POLSKA

Zmiany na najwyższych stanowiskach dowódczych w Siłach Zbrojnych RP

Wojsko Polskie

Prezydent Andrzej Duda mianował na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała broni Wiesława Kukułę oraz na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała dywizji Macieja Klisza.

– To stanowisko wielce odpowiedzialne – Szef Sztabu Generalnego to pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej – mówił Andrzej Duda, gratulując nominacji generałowi Kukule.

Jak dodał, znajdujemy się w szczególnej sytuacji – obok naszej granicy, tuż za nią od półtora roku toczy się wojna wywołana rosyjską agresją. – Wiemy, że wspieramy; wiemy, że było w tym czasie kilka bardzo trudnych momentów. Wiemy, że trzeba mieć nerwy ze stali, wielką odpowiedzialność i w sposób bardzo mądry, rozważny podejmować decyzje. Ale trzeba też – myśląc o bezpieczeństwie naszych Rodaków – być niezwykle elastycznym i mądrym w dowodzeniu – podkreślił prezydent.

Jednocześnie, postanowieniami prezydenta zwolnieni zostali: gen. Rajmund Andrzejczak ze stanowiska Szefa Sztabu Generalnego WP oraz gen. Tomasz Piotrowski ze stanowiska Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Gen. broni Wiesław Kukuła (fot. MON)

Gen. broni Wiesław Kukuła

Gen. broni Wiesław Kukuła jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, Wyższego Kursu Specjalistycznego, studiów magisterskich w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku elektronika i telekomunikacja oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w Polish Open University. Ukończył także studia polityki obronnej w warszawskiej Akademii Sztuki Wojennej. Generał Kukuła uczestniczył w wielu kursach m. in. planowania i kierowania operacjami specjalnymi organizowane przez NATO Special Operations Headquarters (NSHQ) oraz US Joint Special Operations University.

Większość służby wojskowej spędził w szeregach wojsk specjalnych. Służbę liniową rozpoczął w 1996r. w ówczesnym 1 Pułku Specjalnym Komandosów (obecnie Jednostka Wojskowa Komandosów), gdzie przez 11 lat zajmował stanowiska od dowódcy plutonu przez dowódcę kompanii, szefa łączności, szefa sekcji wsparcia dowodzenia i łączności po szefa sztabu jednostki. W czasie służby w jednostce został skierowany do służby w ramach PKW Irak.

Z chwilą rozpoczęcia formowania Wojsk Specjalnych rozpoczął służbę w Dowództwie Wojsk Specjalnych, gdzie kierował wydziałem oraz oddziałem. Służbę w Dowództwie zakończył na stanowisku Szefa Pionu Operacyjnego. Zajmował się głównie planowaniem i kontrolą operacji specjalnych, był też odpowiedzialny za programowanie rozwoju Wojsk Specjalnych.

26 listopada 2012 r. generał W. Kukuła objął dowodzenie Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu. Przez kolejne pięć lat, stał na czele jednej z najlepszych na świecie jednostek specjalnych.

20 września 2016 r. został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

23 listopada 2016 r. mianowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stopień generała brygady, w 2018 r. na stopień generała dywizji, w listopadzie 2021r. otrzymał awans na stopień generał broni.

W czasie dowodzenia Wojskami Obrony Terytorialnej dowodził operacjami „Odporna Wiosna”, „Trwała Odporność” i „Silne Wsparcie”.

Generał W. Kukuła był wielokrotnie odznaczany między innymi: Gwiazdą Iraku, Brązowym Medalem Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Orderem Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od 7 lutego 2023 r. do 10 października 2023 r. zajmował stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych 10 października 2023 r. wyznaczył generała broni Wiesława Kukułę na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

(źródło: DGRSZ, BBN)

Gen. dyw. Maciej Klisza (fot. MON)

Gen. dyw. Maciej Klisza

Gen. dyw. Maciej Klisza jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1995), Akademii Obrony Narodowej (2005), Podyplomowych Studiów Operacyjno–Taktycznych (2006) oraz US Army War College (2020).

W latach 1995–2003 pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w 6. Brygadzie Desantowo–Szturmowej. Dwukrotnie pełnił służbę w Bośni–Hercegowinie w ramach misji IFOR (1996–1997) oraz SFOR (1999–2000). W 2001 r. ukończył kurs oficera wojsk powietrznodesantowych w Stanach Zjednoczonych: kurs skoczka spadochronowego, kurs PATHFINDER oraz kurs RANGERS.

Po zakończeniu studiów w AON rozpoczął służbę w Szefostwie Działań Specjalnych, a następnie jako pierwszy polski oficer służył na poziomie operacyjnym jako doradca ds. sił specjalnych (SOF Advisor) w Response Operations Forces Command (RFOC) w Niemczech. Służbę w wojskach specjalnych kontynuował do 2016 zajmując kolejne stanowiska w Dowództwie Wojsk Specjalnych oraz Jednostce Wojskowej Komandosów. W 2015 r. był szefem sztabu komponentu sił specjalnych NATO w Afganistanie (NSOCC–A).

Ukończył kursy planowania operacyjnego w układzie narodowym i sojuszniczym, kursy planowania oraz prowadzenia lądowych i powietrznych operacji specjalnych, działań niekonwencjonalnych, studium bezpieczeństwa i terroryzmu w Marshall Center, a także kursy zarządzania projektami strategicznymi.

Odznaczony m.in. Wojskowy Krzyżem Zasługi z Mieczami, Gwiazdą Afganistanu, medalami NATO, amerykańskim medalem Brązowej Gwiazdy (Bronze Star Medal) oraz słowackim medalem Sił Specjalnych.

Od 24 października 2016 r. do 5 kwietnia 2019 r. pełnił służbę na stanowisku szefa sztabu Wojsk Obrony Terytorialnej. Po ukończeniu studiów w Stanach Zjednoczonych, 14 sierpnia 2020 r. wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

15 sierpnia 2021 r. mianowany na stopień generała brygady, 14 sierpnia 2023 r. mianowany na stopień generała dywizji.

Od 7 lutego 2023 r. do 10 października 2023 r. zajmował stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych 10 października 2023 r. wyznaczył generała dywizji Macieja Klisza na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

(źródło: DWOT, BBN)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button