POLSKAŚWIAT

Sejm. Polska zbuduje za 1,6 mld zł zaporę na granicy z Białorusią. Planowane wywłaszczenia

Ogrodzenie na granicy polsko-białoruskiej

Sejm uchwalił 14 października br. ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej.

Ustawa trafi teraz do rozpatrzenia przez Senat.

Od kilku miesięcy na granicy polsko-białoruskiej trwa presja migracyjna. Liczba podejmowanych prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej nie maleje, pomimo dodatkowego wsparcia kadrowego dla oddziałów Straży Granicznej, pomocy żołnierzy Sił Zbrojnych RP i Policji oraz zastosowanych tymczasowych instalacji.

Celem ustawy jest określenie zasad realizacji budowy zabezpieczenia granicy państwowej, będącej zarazem zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Projektowane rozwiązanie będzie polegać na stworzeniu podstaw prawnych umożliwiających szybkie i efektywne zrealizowanie tej inwestycji. Zabezpieczenie granicy będzie obejmowało urządzenia budowlane wraz z infrastrukturą elektroniczną i telekomunikacyjną.

Formalnym inwestorem budowy bariery wzdłuż granicy państwowej będzie komendant główny Straży Granicznej, który będzie uprawniony do powołania pełnomocnika w tej sprawie. Do przygotowania i realizacji inwestycji zostanie także powołany zespół, w którego składzie znajdą się podmioty istotne dla całego procesu inwestycji.

W związku z presją migracyjną na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej, w przyjętej ustawie zaproponowano stworzenie mechanizmów, które umożliwią wybudowanie bariery w możliwie najkrótszym czasie. W związku z tym, ustawa w sposób kompleksowy reguluje te zagadnienia.

– Korzystając z doświadczeń innych państw europejskich, które zmagały się z nielegalną migracją, m. in. Grecji, Węgier czy Hiszpanii, należy stwierdzić, że skutecznym rozwiązaniem jest budowa na granicy zapory o solidnej konstrukcji – powiedział wiceminister Maciej Wąsik podczas wspólnego posiedzenia Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

– Budowa nowego ogrodzenia na granicy z Białorusią pociągnie za sobą wywłaszczenia. Będzie to kilka lub kilkanaście przypadków – stwierdził Wąsik.

Koszt tej zapory wyniesie 1 mld 615 mln złotych, tj. 1 mld 500 mln złotych na budowę ogrodzenia oraz 115 mln zł na urządzenia techniczne. Za to oczywiście zapłacą obywatele (z budżetu państwa).

Zapora będzie uzbrojona w czujniki sejsmiczne, perymetrię i kamery

Ze względu na wyjątkową pilność realizacji inwestycji, w kontekście istniejących zagrożeń na granicy państwowej, ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
(gov)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button