WARSZAWA

Spotkanie Andrzeja Dudy z samorządowcami ws. „Białej księgi”. Biedroń: PiS samorządu nie lubi i nie szanuje

Spotkania z samorządowcami

W poniedziałek odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z samorządowcami w sprawie „Białej księgi” działań humanitarnych na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Andrzej Duda spotkał się z organizatorami samorządowego „Okrągłego Stołu”, który odbył się na początku maja br. we Wrocławiu i był dedykowany kwestiom pomocy humanitarnej na rzecz Ukrainy, mierzącej się z agresją Federacji Rosyjskiej.

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Minister Piotr Ćwik oraz Przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju – Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Prezydent RP podziękował obecnym w Pałacu Prezydenckim przedstawicielom samorządu terytorialnego za ich zaangażowanie na rzecz dotkniętej wojną Ukrainy. Podkreślił także znaczenie działań rządowych w zakresie niezbędnych dla efektywnej pomocy uchodźcom działań legislacyjnych i będących ich efektem m.in. działań socjalnych, aktywizacji zawodowej naszych gości z Ukrainy oraz włączania dzieci i młodzieży do polskiego systemu edukacji.

Prezydent podzielił się z przybyłymi do Pałacu Prezydenckiego samorządowcami swoimi obserwacjami na temat pomocy niesionej Ukraińcom szukającym w Polsce schronienia przed wojną. Prezydent Duda mówił w tym kontekście także o doświadczeniach Pierwszej Damy, która z wielkim oddaniem angażuje się w działania pomocowe i realizując je, odbywa bardzo liczne spotkania, podczas których ma możliwość z bliska obserwować uwarunkowania i potrzeby w zakresie niesionego wsparcia.

Podczas spotkania samorządowcy podsumowali wnioski z wrocławskiej debaty samorządowej i przekazali Głowie państwa wypracowaną podczas „Okrągłego stołu” przez środowiska samorządowe we współpracy z zaproszonymi przez nie podmiotami „Białą księgę”. Celem opracowania jest podsumowanie doświadczeń w zakresie systemowego i długofalowego wsparcia świadczonego na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz wypracowanie modelu dobrych praktyk w tym zakresie a także podzielenie się spostrzeżeniami na temat ewentualnych dalszych zmian legislacyjnych, które mogłyby ułatwiać niesienie pomocy humanitarnej dotkniętym skutkami wojny Ukraińcom.

Podsumowując spotkanie, Prezydent RP podkreślił znaczenie dialogu i współdziałania władz państwowych Rzeczypospolitej i władz samorządowych, szczególnie istotne w kontekście aktualnej sytuacji międzynarodowej.

Samorządowcy Lewicy: Jesteśmy zawsze blisko ludzi

Na zaproszenie klubu parlamentarnego Lewicy do Warszawy przyjechało ponad 200 samorządowców z całej Polski. Prezydenci, burmistrzowie, radni oraz działacze społeczni z całego kraju rozmawiali z posłami o nowych zadaniach dla samorządu terytorialnego wynikających z ciągle zmieniających się uwarunkowań polityczno-gospodarczych.

Wnioski z dyskusji są jasne, nasze małe ojczyzny pozostają instytucją najbliższą naszych codziennych spraw. Złotówka dla Sosnowca lepiej widać z Sosnowca, niż z gmachu odległego ministerstwa. Samorządowcy są najbliżej obywateli, to oni najlepiej znają ich problemy i najlepiej im pomogą. A samorządowcy Lewicy są zawsze blisko ludzi i ich problemów!

Na zakończenie spotkania uczestnicy przyjęli Deklarację samorządowców i samorządowczyń. „Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych do przypadających im zadań” – ta zasada wyrażona w art. 167 Konstytucji RP, nadal oczekuje na pełną realizację. My, samorządowcy i samorządowczynie z całej Polski oczekujemy wzmocnienia samodzielności jednostek samorządu terytorialnego – w szczególności poprzez stabilne źródło finansowania” – czytamy w deklaracji.

Deklaracja samorządowców i samorządowczyń (fot. Lewica)

Czarzasty: Nie dla zmiany terminu wyborów samorządowych

– Jesteśmy absolutnie przeciwni przesuwaniu terminu wyborów samorządowych, a co proponuje PiS. To nie służy niczemu dobremu, Prawo i Sprawiedliwość chce po prostu wygrać wybory.
PiS uważa, że jeżeli wybory samorządowe odbędą przed wyborami parlamentarnymi, to w jeżeli poniosą w nich klęskę, do pójdą do wyborów do Sejmu i Senatu z tą klęską w plecaku.

Jesteśmy przeciwko zmianie zasad w trakcie gry. Dziś będziemy zmieniali termin wyborów, jutro PiS powie nam: zmieniliście jedną rzecz, chcemy zmienić ordynację wyborczą.

Termin wyborów i ordynację wyborczą zmienia tylko ten, kto boi się przegranej. Nie poprzemy inicjatywy PiS w tej sprawie. Podobnie jak nie będziemy popierali pomysłów Prawa i Sprawiedliwości zmiany Konstytucji. Zasada jest prosta: małpie brzytwy się nie daje – mówił współprzewodniczący Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Biedroń: PiS samorządu nie lubi i nie szanuje

– Mówię to jako były samorządowiec. Nasze małe ojczyzny potrzebują dwóch rzeczy, a których PiS im nie da. Dlaczego? PiS samorządu nie lubi i nie szanuje. Pierwsza z nich to demokracja, której PiS się brzydzi, ponieważ Kaczyński chciałby wszystko kontrolować z Nowogrodzkiej. A samorząd, jak nazwa wskazuje, chciałby się rządzić sam.

Druga sprawa to finansowanie. Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do tego, że samorządowcy ledwo wiążą koniec z końcem, mając do tego cały ogrom zadań.

Naszą odpowiedzią Lewicy jest nasza gotowość do wyborów samorządowych. Dziś na sali widać było naszych radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków – to nasi ludzie w terenie, którzy zaświadczają o tym, że samorząd bez Lewicy się nie obędzie.

Samorząd to jest bijące serce Polski. Kto w Polsce wprowadza ważne zmiany? Kto wdraża in vitro, edukację seksualną, odnawialne źródła energii? Kto dziś broni Konstytucji? Dzięki komu Strajki Kobiet rosły w siłę, a Młodzieżowe Strajki Klimatyczne? Właśnie dzięki samorządowcom.

Samorząd to dzisiaj ostoja demokracji i stabilności naszego kraju. Po raz kolejny dał temu dowód podczas pandemii, czy też podczas napływu uchodźców – to kryzysy, które samorządowcy wzięli na swoje barki.

Dziś ogłosiliśmy powstanie Uniwersytetu Samorządowego, będziemy szkolili kadry i przygotowywali kolejne pokolenia samorządowców, którzy wezmą odpowiedzialność za Polskę w terenie.

Działamy lokalnie, ale myślimy globalnie. Problemów, które stoją przed światem i Polską, nie da się rozwiązać bez samorządów. Nie da się utworzyć przyszłego rządu, a także przyszłości Polski bez Lewicy – mówił współprzewodniczący Nowej Lewicy i eurodeputowany Robert Biedroń.

Biejat: Lewicowi samorządowcy słuchają swoich mieszkańców, a nie narzucają im z góry wymyślone rozwiązania

– Wiele osób, które do nas dołączają przychodzą z ruchów miejskich i dają nam swoje doświadczenie. Wchodzą do lokalnej polityki z poczuciem, że chcą tą politykę również zmieniać. Dzisiaj spotkali się z doświadczonymi samorządowcami i mieli świetną okazję, aby wymienić się doświadczeniami na gruncie naszego wspólnego przekonania: nie ma samorządu bez Lewicy!

Bez lewicowych samorządowców świat nie będzie tak dobry, jak mógłby być. Nie doczekamy się odbetonowania miast, w których może być po prostu bezpieczniej. Tworzymy grupę ludzi, którzy rozumieją znaczenie dobrej edukacji i dostępnej dla wszystkich kultury.

Lewicowi samorządowcy słuchają swoich mieszkańców, a nie narzucają im z góry wymyślone rozwiązania – mówiła posłanka Magdalena Biejat.

Pawliczak: Polski Ład to czeki bez pokrycia

– Nie ma samorządności bez demokracji. Nie da się pokonać kryzysu gospodarczego bez samorządów. Prowizoryczne czeki rozdawane swoim w ramach Polskiego Ładu są często bez pokrycia. Lewica jest zawsze ze współpracą z samorządami, wspieramy je, dzisiejsze porozumienie to potwierdza – mówiła posłanka Karolina Pawliczak.

Deklaracja samorządowców i samorządowczyń

„Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych do przypadających im zadań” – ta zasada wyrażona w art. 167 Konstytucji RP, nadal oczekuje na pełną realizację. My, samorządowcy i samorządowczynie z całej Polski oczekujemy wzmocnienia samodzielności jednostek samorządu terytorialnego – w szczególności poprzez stabilne źródło finansowania.

Pandemia COVID-19 i następstwa napaści Rosji na Ukrainę stanowiły wyzwania dla gmin, powiatów i województw. Wspólnoty lokalne po raz kolejny stanęły na wysokości zadania. Kolejne działania rządu utrudniają jednak prace samorządów – za nowymi zadaniami nie podążają fundusze, a źródła dochodów samorządowych są sukcesywnie zmniejszane przez władze centralne.

Fundamentem właściwej współpracy rządu i samorządu terytorialnego powinien być nie tylko właściwy podział zadań, ale i środków. Dlatego deklarujemy współpracę z Klubem Poselskim Lewicy w procesie konsultacji ustaw:

  • o zwiększeniu udziału jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z podatku od osób fizycznych;
  • o ustaleniu ścisłego powiązania zadań samorządu terytorialnego z finansowaniem z budżetu państwa;
  • o finansowaniu wynagrodzeń nauczycieli wprost z budżetu państwa.”
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button