POLSKAŚWIAT

Wojna na Ukrainie. Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Polski, Francji i Niemiec

Inwazja Rosji na Ukrainę

Od wybuchu wojny do Polski z Ukrainy przyjechało 1 520 000 uchodźców.

Tylko 10 marca 87 tys. osób na polsko-ukraińskiej granicy odprawiła Straż Graniczna.

– Pomożemy tym ludziom godnie przetrwać tragiczny czas dla ich ojczyzny. Będziemy z nimi – Polska, Francja, Niemcy oraz wszystkie państwa Unii Europejskiej. Ta wizyta w Korczowej jest tego dowodem – powiedział szef polskiego MSWiA w odniesieniu do sytuacji uchodźców wojennych z Ukrainy. W czwartek (10 marca br.) Mariusz Kamiński – minister spraw wewnętrznych i administracji, Gérald Darmanin – minister spraw wewnętrznych Republiki Francuskiej oraz Nancy Faeser – minister spraw wewnętrznych, budownictwa i ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec spotkali się w Korczowej (woj. podkarpackie).

Na przejściu granicznym ministrowie wygłosili oświadczenia dla mediów. Minister Mariusz Kamiński poinformował, że dzisiaj (10 marca br.) na godz. 11:00 1,44 mln osób uciekających przed wojną w Ukrainie przekroczyło granicę Polski. Wyraził również przekonanie, że dziś przekroczymy liczbę 1,5 mln uchodźców wojennych z Ukrainy.

– Przypomnę, że w czasie dwuletniego kryzysu migracyjnego w latach 2014-2015, który wstrząsnął Europą, do Europy dotarło około 1 mln migrantów. Dziś w ciągu 2 tygodni do Polski dotarło 1,5 mln uchodźców wojennych z Ukrainy – podkreślił.

Szef MSWiA odniósł się także do odbywającego się spotkania.

– Wspólnie z ministrami spraw wewnętrznych Francji i Niemiec podejmujemy działania już teraz, aby w sposób godny, szybki i jak najmniej uciążliwy uchodźcy wojenni z Ukrainy mogli przemieszczać się swobodnie po Europie – powiedział minister Mariusz Kamiński. – Mamy deklarację pomocy i to będzie pomoc konkretna. Zorganizujemy – jako ministrowie spraw wewnętrznych – sprawną, szybką logistykę dla ofiar wojny w Ukrainie, które szukają miejsca poza Polską – dodał.

– Zawiązaliśmy nieformalny sztab między MSW Polski, Niemiec i Francji, w który włączymy ministrów spraw wewnętrznych innych państw Unii Europejskiej, żeby zmierzyć się z tym wielkim wyzwaniem, jakim jest fala uchodźców wojennych w Europie – poinformował minister Mariusz Kamiński.

Gérald Darmanin – minister spraw wewnętrznych Republiki Francuskiej przekazał w swoim oświadczeniu wyrazy solidarności z mieszkańcami Ukrainy, ale także Polską i polskim rządem.

– Wkrótce porozmawiam z ministrami spraw wewnętrznych w innych krajach, żeby zapewnić odpowiednią pomoc i odpowiednią liczbę miejsc – tak, żeby móc odciążyć Polskę, a także odpowiedzieć na wezwanie ministra spraw wewnętrznych Polski dotyczące pomocy finansowej – dodał.

Głos zabrała także Nancy Faeser – minister spraw wewnętrznych, budownictwa i ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec.

– To było dla mnie bardzo ważne, żeby w imieniu Republiki Federalnej Niemiec podziękować Polsce za jej dotychczasowe wysiłki na rzecz uchodźców – podkreśliła.

– To jest wspólne europejskie zadanie – świadczenie pomocy uchodźcom. Powinniśmy udostępnić pieniądze europejskie na rzecz Polski, Rumunii, Mołdawii po to, aby te kraje otrzymały niezbędne wsparcie – dodała.

– To jest kwestia europejska, to nie jest kwestia, którą ma rozwiązać wyłącznie sama Polska. Mamy nasze zobowiązania wobec ludzi, którzy tak cierpią – powiedziała minister spraw wewnętrznych, budownictwa i ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec.

Ministrowie spraw wewnętrznych Polski, Francji i Niemiec spotkali się dziś także w Rzeszowie, w formacie Trójkąta Weimarskiego. W spotkaniu wziął również udział wiceminister Bartosz Grodecki. Rozmowa dotyczyła sytuacji w Ukrainie i koordynacji działań z tym związanych.

Ministrowie zapoznali się także z funkcjonowaniem punktu recepcyjnego dla uchodźców w Hali Kijowskiej.

Korczowa. Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Polski, Francji i Niemiec (fot. MSWiA)

9 marca Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

– Ta ustawa to nie tylko nasz moralny obowiązek, ale również polska racja stanu. Polską racją stanu jest wolna i niepodległa Ukraina. Gdy bronią jej żołnierze, musimy zadbać o tych, którzy uciekają od okropieństw wojny – powiedział wiceminister Maciej Wąsik podczas prac sejmowych nad ustawą.

– Jest to ustawa o naszej solidarności wobec Ukrainy – kraju, który doznał bezprecedensowej napaści ze strony swojego sąsiada – putinowskiej Rosji – powiedział wiceminister Maciej Wąsik.

– Chciałbym jeszcze raz podkreślić: ta ustawa to wyraz naszej solidarności dla Ukrainy. To bezpieczeństwo dla kobiet, dzieci i osób starszych. To ustawa, która wspiera Ukraińców, którzy bronią swojej ojczyzny – podkreślił wiceszef MSWiA.

Najważniejsze założenia ustawy

Zgodnie z zapisami ustawy, obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju. Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób.

Przewidziano pomoc obywatelom Ukrainy udzielaną przez wojewodów i samorządy. Może ona polegać m.in. na zakwaterowaniu czy zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego. Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną, będzie mogła otrzymać świadczenie na podstawie umowy zawartej z gminą. Świadczenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Utworzony zostanie Fundusz Pomocy. Środki z niego będą przeznaczone w szczególności na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy. Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, będą mieli również prawo do pracy na terytorium Polski. Wynika z tego dostęp do świadczeń społecznych czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Obywatele Ukrainy będą mogli także ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Każdy obywatel Ukrainy, legalnie przebywający w Polsce, będzie miał zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia na tych samych zasadach, co obywatele Polscy. Wprowadzone zostaną rozwiązania, które pozwolą także na zapewnienie kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy objętymi przepisami ustawy.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać, co do zasady, z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button