WROCŁAW

Wrocław. Lokatorzy z Trzonolinowca muszą wyprowadzić się niezwłocznie

Lokalne sprawy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję w sprawie Trzonolinowca.

Dokument potwierdza to, co Miasto już zaczęło robić: należy wykwaterować mieszkańców!

PINB, który w swojej decyzji posiłkował się ekspertyzą Politechniki Wrocławskiej, nakazał wzmocnienie konstrukcji wieżowca w ciągu 18 miesięcy. Do czasu wykonania tych prac zakazał użytkowania budynku. Podkreślił, że „do wykonywania zakazu użytkowania należy przystąpić natychmiast”.

Rozumiemy, że wyprowadzenie osób oraz ich dobytku z ponad czterdziestu lokali wymaga czasu. Nie mamy podstawy prawnej do wyznaczenia konkretnej daty. Oczekujemy, że wykwaterowanie będzie dobrowolne, niezwłoczne i nie będzie potrzeby ponaglenia. Dlatego pozytywnie odbieram informacje o tym, że jeszcze przed wydaniem decyzji rozpoczęto działania, które mają doprowadzić do opróżnienia budynku – mówi Przemysław Samocki, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia. 

PINB w swojej decyzji podkreślił to, na co wskazywali naukowcy z Politechniki: stopień korozji lin oraz wykonane obliczenia dowodzą, że konstrukcja całego wieżowca jest przeciążona, ale żelbetowy trzon i stropy nie mają objawów uszkodzenia konstrukcji. To wskazuje, że Trzonolinowiec bezpośrednio nie grozi katastrofą budowlaną. PINB żąda jednak, by nadal regularnie prowadzone były pomiary wytężenia lin, które przeprowadza Politechnika.  

Od kilku tygodni działaliśmy zapobiegawczo. Spodziewaliśmy się, że prędzej czy później i tak mieszkańcy będą musieli wyprowadzić się z Trzonolinowca na czas remontu. Osoby z mieszkań komunalnych już kilkanaście dni temu otrzymywały oferty lokali zastępczych. Pierwsze cztery rodziny już zaakceptowały zaproponowane im lokum. Decyzja PINB o zakazie użytkowania Trzonolinowca otwiera nam możliwość pomocy także właścicielom prywatnym. Od początku zakładaliśmy, że do nich także powinniśmy wyjść z propozycjami, ponieważ sytuacja jest nadzwyczajna – mówi prezydent Jacek Sutryk. 

W Trzonolinowcu znajdują się 44 mieszkania. 11 z nich to zasób gminny. Reszta jest w prywatnych rękach. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego ankietowali wszystkich mieszkańców. Łącznie potrzeba zapewnienia lokalu zastępczego zachodzi dla osób z około 35 lokali w tym wieżowcu.  

Mieszkańcy trzech lokali komunalnych zdecydowali się na proponowane im mieszkania zastępcze w Leśnicy. Jedna osoba z lokalu gminnego przeprowadza się na Gajowice. Pozostali będą sukcesywnie wykwaterowywani. Na czas remontu Trzonolinowca będą mogli mieszkać w lokalach wybudowanych między innymi przez TBS (ale wydzielonych z podstawowego zasobu TBS, tzn. nie będą wnosić opłaty partycypacyjnej). Mieszkania zastępcze będą oferowane także z innych zasobów Miasta.

Urzędnicy informują, że osoby z mieszkań komunalnych otrzymywały oferty lokali zastępczych kilkanaście dni temu. Pierwsze cztery rodziny zaakceptowały propozycje miasta.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button