TRÓJMIASTO

Gdańsk. Olbrzymie zmiany. Zielona Droga Królewska

Trójmiasto

Konsultacje społeczne i analiza transportowa – to pierwsze kroki do zmian, które mają zajść w obszarze ulicy Długie Ogrody, Bramy Żuławskiej i estakady na ulicy Elbląskiej.

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz przedstawiła plany dotyczące zmian w tej części Gdańska.

Prezydent Dulkiewicz rozpoczęła konferencję od podsumowania działań podejmowanych przez miasto we współpracy z mieszkankami i mieszkańcami nad Programami Rozwoju. Wskazała, że jednym z celów wypracowanych w tych programach jest przekształcenie obszaru ulicy Długie Ogrody i skrzyżowania ulicy Elbląskiej w atrakcyjne miejsce, będące „bramą do miasta” od strony wschodniej.

– Długie Ogrody zamyka Brama Żuławska. Dzisiaj, to zabytek, którego tak naprawdę nie widać. Chcemy go wyeksponować. Oczywiście, aby to zrobić potrzebujemy, po przebudowie całego węzła zlikwidować estakadę prowadzącą z ul. Elbląskiej do Podwala Przedmiejskiego – zapowiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – To są kolejne kroki, które będziemy wykonywać, ale żeby to zrobić potrzebujemy przede wszystkim konsultacji społecznych, spotkań z interesariuszami i konsultacji urbanistycznych. W konsekwencji projektowania i wykonania. Jest to projekt obliczony na kilka lat – mówiła prezydent.

W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie konsultacji społecznych z mieszkańcami i interesariuszami w celu ustalenia koncepcji przekształceń, które obejmą m.in. likwidację istniejącej estakady oraz rewaloryzację ulicy Długie Ogrody. Te działania stanowią fundament dla realizacji następujących etapów:

  • Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na koncepcję rewaloryzacji samej ulicy, planowany na rok 2024.
  • Przygotowanie dokumentacji i rozpoczęcie procesu planistycznego dotyczącego przebudowy węzła Brama Żuławska w połowie 2024 roku przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska.
  • Zagospodarowanie terenów wolnych będących w gestii gminy.
  • Rozważanie wprowadzenia funkcji kulturalnych i wystawienniczych na działce należącej do gminy.

Kulturotwórcze przestrzenie miasta

Przy ulicy Długie Ogrody rozważane jest wprowadzenie funkcji kulturalnych i wystawienniczych. Działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Bramy Żuławskiej, co w przypadku realizacji inwestycji kulturalnej pozwoliłoby również na lepsze wykorzystanie i rewaloryzację tego zabytku. Umiejscowienie w tej przestrzeni działalności kulturalnej jest miastotwórcze i kulturotwórcze. Przed zniszczeniem miasta w 1945 r. przy Długich Ogrodach prowadzona była między innymi działalność kulturalna, swoją siedzibę miał tutaj kameralny teatr.

Gdańsk. Wizualizacja ul. Długie Ogrody (fot. GZDiZ)

Rewolucja dla miasta

Podkreślenia wymaga znaczenie obszaru Długich Ogrodów i przedłużenia Drogi Królewskiej jako historycznych i reprezentacyjnych fragmentów miasta.

– Przygotowujemy rewolucję dla przestrzeni publicznej Śródmieścia. Domykamy Drogę Królewską. Wszystko robimy w oparciu o konsultacje społeczne programów rozwoju i konkretne środki, które zamierzamy na ten cel przeznaczyć. Do 2029 roku zabezpieczyliśmy na ten cel około 70 milionów złotych. Duże nakłady finansowe, ale wiemy, że tego typu inwestycje po prostu się zwracają, bo miasto gospodarczo i w zakresie usług społecznych zdecydowanie bardziej się rozwija – powiedział Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska.

– Tak jak udało się przybliżyć ulice Dolnego Miasta, ulicę Łąkową bliżej centrum, tak wierzymy, że zmiany, które nas czekają, przybliżą kolejne obszary do Głównego Miasta. Jako członkowie Komisji Zrównoważonego Rozwoju, cieszymy się, że ten rozwój jest w oparciu o zieleń, o przestrzeń dostępną dla wszystkich i przyjazną wszystkim mieszkańcom. Z niecierpliwością będziemy obserwować, analizować i współpracować, aby osiągnąć ten cel, czyli piękne, dostępne i przyjazne dla wszystkich miasto – mówił Mateusz Skarbek, wiceprzewodniczący w Radzie Miasta Gdańska.

Głos mieszkańców jest ważny

Rejon, który ma zostać przekształcony zostanie w pierwszej kolejności skonsultowany z mieszkańcami i interesariuszami. Z początkiem listopada rozpoczną się konsultacje. W ich ramach utworzone będą punkty konsultacyjne, odbędzie się spacer studyjno-diagnostyczny, seminarium inauguracyjne, warsztaty diagnostyczne i planistyczne,

– Myślenie o tej przestrzeni zaczęło się już jakiś czas temu. Dowodem na to jest koncepcja opracowana przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni dobrych parę lat temu. Ona oczywiście ma charakter poglądowy, ale jest w pewnym sensie punktem wyjścia do dyskusji na temat tego, co chcemy, aby się z tą przestrzenią stało. Jak ona może tutaj wyglądać. Natomiast zgodnie z przyjętą zasadą, najpierw chcemy uruchomić etap partycypacyjny. Do końca tego roku chcielibyśmy porozmawiać ze wszystkimi interesariuszami, mieszkańcami, wszystkimi, którzy w jakiś sposób mogą być zainteresowani przyszłością tego obszaru – mówił prof. Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska. – Pamiętajmy, że ta dzielnica przeżywa w tej chwili bardzo dynamiczne procesy rozwoju. Jest wiele nowych inwestycji, ale jeszcze wiele jest tutaj do zrobienia. Dlatego też zaczynamy zaraz po Wszystkich Świętych. Chcielibyśmy przeprowadzić punkty konsultacyjne, spacer badawczy, a następnie od 9 listopada zacząć już proces partycypacyjny, który miałby skończyć się mniej więcej do połowy grudnia – dodał Piotr Lorens.

HARMONOGRAM KONSULTACJI

  • 11.2023 – punkty konsultacyjne – zbieranie opinii, potrzeb, wniosków, propozycji
  • 11-08.11 – spacer studyjno-diagnostyczny po obszarze z kompletnym gronem interesariuszy procesu
  • 11.2023 – seminarium inauguracyjne „analiza potencjałów, plany miejskie, projekty miejskie” procesu Kooperatywy partycypacyjnej dla obszaru Długie Ogrody i okolice
  • 11.2023 – warsztaty diagnostyczne – otwarte
  • 11.2023 – warsztaty planistyczne – otwarte
  • 12.2023 – prezentacja wyników prac warsztatowych w horyzontach realizacyjnych

Przebudowa Długich Ogrodów – rewolucja dla miasta

Podkreślenia wymaga znaczenie obszaru Długich Ogrodów i przedłużenia Drogi Królewskiej jako historycznych i reprezentacyjnych fragmentów miasta.

Gdańsk. Wizualizacja ul. Długie Ogrody (fot. GZDiZ)

– Przygotowujemy rewolucję dla przestrzeni publicznej Śródmieścia. Domykamy Drogę Królewską. Wszystko robimy w oparciu o konsultacje społeczne programów rozwoju i konkretne środki, które zamierzamy na ten cel przeznaczyć. Do 2029 roku zabezpieczyliśmy na ten cel około 70 milionów złotych. Duże nakłady finansowe, ale wiemy, że tego typu inwestycje po prostu się zwracają, bo miasto gospodarczo i w zakresie usług społecznych zdecydowanie bardziej się rozwija – mówił Mateusz Skarbek, wiceprzewodniczący w Radzie Miasta Gdańska. – Tak jak udało się przybliżyć ulice Dolnego Miasta, ulicę Łąkową bliżej centrum, tak wierzymy, że zmiany, które nas czekają, przybliżą kolejne obszary do Głównego Miasta. Jako członkowie Komisji Zrównoważonego Rozwoju, cieszymy się, że ten rozwój jest w oparciu o zieleń, o przestrzeń dostępną dla wszystkich i przyjazną wszystkim mieszkańcom. Z niecierpliwością będziemy obserwować, analizować i współpracować, aby osiągnąć ten cel, czyli piękne, dostępne i przyjazne dla wszystkich miasto

Estakada na ulicy Elbląskiej

Pod koniec tego roku rozpoczną się prace związane z przeprowadzeniem analizy transportowej, która pokaże w jaki sposób powinno być zaprojektowane nowe skrzyżowanie po rozbiórce estakady. W połowie 2024 r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpi do prac związanych z przygotowaniem projektu nowego skrzyżowania.

Jednak istniejący obiekt, jak wykazały przeprowadzone analizy, jest w złym stanie technicznym i do czasu zmian w obrębie skrzyżowania i likwidacji estakady, niezbędny jest minimalny zakres remontu. DRMG ogłasza przetarg na remont, a planowany termin zakończenia prac to koniec czerwca 2024 r.

– Z uwagi na zły stan techniczny estakady na ul. Elbląskiej, w najbliższych dniach ogłosimy postępowanie przetargowe na wykonanie remontu w niezbędnym zakresie. Prace na tym terenie rozpoczną się najwcześniej 1 marca 2024 roku i zakończą się na koniec czerwca –  mówiła Małgorzata Polan, zastępca dyrektora DRMG.

Plan rozwoju i rewitalizacji obszaru Długie Ogrody przeprowadzony zostanie z uwzględnieniem opinii i potrzeb mieszkańców oraz dbałością o zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button