POLSKAŚWIAT

Komunikat MSZ ws. wstrzymania ewakuacji obywateli polskich ze Strefy Gazy

Izrael kontra Strefa Gazy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zakomunikowało, że w związku z uzyskaną od strony izraelskiej i egipskiej informacją o czasowym wstrzymaniu możliwości ewakuacji cudzoziemców ze Strefy Gazy, opuszczenie jej przez obywateli polskich jest na chwilę obecną niemożliwe.

„W zaistniałych okolicznościach, Ministerstwo Spraw Zagranicznych z oburzeniem podkreśla, że każdy dzień pobytu naszych obywateli w Strefie Gazy naraża ich na ryzyko utraty życia i przynosi cierpienie, zwłaszcza dzieciom. W naszej ocenie żadne okoliczności nie usprawiedliwiają tego, że Polacy przebywający w Strefie Gazy od trzech tygodni nie mogą jej opuścić, mimo że władze polskie czekają na ich przyjęcie po stronie egipskiej.

Pragniemy ponownie przypomnieć, że MSZ, za pośrednictwem Ambasady RP w Tel Awiwie, Kairze oraz Biura w Ramallah, od momentu wybuchu konfliktu, było i jest w ścisłym i regularnym kontakcie oficjalnym i roboczym z egipskimi i izraelskimi władzami, dokładając tym samym wszelkich wysiłków, by umożliwić polskim obywatelom przebywającym w Strefie Gazy bezpieczną i szybką ewakuację. Przedstawiciele MSZ pozostają również w kontakcie z Polakami przebywającymi w Strefie Gazy.”

Komunikat MSZ ws. zaproszenia ambasadorów Egiptu, Izraela i Palestyny

Wznowienie funkcjonowania przejścia granicznego między Strefą Gazy a Egiptem w Rafah i umożliwienie ewakuacji tą drogą polskim obywatelom były głównym tematem rozmów wiceszefa MSZ Pawła Jabłońskiego z ambasadorami Egiptu, Izraela i Palestyny, przeprowadzonych w pilnym trybie 6 listopada w siedzibie MSZ RP.

Podczas rozmów z ambasadorami wiceminister Jabłoński podkreślił, że Polska domaga się ponownego otwarcia przejścia granicznego w Rafah i niezwłocznego umożliwienia ewakuacji – w szczególności obywateli RP. W Strefie Gazy pozostaje w tej chwili ok. 5-6 tys. obywateli państw trzecich, w tym 29 Polaków. Ich lista została przez Polskę przekazana stronie egipskiej i izraelskiej już 9 października wraz z notami dyplomatycznymi zawierającymi oczekiwanie zapewnienia im bezpiecznej ewakuacji.

Wiceminister Jabłoński ponownie podkreślił także, że Polska zdecydowanie potępia akty terroru i inne zbrodnicze działania Hamasu, w szczególności ataki z 7 października i kolejnych dni. Polska stanowczo przeciwstawia się także wykorzystywaniu ludności cywilnej jako „żywych tarcz” i domaga się natychmiastowego uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas.

Wiceszef MSZ zaznaczył jednocześnie, że wszelkie działania militarne muszą być prowadzone w zgodzie z obowiązującymi zasadami prawa międzynarodowego i prawa humanitarnego, z zagwarantowaniem ochrony ludności cywilnej. Polska zdecydowanie potępia działania, które mają charakter zbiorowej kary wobec niewinnych mieszkańców Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu.

Ewakuacja polskich obywateli ze Strefy Gazy pozostaje priorytetem polskich władz. Działania na rzecz ich jak najszybszego wyjazdu z obszaru zagrożenia są nieustannie kontynuowane przez polską służbę dyplomatyczno-konsularną, która utrzymuje kontakt z naszymi obywatelami za pośrednictwem pracowników centrali MSZ oraz placówek w Ramallah, Tel Awiwie i Kairze.

W godzinach popołudniowych przejście graniczne w Rafah wznowiło funkcjonowanie, a ewakuacja ma zostać odblokowana. MSZ nieustannie dokłada wszelkich starań, aby polscy obywatele mogli jak najszybciej znaleźć się w bezpiecznym miejscu.

W Strefie Gazy w dalszym ciągu pozostaje ok. 5-6 tys. obywateli państw trzecich. Wbrew pojawiającym się w mediach nieprawdziwym informacjom, zdecydowana większość państw UE nie przeprowadziła dotąd ewakuacji lub przeprowadziła ją jedynie częściowo. Z uwagi na dużą skalę dezinformacji w tej sprawie sugerujemy uważne śledzenie oficjalnych komunikatów MSZ RP i innych instytucji.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button