POLSKAŚWIAT

Kopalnia Turów. TSUE nałożył karę 500 tys. euro dziennie na Polskę

Kara pieniężna

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował, że Polska będzie musiała płacić karę w wysokości 500 tysięcy euro dziennie na rzecz Komisji Europejskiej.

Chodzi o niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

TSUE:”Tego rodzaju środek należy uznać za konieczny do wzmocnienia skuteczności środka tymczasowego zarządzonego postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r. i odwiedzenie tego państwa od opóźniania dostosowania swojego zachowania do tego postanowienia.

Ze względu na to, że Polska nie uczyniła zadość zobowiązaniom nałożonym na nią w tym postanowieniu, Republika Czeska wniosła, 7 czerwca 2021 r., o zasądzenie od Polski na rzecz budżetu Unii okresowej kary pieniężnej w wysokości 5 mln euro dziennie za uchybienie jej zobowiązaniom. Polska natomiast złożyła wniosek zmierzający do uchylenia tego postanowienia”.

ZOBACZ TAKŻE: TSUE: natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla w Turowie. Czy Polsce grożą wysokie kary finansowe?

ZOBACZ WIĘCEJ: 22 mln zł dziennej kary za Kopalnię Turów! „Licznik tyka, a PiS to ignoruje!”

Kopalnia Turów

W maju 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) nakazał Polsce do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

Czechy wystąpiły do Trybunału o to, że kopalnia ta ma negatywny wpływ na poziom wód podziemnych w ich kraju, a także koncesja na działalność „Turowa” została wydana z naruszeniem unijnego prawa.

ZOBACZ: Czechy. Spór o wstrzymanie pracy odkrywki węgla brunatnego Turów. „Polski ład w energetyce wg PiS”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button