CIEKAWOSTKIRÓŻNOŚCI

79 proc. dzieci i nastolatków w Polsce doświadczyło przemocy. Wyniki badań

Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce 2023

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 2013 roku regularnie prowadzi diagnozę przemocy wobec dzieci w Polsce.

Badanie jest przeprowadzane cyklicznie co 5 lat. Tak jak w poprzed­nich edycjach w 2023 r. wykorzystano kwestionariusz Juvenile Victimization Questionnaire w polskiej adaptacji. Diagnoza stanowi jedno z nielicznych kompleksowych źródeł wiedzy o problemie przemocy wobec dzieci w Polsce.

Przemoc wobec dzieci

79% dzieci i nastolatków w Polsce przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy.

Krzywdzenie w dzieciństwie stanowi jedno z największych zagrożeń rozwoju, zdrowia psychicznego i fizycznego oraz bezpieczeństwa dziecka (WHO i ISPCAN, 2006). Jego negatywne konsekwencje mogą być widoczne także w dorosłym życiu, m.in. jest związane z większym prawdopodobieństwem występowania zaburzeń psychicznych. Także wyniki polskich badań wskazują na wzrost ryzyka zachowań autodestrukcyjnych wśród osób, które w dzieciństwie zostały pokrzywdzone różnymi formami niekorzystnych doświadczeń.

Cele badania

Celem badania było pogłębienie i uaktualnienie wiedzy na temat wiktymizacji dzieci i młodzieży w Polsce, w szczególności:

  • poznanie skali występowania różnych form przemocy doświadczanej przez dzieci i młodzież, w tym wykorzystywania seksualnego;
  • zbadanie skali zaniedbania fizycznego, emocjonalnego oraz parentyfikacji;
  • określenie uwarunkowań doświadczania przemocy i zaniedbania przez dzieci, w tym zależności od płci, wieku, miejsca zamieszkania i czynników rodzinnych;
  • określenie zależności między doświadczeniami przemocy i zaniedbaniem dzieci i młodzieży a podejmowaniem zachowań autodestrukcyjnych, w tym samookaleczeń i prób samobójczych;
  • określenie czynników chroniących, zmniejszających ryzyko wiktymizacji.

Wyniki badań

Jaka jest skala przemocy wobec dzieci i nastolatków w Polsce?

79% dzieci i nastolatków doświadczyła w swoim życiu przemocy lub zaniedbania.

52% doświadczyło przemocy w roku poprzedzającym badanie.

Jakiej przemocy doświadczają dzieci i nastolatki?

66% – przemoc ze strony rówieśników

32% – przemoc ze strony bliskich dorosłych

26% – wykorzystanie seksualnie bez kontaktu fizycznego

23% – zaniedbanie emocjonalne

20% – parentyfikacja

14% – bycie świadkiem przemocy w domu

8%- wykorzystanie seksualnie z kontaktem fizycznym

8% – zaniedbanie fizyczne

Przemoc rówieśnicza (fot. FDDS)

Jakie są najbardziej znaczące czynniki ryzyka przemocy?

Nadużywanie alkoholu przez domownika:

5x zwiększa szansę bycia świadkiem przemocy w domu;

3,5 x zwiększa szansę doświadczenia przemocy ze strony bliskich dorosłych

Choroba psychiczna domownika:

4,5 x zwiększa szansę doświadczenia przemocy rówieśniczej;

3 x zwiększa szansę doświadczenia wykorzystania seksualnego bez kontaktu fizycznego.

Używanie narkotyków przez domownika:

3x zwiększa szansę doświadczenia wykorzystania seksualnego z kontaktem fizycznym;

2,5 x zwiększa szansę bycia świadkiem przemocy w domu.

Jaka jest skala zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i nastolatków?

22% okaleczało się

9% miało za sobą próbę samobójczą

Jak doświadczana przemoc wpływa na podejmowanie zachowań autodestrukcyjnych?

Doświadczenie przemocy rówieśniczej

4 x zwiększa szanse samookaleczeń

Doświadczenie wykorzystywania seksualnego z kontaktem fizycznym

4x zwiększa szansa podejmowania prób samobójczych

Doświadczenie przemocy ze strony bliskich dorosłych

3x zwiększa szansę podejmowania prób samobójczych

Jakie są najbardziej znaczące zmiany rozpowszechnienia form przemocy wobec dzieci w ostatnich latach?

  • Rośnie odsetek dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej zarówno fizycznej jak i psychicznej.
  • Spada odsetek dzieci doświadczających przemocy fizycznej ze strony bliskich dorosłych.
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button