WARSZAWA

Warszawa ratuje miejskie szpitale przed wyrokiem TK. Powstanie Instytut Zdrowia Kobiet

Stolica

Niemal 200 tys. pacjentów było hospitalizowanych w ubiegłym roku w 10 miejskich szpitalach.

Aby zapewniać mieszkańcom opiekę zdrowotną na najwyższym poziomie Warszawa przekazuje placówkom wsparcie finansowe. Dalsze bieżące dofinansowanie miejskich szpitali funkcjonujących w formuje SPZOZ uniemożliwia jednak wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dlatego Warszawa rozpoczyna proces ich przekształcenia.

– Warszawa inwestuje w miejskie szpitale. Z własnych środków budujemy nowe skrzydło Szpitala Bielańskiego, unowocześniamy oddział ratunkowy w Szpitalu Czerniakowskim i kupujemy nowoczesny sprzęt do pozostałych placówek. Niestety ich rozwój blokują niedoszacowane cenniki świadczeń NFZ. To sprawia, że koszt leczenia pacjentów znacznie przewyższa środki przekazywane szpitalom z funduszu. W rezultacie zadłużenie szpitali rośnie– wyjaśnia Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Jako miasto chcemy ratować nasze szpitale, ale wyrok Trybunału Konstytucyjnego odbiera nam możliwość dofinansowania placówek medycznych w najtrudniejszej sytuacji. Nie pozwolimy na ich likwidację i ograniczenie warszawiakom dostępu do opieki medycznej, dlatego rozpoczynamy proces restrukturyzacji – dodaje.

Co oznacza dla miejskich szpitali wyrok Trybunału Konstytucyjnego?

Warszawa jest podmiotem tworzącym lub właścicielem 10 miejskich szpitali, w których zapewnia łącznie ponad 3 tys. łóżek dla pacjentów. W latach 2010-2017 pięć miejskich szpitali funkcjonujących w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) zostało przekształconych w spółki prawa handlowego: Szpital Solec, Centrum Medyczne Żelazna, Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego, Szpital Grochowski im. dr med. R. Masztaka oraz Szpital Czerniakowski. Pozostałe pięć miejskich placówek nadal działa jako SPZOZ-y, w tym: Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki, Szpital Wolski im. dr A. Gostyńskiej, Warszawski Szpital dla Dzieci, Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny oraz Szpital Specjalistyczny „Inflancka”.

– Wyrok Trybunału Konstytucyjnego* uznał za niekonstytucyjne zasady pokrywania strat SPOZ-ów. Wyrok dotknął wszystkie szpitale funkcjonujące w tej formule prawnej, ale dziś jest to szczególnie istotne w przypadku trzech miejskich szpitali tj. Szpitala Wolskiego, Dla dzieci przy ul. Kopernika, oraz Szpitala Specjalistycznego „Inflancka”, których budżet jest na minusie, a placówki nie są już w stanie pokryć start we własnym zakresie – wyjaśnia Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Szpitale Bielański i „Inflancka” połączone

Od 2017 r. spada liczba porodów w miejskich szpitalach, a ten trend dotyczy również szpitala „Inflancka”, który jest placówką położniczą-ginekologiczną. – Bez zmiany i rozszerzenia oferty świadczeń medycznych sytuacja tego szpitala będzie się pogarszać, co może doprowadzić do zapaści finansowej placówki. Dlatego podjęliśmy decyzję o połączeniu Szpitala „Inflancka” poprzez przejęcie go przez Szpital Bielański. Pozwoli to na utrzymanie placówki na medycznej mapie Warszawy, zapewni jej rozwój i zachowa miejsca pracy wszystkich pracowników – mówi wiceprezydent Kaznowska.

Połączenie Szpitala „Inflancka” ze Szpitalem Bielańskim pozwoli na stworzenie podmiotu leczniczego z większym potencjałem kadrowym i zapleczem sprzętowym, o silniejszej pozycji w ubieganiu się o finansowanie świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przekształcenie doprowadzi również m.in. do zwiększenia budżetu przeznaczonego na zakup towarów i usług, a tym samym przełoży się na uzyskanie lepszej pozycji wobec dostawców i usługodawców (możliwość wynegocjowania lepszych cen na dostawy towarów i usługi).

Warszawski Szpital dla Dzieci i Szpital Wolski spółkami

Kolejne dwa miejskie szpitale – Warszawski Szpital dla Dzieci oraz Szpital Wolski – zostaną przekształcone z SPZOZ-ów w spółki prawa handlowego i dołączą do formuły prawnej przekształconych w latach wcześniejszych pięciu miejskich szpitali.

– Przekształcenie miejskich szpitali w spółki prawa handlowego to proces długotrwały, wymagający przeprowadzenia szeregu analiz, spotkań z pracownikami podmiotów leczniczych oraz związkami zawodowymi działającymi w tych podmiotach, uzyskanie stanowisk rad społecznych działających w SPZOZ-ach, opinii reprezentatywnych organizacji związkowych oraz akcji informacyjnej dla mieszkańców m.st. Warszawy – wyjaśnia wiceprezydent Kaznowska i zwraca uwagę na korzyści ze zmiany formy prawnej podmiotów: – Przede wszystkim zyskamy możliwość finansowego wsparcia szpitala jako spółki poprzez dokapitalizowania oraz szybszego przekazywania środków finansowych na rozwój podmiotu. Zwiększy się również nadzór miasta nad placówkami, a zmiany formy prawnej to również silny impuls do zmian gospodarczych i organizacyjnych, które wpłyną na jakość świadczonych usług.

Zmiana formy organizacyjno-prawnej obydwu szpitali, a w kolejnych etapach pozostałych SPZOZ-ów, umożliwi miastu wspieranie placówek w bieżącym funkcjonowaniu, zapobiegnie ich zadłużaniu, jak również pozwoli na rozwój działalności leczniczej i pozyskiwanie dodatkowych przychodów z tego tytułu.

* z dnia 20.11.2019 r. sygn. akt K 4/17 dot. pokrywania strat netto szpitali, Dz.U. poz.2331

Powstanie Instytut Zdrowia Kobiet

Nowoczesna placówka, gotowa odpowiedzieć na potrzeby zdrowotne kobiet w każdym wieku, wyposażona w specjalistyczny sprzęt oraz kierowana przez doświadczonych lekarzy – taki będzie Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet. Placówka powstanie w przyszłym roku w budynku dzisiejszego Szpitala „Inflancka”.

– W trosce o zdrowie mieszkanek Warszawy tworzymy Warszawski Instytutu Zdrowia Kobiet. To będzie pierwsza w stolicy tego typu, wielospecjalistyczna placówka odpowiadająca na zmieniające się potrzeby zdrowotne mieszkanek naszego miasta, zarówno młodych kobiet, jak i dojrzałych pań – zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Placówka połączy potencjały specjalistycznego szpitala położniczo-ginekologicznego jakim jest Szpital „Inflancka” ze Szpitalem Bielańskim, który jest największą wielospecjalistyczną placówką miejską w Warszawie. Będzie on stanowił fachowe źródło wiedzy medycznej służące do rozwiazywania problemów kobiet. Dzięki tej współpracy Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet zapewni specjalistyczną opiekę medyczną m.in. w zakresie położnictwa, patologii ciąży, diagnostyki i terapii płodu, leczenia niepłodności, endokrynologii ginekologicznej, ginekologii onkologicznej, operacyjnej, geriatrycznej czy zespołu zdrowia psychicznego.

– Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet będzie kompleksowo odpowiadać na potrzeby współczesnych kobiet, elastycznie dostosuje się do wyzwań wynikających z postępującego rozwoju społeczeństwa. Celem takiej fuzji jest m.in stworzenie, rozbudzenie i rozwinięcie świadomości zdrowia kobiet w czasie od dojrzewania do starzenia – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy odpowiedzialna m.in. za politykę zdrowotną miasta.

Kompleksowa opieka

Dzisiaj w polskiej służbie zdrowia dominuje model organizacyjny polegający na tworzeniu monospecjalistycznych szpitali położniczych, wynikający z tradycji sięgającej XIX wieku. Przez wiele lat opieka medyczna dla kobiet koncentrowała się wokół położnictwa i porodu.

Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet ma wykroczyć poza ramy klasycznie pojmowanej ginekologii i objąć kobiety wielospecjalistyczną opieką na światowym poziomie, ale przede wszystkim stać się platformą do budowania świadomości zdrowia współczesnej kobiety.

– Obecne trendy demograficzne, głównie spadająca liczba porodów i starzenie się społeczeństwa, zmieniają obraz zapotrzebowania na opiekę medyczną w życiu kobiety. Wynika to także z dokonującego się postępu i odmiennej roli społecznej kobiet w nowoczesnym świecie – podkreśla dyrektorka szpitala Bielańskiego Dorota Gałczyńska-Zych. – Współcześnie w opiece medycznej zwraca się coraz większą uwagę na jakość życia i profilaktykę, a wsparcie psychologiczne lub psychiatryczne dla wielu potrzebujących jest codziennością. W nowej roli społecznej pojawia się zapotrzebowanie na poszerzenie zakresu konsultacji ginekologicznej o aspekt dotyczący zdrowia psychicznego – dodaje.

Warszawa zwiększa potencjał miejskich szpitali

Utworzenie Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet będzie możliwe dzięki planowanemu przez Warszawę połączeniu Szpitala „Inflancka” ze Szpitalem Bielańskim. Pozwoli to na stworzenie podmiotu leczniczego z większym potencjałem kadrowym i zapleczem sprzętowym, o silniejszej pozycji w ubieganiu się o finansowanie świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przekształcenie doprowadzi również m.in. do zwiększenia budżetu przeznaczonego na zakup towarów i usług, a tym samym przełoży się na uzyskanie lepszej pozycji wobec dostawców i usługodawców (możliwość wynegocjowania lepszych cen na dostawy towarów i usługi).
(UMW)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button