POLSKAŚWIAT

Parlament Europejski. Rezolucja o mechanizmie warunkowości przyjęta. Apel Ziobro

Polska PiS

Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do szybkiego uruchomienia mechanizmu warunkowości w budżecie Unii Europejskiej.

Fundusze krajów, które łamią praworządność, zostaną zamrożone.

Za tym mechanizmem były grupy EPL, Socjalistów i Demokratów, Odnowić Europę, Zieloni i Lewica, które poparły rezolucję.

Europosłowie PiS zagłosowali w środę wieczorem przeciwko rezolucji, a europosłowie PO zdecydowali się wstrzymać od głosu.

Warunkowość budżetowa: Komisja musi niezwłocznie wszcząć postępowanie

Najwyższy czas, by Komisja chroniła budżet UE przed naruszeniami praworządności.

  • Prawodawstwo UE powinno być wdrażane niezależnie od kalendarzy wyborczych w państwach członkowskich
  • Mechanizm Warunkowości związanej z Praworządnością powinien obejmować także fundusze NextGenerationEU

Komisja Europejska musi podjąć pilne działania i natychmiast zastosować mechanizm warunkowości związanej z praworządnością powiadamiając o tym na piśmie zainteresowane państwa członkowskie.

W przyjętej w czwartek rezolucji europosłowie z zadowoleniem przyjęli niedawny wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oddalający skargi Węgier i Polski na rozporządzenie dotyczące mechanizmu warunkowości w zakresie praworządności, a także wnioski Trybunału, że rozporządzenie jest zgodne z prawem UE i jej uprawnieniami w zakresie praworządności.

Parlament podkreśla, że nadszedł czas, aby Komisja wypełniła swoje obowiązki strażniczki Traktatów i natychmiast reagowała na obecne poważne naruszenia zasad praworządności w niektórych państwach członkowskich, co stanowi poważne zagrożenie dla interesów finansowych Unii.

„Bezczynność i pobłażliwe podejście do struktur oligarchicznych oraz systemowe naruszanie praworządności osłabiają całą Unię Europejską i podważają zaufanie jej obywateli”. Posłowie uważają, że należy dopilnować, by pieniądze podatników nigdy nie trafiały do kieszeni tych, którzy podważają wspólne wartości UE;

Posłowie uważają, że odpowiedź Komisji na orzeczenia ETS z 16 lutego 2022 r. jest „niewystarczająca” i podkreślają, że Komisja ma obowiązek wdrażania prawodawstwa UE „niezależnie od kalendarza wyborczego w państwach członkowskich”.

W rezolucji odnotowano, że w październiku 2021 r. Parlament wszczął postępowanie przeciwko Komisji w związku z niestosowaniem przez nią rozporządzenia i próbą „gry na czas”. Posłowie podkreślają, że Mechanizm Warunkowości w zakresie Praworządności powinien być stosowany zarówno do budżetu Unii Europejskiej, jak i do funduszy pakietu NextGenerationEU.

Rezolucję przyjęto 478 głosami do 155, przy 29 wstrzymujących się od głosu.

Kontekst

Rozporządzenie w sprawie uwarunkowania dostępu do funduszy UE od praworządności weszło ono w życie 1 stycznia 2021 roku, jak dotąd Komisja nie zastosowała go. 11 marca 2021 roku, Polska i Węgry zaskarżyły rozporządzenie do Trybunału Sprawiedliwości UE. 16 lutego 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenie, zgodnie z którym skargi Węgier i Polski powinny zostać oddalone.

Apel Ministra Sprawiedliwości do polityków UE w związku z sytuacją na Ukrainie

– Wzywamy Parlament Europejski, by jak najszybciej przyjął rezolucję domagającą się nałożenia sankcji na kraje, które wbrew zasadom praworządności, wbrew zasadom Unii Europejskiej, finansują zbrodnie i wojnę Putina – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Zaapelował do polityków UE o konsekwentne stosowanie sankcji finansowych wobec Rosji.

Minister Sprawiedliwości nawiązał do rezolucji, którą w czwartek przyjął Parlament Europejski. Rezolucja, zamiast odnieść się do sytuacji związanej z agresją Rosji na Ukrainę, wzywa do szybkiego uruchomienia wobec Polski tzw. mechanizmu warunkowości. A w rezultacie – do pozbawienia naszego kraju funduszy unijnych pod pretekstem rzekomego naruszania praworządności.

– Jest rzeczą budzącą grozę, jeśli zapada w Parlamencie Europejskim rezolucja przeciwko Polsce. A jednocześnie każdego dnia setki milionów euro trafiają z krajów Unii do Moskwy – mówił minister Zbigniew Ziobro.

Jak zauważył, to nie Polska, lecz niektóre kraje UE, nadal współpracujące gospodarczo z Rosją, sprzeniewierzają się zasadom obowiązującym w Unii . Nie da się przecież pogodzić wartości unijnych z nieprzerwanym zakupem gazu czy ropy naftowej od Rosji.

– Niektóre kraje Unii Europejskiej dalej wspierają swoimi pieniędzmi reżim ludobójcy, którego armia bombarduje szpitale i szkoły. Wszyscy wiemy, na co dziś Putin potrzebuje pieniędzy i na co je wydaje – podkreślił Zbigniew Ziobro.

– Nie przez przypadek ambasador Ukrainy w Niemczech mówił wczoraj, że Niemcy wbijają Ukrainie nóż w plecy. Prezydent USA zakazał kupowania gazu i ropy z Rosji. A Niemcy wzmacniają zbrodnicze monstrum, jakim jest armia Putina, kierując gigantyczną kroplówkę gotówki do Moskwy – dodał minister.

Wiceminister Sebastian Kaleta zaapelował, by Parlament Europejski zajął się realnymi problemami, a nie atakowaniem Polski. – Pomagamy uchodźcom z Ukrainy i pokazujemy całemu światu czym realnie są wartości unijne – zaznaczył.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button