilku państw Unii, zaś sama podróż powinna trwać nie krócej niż jeden dzień i nie dłużej niż miesiąc. Zwycięzcy konkursu stają się także ambasadorami akcji DiscoverEU. Zgłoszeń można dokonywać między 29 listopada (od godz. 12.00) a 11 grudnia (do godz. 12.00) na stronie europa.eu/youth/discovereu_pl. Szansę na darmowy bilet w tej edycji ma aż 12 tys. obywateli Unii Europejskiej!

Zwycięzcy mogą podróżować indywidualnie lub w grupie maksymalnie pięciu osób (wszyscy muszą być osiemnastolatkami). Uczestnicy podróżują przeważnie koleją. Jednak aby dostęp do programu był zapewniony we wszystkich zakątkach kontynentu, mogą skorzystać również z innych środków transportu, takich jak autobus czy prom lub, w niezbędnych przypadkach, samolot. Dzięki temu młodzi ludzie, którzy mieszkają na obszarach trudno dostępnych lub na wyspach będących częścią UE, także będą mieli szansę na udział w tym programie.

Każdemu państwu członkowskiemu przydzielono określoną liczbę biletów w oparciu o odsetek mieszkańców danego kraju w stosunku do ogólnej liczby ludności Unii Europejskiej.

Program DiscoverEU rozpoczął działanie w czerwcu 2018 r. Jego budżet wynosił 12 mln euro. Jak dotąd ponad 15 tys. młodych ludzi mogło dzięki niemu podróżować po Europie. Celem jest stworzenie młodym ludziom okazji do odkrywania bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, poznawania nowych ludzi, uczenia się od innych kultur oraz poczucia, co to znaczy być Europejczykiem.

Uczestnicy wyrażali się bardzo pozytywnie o tym doświadczeniu. Dla wielu z nich była to pierwsza podróż bez rodziców i innych dorosłych – większość z nich stwierdziła, że stali się bardziej niezależni. Mówili również, że dzięki udziałowi w DiscoverEU mieli szansę lepiej zrozumieć inne kultury i europejską historię. To doświadczenie pozwoliło im również rozwinąć znajomość języków obcych. Dwie trzecie z nich stwierdziło, że bez DiscoverEU nie byłoby ich stać na bilet.

W nowym długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027 Komisja Europejska zaproponowała 700 mln EUR na cele DiscoverEU w ramach przyszłego programu Erasmus. Jeżeli Parlament Europejski i Rada osiągną porozumienie w sprawie tego wniosku, dodatkowe 1,5 mln osiemnastolatków będzie mogło podróżować w latach 2021–2027.
(org.)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button