POLITYKA

13 listopada. Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu

Wybory 2023

Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienia w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu RP X kadencji i Senatu RP XI kadencji.

Pierwsze posiedzenie Sejmu Duda zwołał na 13 listopada 2023 r. na godz. 12.00, a pierwsze posiedzenie Senatu – na 13 listopada 2023 r. na godz. 16.00.

Prezydent podpisał również postanowienia o wyznaczeniu Marszałków Seniorów Sejmu i Senatu. Na Marszałka Seniora Sejmu RP został wyznaczony poseł Marek Wacław Sawicki, a na Marszałka Seniora Senatu RP – senator Michał Seweryński.

Zgodnie z art. 109 ust. 2 Konstytucji pierwsze posiedzenie Sejmu prezydent RP zwołuje na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Regulamin Sejmu wskazuje, że pierwsze w kadencji obrady Izby otwiera Marszałek Senior powołany przez głowę państwa spośród najstarszych wiekiem posłów. Postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy funkcję tę w X kadencji pełni pos. Marek Sawicki.

Marszałek Sawicki twierdzii, że kandydatury Witek i Terleckiego na stanowisko wicemarszałka Sejmu są w porządku. Co on zażywał?!

Pierwsze posiedzenie Senatu nowej kadencji otworzy prezydent RP, który następnie przekaże przewodnictwo obrad Marszałkowi Seniorowi. Złoży on ślubowanie senatorskie a następnie powoła spośród najmłodszych wiekiem senatorów trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia. Przy ich pomocy Marszałek Senior odbierze ślubowanie senatorskie oraz przeprowadzi wybór Marszałka Senatu, któremu po wyborze przekaże przewodniczenie posiedzeniu.

Marszałek Senior Michał Seweryński jest senatorem VIII, IX i X kadencji. W IX kadencji był Wicemarszałkiem Senatu, a w 2015 roku pełnił funkcję Marszałka Seniora VIII kadencji.

Michał Seweryński urodził się 1 lipca 1939 roku w Łodzi. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim (1957-1962). W latach 1962-1965 odbył aplikację i podjął pracę w prokuraturze. Ukończył studia doktoranckie w UŁ (1965-1969), obronił doktorat (1969) i habilitację (1976) w dziedzinie nauk prawnych na tej samej uczelni. Od roku 1990 zatrudniony jako profesor zwyczajny na Uniwersytecie Łódzkim, a od 1997 do 2018 roku także na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Senator Michał Seweryński był także rektorem Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1990-1996. Prowadził działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie polskiego i europejskiego prawa pracy. Jako visiting professor wykładał na uniwersytetach: we Francji, Kanadzie, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii i Japonii. Jest autorem ponad 190 publikacji naukowych (w tym kilkudziesięciu w językach obcych).

Członek towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych (w latach 2009-2012 prezydent International Association for Labour and Social Security Law). Od roku 2008 współprzewodniczący Rady Naukowej Societe Historique et Literaire w Paryżu.

Senator Michał Seweryński był przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (1990-1996), członkiem Rady Legislacyjnej przy Premierze RP, członkiem Papieskiej Rady ds. Świeckich (1996-2006), Konsulem Honorowym Francji w Łodzi (1998-2005), przewodniczącym rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (2003-2007), ministrem edukacji narodowej i nauki oraz ministrem nauki i szkolnictwa wyższego (2005 – 2007). W Senacie VIII i IX kadencji był przewodniczącym Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W Senacie X kadencji jest wiceprzewodniczącym Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Odznaczony orderami polskimi (Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski), francuskimi (Chevalier dans l’Ordre national du Mérite, Les Palmes Académiques), japońskim Orderem Wschodzącego Słońca z Gwiazdami, Krzyżem Papieskim Pro Ecclesia et Pontifice, a także Odznaką Honorową m. Łodzi. W roku 1997 uzyskał tytuł doktora honoris causa Université Jean Moulin Lyon III. Laureat Nagrody m. Łodzi (2011).

Senat

W poniedziałek 13 listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie Senatu RP XI kadencji. Ogłosił to w orędziu prezydent RP Andrzej Duda. Tego samego dnia na pierwszym posiedzeniu zbierze się także Sejm X kadencji.

Zgodnie z Konstytucją pierwsze posiedzenie Senatu prezydent RP zwołuje na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Prezydent otwiera pierwsze posiedzenie Izby Wyższej i powołuje na przewodniczącego obradom najstarszego wiekiem senatora, zwyczajowo tytułowanego Marszałkiem Seniorem. Marszałek Senior składa ślubowanie oraz powołuje spośród najmłodszych wiekiem senatorów trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia a następnie odbiera ślubowanie senatorskie oraz przeprowadza wybór Marszałka Senatu. Senator wybrany Marszałkiem składa oświadczenie o przyjęciu tej funkcji Marszałka Senatu, po czym przejmuje od Marszałka Seniora przewodnictwo obrad. Podczas pierwszego posiedzenia wybierani są także Wicemarszałkowie Izby oraz jej sekretarze.

W nowym Senacie kandydaci Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobyli 41 mandatów. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość uzyskał 34 mandaty. Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe obsadził 11 mandatów, a Komitet Wyborczy Nowa Lewica – 9. Do Senatu weszło również 5 osób, kandydujących z własnych komitetów wyborczych.

Frekwencja w wyborach do Senatu była rekordowa i wyniosła 74,31%.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button