RÓŻNOŚCI

Złota alga wróciła. Zebrano już pół tony śniętych ryb

Kanał Gliwicki

Złota alga dała o sobie znać.

Zaczęła zabijać ryby.

Zrobiło się gorąco i zaczyna zbierać żniwo na Odrze.

W Kanale Gliwickim wyłowiono już setki kilogramów śniętych ryb.

Złota alga uaktywniła się w kwietniu. Niestety, przez swoje trujące toksyny zabija ryby. Do tej pory wyłowiono pół tony martwych kręgowców.

Przez wysoką temperaturę, poziom zasolenia i niski stan wody będzie jeszcze gorzej. Kopalnie na Górnym Śląsku zrzucają zasoloną wodą/ścieki do Kanału Gliwickiego. Ten problem dotyczy także innych rzek.

Działania na rzecz Odry: 29 kwietnia narada zespołu międzyresortowego i 30 kwietnia posiedzenie ZZK MKiŚ

Sytuacja na Odrze i w Kanale Gliwickim jest stale monitorowana przez służby. Ze względu na pojawiające się zagrożenie zakwitami „złotej algi”, resorty obok działań doraźnych, wypracowują też rozwiązania długofalowe, które mają poprawić jakość wody w dorzeczu Odry.

Ze względu na rozpoczynający się sezon wiosenno-letni, w trakcie spotkania poruszona była również kwestia bezpieczeństwa ludzi oraz zwierząt domowych, w kontekście korzystania z wód, gdzie występuje „złota alga”. Służby sanitarne poinformowały o procedurach związanych z monitorowaniem jakości wody pitnej oraz kąpielisk – w tej sprawie ściśle współpracują ze służbami środowiskowymi i regionalnymi zespołami zarządzania kryzysowego. Jeśli sytuacja tego wymaga, wydawane są odpowiednie ostrzeżenia. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami naukowymi, toksyna „złotej algi” jest szkodliwa dla ryb i innych organizmów wodnych posiadających skrzela. Nie zagraża bezpośrednio ludziom, ssakom i ptakom – niemniej zalecane jest, aby nie korzystać z wody, gdzie jest zakwit „złotej algi” i nie poić nią zwierząt domowych oraz gospodarskich.

30 kwietnia – posiedzenie ZZK MKiŚ

Z uwagi na występowanie „złotej algi” w Kanale Gliwickim, starorzeczu Odry w Januszkowicach oraz Zbiorniku Czernica, sytuację analizuje Zespół Zarządzania Kryzysowego MKiŚ, który wydaje zalecenia dla służb. Najnowsze rekomendacje zostały wydane 30 kwietnia bieżącego roku, wśród nich jest m.in. codzienny monitoring terenowy w miejscach występowania „złotej algi” oraz utrzymanie odpowiedniego przepływu wód na urządzeniach wodnych skanalizowanego odcinka rzeki Odry.

ZZK MKiŚ – rekomendacje dla służb w związku z III stopniem zagrożenia zakwitem „złotej algi”

W związku ze wzrostem liczebności „złotej algi” w Kanale Gliwickim, Zespół Zarządzania Kryzysowego MKiŚ 16 kwietnia wydał rekomendacje dla służb. W ramach bieżących działań, wskazane jest m.in. codzienne monitorowanie przez PGW Wody Polskie, WIOŚ, Państwową Straż Rybacką sytuacji na Kanale Gliwickim, w szczególności w miejscach gdzie stwierdzono występowanie „złotej algi”.

Wizje terenowe w szczególności powinny dotyczyć Mariny- Gliwice, Pyskowic oraz Pławniowic. Zalecane są również w pozostałych sekcjach Kanału Gliwickiego, z uwagi na możliwość spływu wód z wysoką liczebnością Prymnesium parvum do dolnych partii kanału. Ponadto ZZK MKiŚ rekomenduje też monitorowanie przez służby wojewodów stanu siatek zainstalowanych na wlotach do starorzecza w Januszkowicach w województwie opolskim i Zbiornika Czernica w województwie dolnośląskim. Zalecane jest kontynuowanie bieżących wizji terenowych Zbiornika Czernica oraz starorzecza w Januszkowicach, z uwagi na dynamikę wzrostu populacji „złotej algi” .

Eksperci resortu klimatu i środowiska z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska podkreślają, że obecne warunki w Kanale Gliwickim bardzo przypominają sytuację z wiosny ubiegłego roku, od kilku dni w miejscach zwiększonej liczebności Prymnesium parvum obserwowane są pojedyncze śnięte ryby. Poza bieżącym monitoringiem terenowym, specjaliści ZZK MKiŚ zalecają też służbom odpowiednie sterowanie przepływami wody w poszczególnych sekcjach Kanału Gliwickiego i bieżącą współpracę oraz wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami na poziomie regionalnym i centralnym.

Według danych monitoringu GIOŚ (dla próbek pobranych 15 kwietnia br.) w Kanale Gliwickim – Marina odnotowano blisko 403 mln komórek „złotej algi” w litrze wody, w Pyskowicach ul. Piaskowa 330 mln „złotej algi” – dla tych lokalizacji wprowadzony jest III najwyższy stopień alertowy ostrzegający przed zakwitem tego glonu. Alert I stopnia jest wprowadzony dla punktu Pławniowice na Kanale Gliwickim przy liczebności 21,7 mln komórek „złotej algi” w litrze wody. Wzrost liczebności Prymnesium parvum jest obserwowany w starorzeczach Odry. W Zbiorniku Czernica na Dolnym Śląsku został wprowadzony stopień ostrzegawczy przy liczebności 3,8 mln komórek „złotej algi” w litrze wody.

Analizy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ nie wykazują obecności komórek „złotej algi” poza dorzeczem Odry. W ramach prowadzonego monitoringu nie stwierdzono obecności komórek Prymnesium parvum w Wiśle i innych polskich rzekach. Monitoring jest kontynuowany. Równolegle Ministerstwo Klimatu i Środowiska, we współpracy z innymi resortami, prowadzi prace nad stworzeniem systemowych rozwiązań, które umożliwiają odpowiednie zarządzanie zrzutami przemysłowymi, kopalnianymi czy komunalnymi dla poprawy stanu ekologicznego Odry.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button