POLSKAŚWIAT

3. rocznica sfałszowanych wyborów na Białorusi

Białoruś

Wystąpienie szefa MSZ Zbigniewa Raua w związku z 3. rocznicą sfałszowanych wyborów na Białorusi.

„Nasi Drodzy Sąsiedzi, Białorusini,

mijają trzy lata od kiedy sfałszowano wybory prezydenckie w Waszym kraju. Pamiętamy o Waszej niezłomnej postawie. Wobec wielkiej nieuczciwości pokazaliście wolę do życia w wolnym i demokratycznym państwie. Wasz opór spotkał się z brutalnym odwetem. Przemoc reżimu uderzyła w znaczną część społeczeństwa. Masowe aresztowania, pobicia, zastraszanie, a nawet zabójstwa – to odpowiedź władz na pragnienie obywateli do godnego życia. Społeczeństwo białoruskie, w tym również polska mniejszość narodowa, pozbawione jest możliwości normalnego rozwoju. Setki tysięcy z Was opuściło swą ojczyznę. Uciekliście przed represjami i z braku perspektyw. Dla większości tej wielkiej emigracji to właśnie Polska stała się bezpieczną przystanią. W naszym kraju możecie rozwijać swoje talenty i przedsiębiorczość, choć rozumiemy, że wielu z Was pragnie jak najszybszego powrotu do domu. Niestety, spirala przemocy nie ustaje. Wasi rodacy w kraju poddawani są bezlitosnej propagandzie.

Jestem jednak przekonany, że w przyszłości Wasza wolna ojczyzna przyjmie Was, aby móc w pełni i prawdziwie rozkwitnąć. Reżim białoruski wspiera straszną wojnę, którą Kreml rozpętał przeciwko niepodległej Ukrainie. Skłania to wielu z Was do artykułowania niezgody na podporządkowywanie Waszej ojczyzny imperialnej polityce Moskwy. W obliczu narastającej rusyfikacji coraz częściej odwołujecie się do swej historii, bogatej kultury, języka i unikalnej tożsamości. Za to również spotykają Was represje ze strony reżimu. Poszukiwanie korzeni oraz dbanie o własne dziedzictwo jest najlepszym świadectwem miłości do ojczyzny i troski o jej przyszłość. Pielęgnując białoruskość odkrywacie, że jesteście częścią rodziny europejskiej. Polska wspiera Wasze narodowe nadzieje i europejskie aspiracje. My, Polacy, mamy w pamięci naszą własną trudną historię. Dlatego doskonale rozumiemy Wasze pragnienie do życia w wolnym Państwie Białoruskim.

Wierzę, że uda się Wam odzyskać swoją ojczyznę.”

Wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Estonii, Łotwy, Litwy i Polski w trzecią rocznicę nielegalnych wyborów prezydenckich na Białorusi

„Trzy lata temu, 9 sierpnia 2020 r., Aleksander Łukaszenko ogłosił się zwycięzcą sfałszowanych wyborów prezydenckich, tym samym depcząc aspiracje demokratyczne oraz prawa narodu białoruskiego. Bezprawne przejęcie władzy przez nielegalny reżim doprowadziło do masowych represji wewnętrznych, współudziału w zbrodniach wojennych i zbrodni agresji, gwałtownego osłabienia suwerenności Białorusi oraz destabilizacji regionu.

To oszustwo wyborcze na masową skalę wywołało bezprecedensową falę pokojowych protestów Białorusinów, którzy domagali się swobody w decydowaniu o swojej przyszłości. W odpowiedzi władze białoruskie rozpętały brutalne prześladowania uczestników pokojowych demonstracji i ich zwolenników. Przez ostatnie trzy lata reżim Łukaszenki kontynuuje politykę stale nasilających się nieludzkich represji pomimo zdecydowanego potępienia takich działań przez społeczność międzynarodową. Obrońców praw człowieka, dziennikarzy, związkowców, pracowników mediów, prawników i zwykłych obywateli, którzy krytykują system określa się mianem ekstremistów i terrorystów oraz prześladuje, szantażuje i zamyka w więzieniu; kilka osób zaginęło lub zostało zabitych w wyniku rządowych prób zduszenia oporu wobec nielegalnej władzy. Organizacje mniejszości narodowych również są represjonowane, a szkoły prowadzące nauczanie w językach mniejszości narodowych zostały zamknięte. Więźniów politycznych, których liczba wzrosła do 1 500, poddaje się nieludzkiemu traktowaniu a nawet torturom; wielu z nich jest miesiącami przetrzymywanych w odosobnieniu bez możliwości komunikowania się ze światem zewnętrznym. Pozostali aktywiści musieli wyjechać z kraju, aby uniknąć prześladowań.

Od lutego 2022 r. reżim Łukaszenki jest współsprawcą niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji Rosji wobec Ukrainy oraz bezpośrednio ją wspiera. Ignorując wolę zdecydowanej większości Białorusinów, reżim udziela Moskwie pełnego wsparcia politycznego i logistycznego, pozwalając jej używać terytorium Białorusi jako wyrzutni rosyjskich pocisków rakietowych i rozmieszczać na nim broń jądrową, a ostatnio zgodził się gościć na swojej ziemi tysiące zbrodniczych najemników z Grupy Wagnera. Co więcej, reżim Łukaszenki uczestniczy w przymusowych deportacjach ukraińskich dzieci, co czyni go bezpośrednio współwinnym zbrodni wojennej, którą będzie ścigał Międzynarodowy Trybunał Karny.

Troszcząc się jedynie o własne przetrwanie, reżim w Mińsku nadal podkopuje białoruską państwowość, zrzekając się swojej suwerenności na rzecz Rosji w sposób bezprawny i nielegalny oraz wbrew woli Białorusinów. Dodatkowo w ciągu tych trzech lat Białoruś stała się prawdziwym źródłem destabilizacji w sercu Europy i stanowi rosnące zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Reżim Łukaszenki wciąż organizuje działania, które ułatwiają nielegalne przekraczanie zewnętrznych granic UE przez obywateli państw trzecich oraz przyczynia się do nich.

W tym wyjątkowo bolesnym momencie historii Białorusi niezmiennie wspieramy jej naród i pozostajemy wierni zobowiązaniu wyrażonemu w historycznej dewizie „Za wolność naszą i waszą”. Wierzymy w demokratyczną, niepodległą i suwerenną Białoruś tak samo jak wierzymy w zwycięstwo Ukrainy. Nie ustaniemy w naszym wsparciu dla narodu białoruskiego, który walczy o swoją wolność i godność. Będziemy nadal wspierać demokratyczne siły Białorusi, ich przywódców oraz innych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, którzy wspólnie usiłują doprowadzić do przemian demokratycznych na Białorusi.

Reżimy autorytarne poniosą porażkę, a tyrani zostaną oddani w ręce wymiaru sprawiedliwości. Ponownie apelujemy o natychmiastowe i bezwarunkowe zwolnienie i rehabilitację wszystkich więźniów politycznych oraz o zaprzestanie represji i współudziału w rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. W obliczu nieustających represji, naruszeń prawa międzynarodowego, ciągłej instrumentalizacji migracji i innych zbrodni będziemy kontynuować politykę izolowania zbrodniczego i nielegalnego reżimu Łukaszenki oraz zaostrzania ukierunkowanych i sektorowych sankcji nałożonych przez Unię Europejską.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button