GORZÓW WIELKOPOLSKI

Zmiana nazwy miasta. „Gorzów nigdy nie leżał w Wielkopolsce”

Mieszkańcy chcą zmiany

Prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki przychylił się do wniosku Komitetu Obywatelskiego i zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w zakresie zmiany nazwy miasta Gorzów Wielkopolski na Gorzów.

Zarządzenie Prezydenta Miasta ws. konsultacji społecznych, uwzględnia wskazane przez wnioskodawców metody i formy prowadzenia konsultacji. Natomiast planowany termin ich przeprowadzenia to 6 maja – 2 sierpnia 2024 r.

– Gorzów nigdy nie leżał w Wielkopolsce – twierdzi jeden z członków komitetu.

Czas poprzedzający rozpoczęcie konsultacji społecznych będzie wykorzystany do tego, by przygotować materiały informacyjne i edukacyjne, zaplanować odpowiednią kampanię promocyjno – informacyjną, zaprosić do współpracy placówki oświatowe, sporządzić analizę skutków finansowych ewentualnej zmiany nazwy miasta, a także by utworzyć zespół konsultacyjny, w którego skład wejdą specjaliści z różnych dziedzin m.in. językoznawcy, historycy, socjologowie miast. Zależy nam bowiem na stworzeniu ram organizacyjnych do przeprowadzenia obiektywnego procesu i wsparciu go przez osoby bezstronne.

„Działając w poczuciu wagi tematu, który chcemy omówić z mieszkańcami, priorytet należy nadać jak najszerszemu włączeniu gorzowian do dialogu, przybliżeniu zasadności planowanych zmian oraz wspólnemu namysłowi nad kwestią lokalnej tożsamości mieszkańców naszego Miasta” – napisał prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki.

Po wielu latach debat i starań strony społecznej sprawa ta nabiera realnych kształtów. Formalny bieg nadano już konsultacjom społecznym, których wyniki stanowią obowiązkowy element wniosku rady miasta do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zmianę nazwy miasta. Odpowiedni czas pozostawiony na przygotowanie procesu konsultacji społecznych, w tym akcji informacyjnej, pomoże stworzyć warunki do przeprowadzenia rzetelnego procesu oraz dostarczenia wiedzy, na podstawie której mieszkańcy będą mogli podjąć przemyślane decyzje.

W swojej odpowiedzi do Komitetu Obywatelskiego Prezydent Jacek Wójcicki dziękuje wnioskodawcom za inicjatywę i zaangażowanie w sprawy Miasta. Wskazuje jednocześnie, że działania Komitetu Obywatelskiego będą z pewnością stanowić wartościowe, merytoryczne wparcie planowanych konsultacji, a fakt że będą to konsultacje prowadzone na podstawie inicjatywy mieszkańców, podkreśla społeczną potrzebę dialogu w tej sprawie.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, wnioski z konsultacji społecznych ws. zmiany nazwy miasta z Gorzów Wielkopolski na Gorzów (woj. lubuskie) poznamy do końca sierpnia 2024 r.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button