POLITYKAPOLSKAŚWIAT

Rozmowa MSZ z sekretarzem stanu USA Antonym J. Blinkenem. „Obrona demokratycznych wartości, wolności mediów i poszanowania praw obywatelskich”

Rozmowa telefoniczna ministra Zbigniewa Raua z szefem dyplomacji USA Antonym J. Blinkenem

Rozmowa telefoniczna z nowym amerykańskim szefem dyplomacji Antonym J. Blinkenem służyła potwierdzeniu woli kontynuacji wzmacniania partnerstwa między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Omawiano priorytetowe obszary współpracy oraz dokonano oceny sytuacji międzynarodowej.

Sekretarz stanu Antony J. Blinken z niecierpliwością pragnie wspólnej współpracy, w tym obrony naszych wspólnych wartości demokratycznych, w tym wolności mediów i poszanowania praw obywatelskich!

„Z przyjemnością rozmawiałem dziś z ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem, by potwierdzić trwałość i bliskość relacji polsko-amerykańskich oraz promować dalszą współpracę w Europie i poza nią. Polska jest oddanym sojusznikiem w NATO i nieocenionym partnerem” – napisał na Twitterze Blinken.

Rau żyje w innej rzeczywistości. Polityk PiS-u twierdzi, że w polskiej konstytucji istnieje zapis o „biologicznej definicji płci”. Tylko gdzie jest to napisane w tym najważniejszym akcie prawnym?

Rozmowa wg MSZ

„Szefowie dyplomacji Polski i USA zgodzili się, że będą kontynuowali bliski dialog i ścisłą współpracę dwustronną oraz w ramach organizacji międzynarodowych na rzecz wzmacniania wspólnoty transatlantyckiej. Zależy nam na wspólnej odpowiedzi na globalne wyzwania i zagrożenia, jak pandemia COVID-19, zmiany klimatyczne, zagrożenia dla bezpieczeństwa czy też olbrzymie, globalne wyzwanie związane z odbudową naszych gospodarek.

Minister Rau, wskazując na wspólne postrzeganie zagrożeń dla bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza ze strony Federacji Rosyjskiej, wyraził nadzieję na utrzymanie zaangażowania USA w Europie oraz w sprawy dotyczące sąsiedztwa Polski. Odnotowaliśmy, że prezydent Biden w rozmowie z prezydentem Putinem jasno dał do zrozumienia, że ​​Stany Zjednoczone będą stanowczo reagować na działania Rosji, które szkodzą USA lub ich sojusznikom. Liczymy na kontynuację amerykańskiej polityki wobec Nord Stream 2 – przekazał w rozmowie z sekretarzem stanu USA minister Rau.

Rozmówcy podkreślili, że rządy Stanów Zjednoczonych i Polski stoją na tym samym stanowisku, że Gazociąg Północny jest złym rozwiązaniem dla Europy, a dywersyfikacja dróg transportu surowców energetycznych powinna być realizowana w sposób, który nie stwarza zagrożenia szantażem energetycznym dla innych sojuszników i partnerów. Szef polskiej dyplomacji przyjął z zadowoleniem, że Inicjatywa Trójmorza cieszy się ponadpartyjnym poparciem Kongresu USA, jak również rządu USA. – Odnotowaliśmy, że 11 lutego podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych Inicjatywy Trójmorza, sekretarz stanu USA potwierdził poparcie i wolę współpracy z nami – dodał minister Rau.

Minister Rau przedstawił aktywność Polski na rzecz wzmacniania demokratycznych reform i aspiracji euroatlantyckich Ukrainy, zaakcentował także potrzebę współpracy z USA w tym zakresie. Szef polskiej dyplomacji wskazał, że priorytetową dziedziną współpracy ze Stanami Zjednoczonymi jest bezpieczeństwo i obrona, w tym pełne wdrożenie umowy dwustronnej o wzmocnionej współpracy obronnej z 15 sierpnia 2020 roku. Podkreślił także potrzebę pogłębiania współpracy gospodarczej i w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. W tym kontekście poinformował stronę amerykańską o wypełnieniu przez Polskę wewnętrznych procedur prawnych koniecznych do wejścia w życie dwustronnej umowy, która stanowić będzie podstawę do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

W rozmowie zwrócono uwagę, że polska Konstytucja posługuje się biologiczną definicją płci oraz stoi na straży praw człowieka i zakazu wszelkiej dyskryminacji. W najbliższych latach żadne zmiany w obowiązującym od 1997 roku porządku prawnym nie są przewidywane.

Minister Rau podkreślił, że w kwestii mienia bezspadkowego polskie regulacje są zgodne z międzynarodowymi – sięgającymi czasów rzymskich – standardami. Polska jest natomiast gotowa uczestniczyć w międzynarodowej debacie na ten temat w oparciu o zasadę niedyskryminacji.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button