WROCŁAW

Wrocław. Nastolatki odpracowują swoje błędy

Prace społeczne dla nieletnich

W styczniu ubiegłego roku weszło w życie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, umożliwiające kierowanie nieletnich do prac społecznych.

To sąd rodzinny decyduje o takiej formie kary, określając jej czas, wymiar oraz sposób kontrolowania. Organizacją prac społecznych dla nieletnich zajmuje się Wrocławskie Centrum Integracji.

–  Wrocławskie Centrum Integracji ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Dzięki temu osoby skazane pracują na rzecz szkół, przedszkoli, schroniska dla zwierząt czy charytatywnej stołówki. Nowe zadanie – organizacja prac społecznych dla osób nieletnich, jest kontynuacją tych działań. Teraz swoje błędy  odpracowuje u nas pięcioro nastolatków – tłumaczy Ewa Żmuda, zastępca dyr. Wrocławskiego Centrum Integracji.

Podobnie jak w przypadku dorosłych – nieletni  po otrzymaniu decyzji Sądu, są kierowani do Wrocławskiego Centrum Integracji, które jest swoistym mostem pomiędzy Sądem, a partnerami u których organizowana jest praca na cele społeczne. Z nieodpłatnych prac korzystają m.in. szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, fundacje, stowarzyszenia, rady osiedli, organizacje kościelne. Ustawodawca przewidział, że to kuratorzy sądowi są odpowiedzialni za kontrolę wykonania przez nieletnich tego środka wychowawczego. WCI koordynuje tę współpracę i na bieżąco przekazuje niezbędne informacje kuratorom rodzinnym.

 W opinii kuratorów prace na cele społeczne doskonale sprawdzają się wobec nieletnich, których czyn miał charakter chuligański i był skierowany przeciwko dobru wspólnemu (różnego rodzaju dewastacje), ale również wobec osób, u których inne środki wychowawcze byłby trudne do zastosowania, chociażby ze względu na wiek nieletniego. Wierzymy, że praca na cele społeczne umocni w młodej osobie poczucie odpowiedzialności i przygotowuje do życia we wspólnocie – wyjaśnia  Aleksander Samek, kurator, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu.

W tym roku Wrocławskie Centrum Integracji przyjęło 5 osób nieletnich, które muszą odpracować swoje błędy. Ich praca organizowana jest od poniedziałku do soboty, zarówno w godzinach porannych jak i wieczornych, tak by nastolatki mogły pogodzić realizację prac społecznych z obowiązkami szkolnymi.

Osoby nieletnie wykonują przede wszystkim prace pielęgnacyjne terenów zielonych, sprzątają śmieci, zamiatają chodniki, zimą mogą usuwać śnieg, czy posypywać chodniki pisakiem. Mogą też wykonywać drobne prace malarskie oraz inne, wynikające z zapotrzebowania placówek, np. prace informatyczne, czy drobne prace biurowe.

Organizacja prac społecznych dla osób skazanych we Wrocławiu:

1 000 osób rocznie odpracowuje swój wyrok na rzecz miasta

100 000 odpracowanych godzin rocznie

2,5 mln zł – wartość prac wykonywanych przez osoby skazane

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button