POLITYKAPOLSKA

Duda zmieni regulamin Sądu Najwyższego. Zabetonuje neosędziów

Polityka PiS

6 listopada prezydent Andrzej Duda przygotował projekt zmiany regulaminu Sądu Najwyższego.

Dzięki temu wzmocni pozycję neosędziów.

Zatem PiS chce przejąć cały SN.

Sędzia Sądu Najwyższego prof. Włodzimierz Wróbel z Izby Karnej poinformował o tych planowanych zmianach.

„Przywracanie praworządności nie będzie łatwym procesem.

Właśnie prezydent przygotował projekt zmiany regulaminu Sądu Najwyższego, który ma umożliwić osobom wadliwie powołanym do Sądu Najwyższego na stanowiska sędziowskie, zmianę uchwały 3 połączonych Izb Sądu Najwyższego z 2020 r., która znacznie utrudniła przejęcie przez polityków pełnej władzy nad Sądem Najwyższym i sądami powszechnymi. Obecnie dla podjęcia takiej uchwały całego Sądu Najwyższego konieczny jest udział 2/3 wszystkich sędziów. Mając na względzie, że dzisiaj w Sądzie Najwyższym nieco ponad połowa osób została powołana na stanowisko sędziego w wadliwych procedurach (stąd manipulowanie przez polityków liczbą sędziów w SN), osiągnięcie owych 2/3 nie jest możliwe, bowiem pozostali sędziowie SN w większości odmawiają orzekania w składach mieszanych.

Ale według proponowanych zmian, do wydania takiej uchwały ma już wystarczyć obecność tylko połowy sędziów. Wystarczą więc sami wadliwie powołani sędziowie, żeby wydać we własnej sprawie orzeczenie, które miałoby potwierdzić, że są sędziami Sądu Najwyższego (przy okazji w projekcie regulaminu zwiększa się liczbę sędziów w Izbie Cywilnej z 43 do 44.- ciekawe, dla kogo potrzebne jest to jedno miejsce).


To jest szyte tak grubymi nićmi, że aż zdumiewające. Tym bardziej, że żaden regulamin nie jest w stanie uchylić orzeczeń Trybunałów międzynarodowych, które potwierdziły, że wadliwie powołane osoby nie mogą orzekać jako niezależny i bezstronny sąd. Manipulowanie Regulaminem Sądu Najwyższego przez polityków było przez ostatnie lata na porządku dziennym. W ten sposób przeprowadzono nominacje Pierwszego Prezesa SN, pacyfikowano poszczególne Izby w Sądzie Najwyższym, neutralizowano znaczenie Zgromadzenia Ogólnego sędziów Sądu Najwyższego. Teraz, mimo tego co zdarzyło się 15 października, podejmowana jest kolejna próba takiego samego działania.

A sprawa jest tak pilna, że prof. Manowska już na jutro na godz. 16 zwołała posiedzenie Kolegium SN, żeby opiniować projekt.

PS. Na zmianę Regulaminu Sądu Najwyższego, musi wyrazić zgodę premier. Projekt zmiany regulaminu, datowany na 6 listopada 2023 r., nawet wskazuje nazwisko tego premiera. W tym kontekście trzeba zadać pytanie, ilu jeszcze prób legalizacji bezprawia, do którego dochodziło w ostatnich latach, można się wciąż spodziewać?”

Wojciech Górowski, doktor nauk prawnych w Katedrze Karnej Uniwersytetu Jagiellońskiego napisał:


Krzysztof Śmiszek z Lewicy: „Paniczna ewakuacja z tonącego statku trwa, a Duda robi wszystko, by najwyżsi oficjele PiS wyszli z tego suchą stopą…”.

Zatwierdzenie kandydatów Rzeczypospolitej Polskiej na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz na urząd sędziego Sądu Unii Europejskiej

Rząd zatwierdził polskich kandydatów na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz na urząd sędziego Sądu Unii Europejskiej. Zostali oni wyłonieni przez Międzyresortowy Zespół do spraw wyłaniania kandydatów na urząd sędziego i urząd rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz na urząd sędziego Sądu Unii Europejskiej. Procedura wyłaniania kandydatur miała charakter otwarty i przejrzysty.

Na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na kadencję 2021-2027 zatwierdzona została kandydatura dr hab. Dobrochny Bach-Goleckiej. Jest ona profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Wykazała się dogłębną i wszechstronną wiedzą z zakresu prawa unijnego, w tym znajomością orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i sądów konstytucyjnych państw Unii Europejskiej. Posługuje się językiem angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim.

Na urząd sędziego Sądu Unii Europejskiej na kadencję 2022-2028 zatwierdzone zostały kandydatury sędzi Aleksandry Rutkowskiej i dr hab. Arkadiusza Radwana. Aleksandra Rutkowska jest sędzią w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Prowadzi także wykłady i szkolenia m.in. w Europejskiej Akademii Prawa ERA w Trewirze oraz Europejskim Instytucie Uniwersyteckim EUI we Florencji. Biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Natomiast dr hab. Arkadiusz Radwan posiada bogate doświadczenie akademickie, które zdobył w środowisku międzynarodowym. Jest profesorem Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, a był zatrudniony lub prowadził wykłady m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i Jagiellońskim, Uniwersytecie w Hamburgu, Uniwersytecie Nowojorskim czy Uniwersytecie LUISS Guido Carli w Rzymie. Wiedzę i umiejętności nabył także podczas pełnienia funkcji członka stałego zespołu doradczego Komisji (Informal Company Law Expert Group) i Parlamentu Europejskiego (zespoły doradcze dla komisji prawnej PE). Posługuje się językiem angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button