SZCZECIN

Zachodniopomorskie. Ws. podwyżek dla pracowników POLREGIO

Oświadczenia

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nie jest przeciwny podwyżkom dla pracowników POLREGIO.

– Po raz kolejny oświadczam, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nie jest przeciwny podwyżkom dla pracowników Spółki Polregio. Wielokrotnie zwracałem się do Zarządu Spółki z informacją, że to władze Polregio, będąc pracodawcą – a zatem stroną sporu płacowego – mają możliwości zwiększenia pensji swoim pracownikom w ramach przychodów osiąganych ze sprzedaży biletów i obowiązujących dopłat z budżetu województwa. Taki mechanizm zastosowano w kilku innych województwach – mówi marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz w nawiązaniu do zapowiedzi pikiety związkowców z Polregio, która ma się odbyć pod siedzibą Urzędu Marszałkowskiego.

– Podawanie do opinii publicznej wiadomości, że Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w jakikolwiek sposób blokuje wprowadzenie podwyżek płac pracowników Polregio, jest wprowadzaniem ludzi w błąd.

W pismach do władz Spółki informowaliśmy, że w ramach swoich kompetencji Zarząd Spółki ma możliwości sfinansowania podwyżek. Nigdy nie podważaliśmy zasadności oczekiwań pracowników, bo galopująca inflacja doskwiera wszystkim Polakom. Podnieśliśmy poziom dopłat do tzw. pociągokilometra z 18,64 zł w 2021 roku do 26,06 zł na koniec bieżącego roku. Przy jednoczesnym zmniejszeniu zakresu obowiązków wynikających z naszej umowy – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

– W opinii marszałka brak działań zmierzających do osiągnięcia porozumienia między związkami zawodowymi a Zarządem Polregio – poza kolejnymi żądaniami pod adresem Samorządu Województwa – podważa kompetencje Zarządu Polregio i jest próbą przerzucenia odpowiedzialności za ten stan na władze województwa.

Nie ukrywam, że ten stan rzeczy nadwątla nasze zaufanie do firmy, z którą przez wiele lat łączyła nas współpraca – dodał marszałek.

Dlatego region nadal będzie prowadził analizy pod kątem znalezienia takiej organizacji przewozów pasażerskich, aby podróżni nie stawali się zakładnikami niezrozumiałych sporów Zarządu Polregio ze związkami zawodowymi.

Oświadczenie POLREGIO S.A. w związku z komunikatem Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z 2 października

„Z rozczarowaniem przyjęliśmy kolejny komunikat Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z 2 października br. Polregio już wcześniej apelowało do Pana Marszałka, aby nie komunikować się za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Niestety, komunikat zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym i wprowadza w błąd opinię publiczną, wobec tego nie może pozostać bez odpowiedzi ze strony Polregio. Cytowany w komunikacie Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Olgierd Geblewicz twierdzi, m.in., że „to władze Polregio, będąc pracodawcą – a zatem stroną sporu płacowego – mają możliwości zwiększenia pensji swoim pracownikom w ramach przychodów osiąganych ze sprzedaży biletów i obowiązujących dopłat z budżetu województwa. Taki mechanizm zastosowano w kilku innych województwach”.

Jest to informacja nieprecyzyjna, gdyż Polregio nie ma prawa bez zgody Organizatora transportu, czyli Pana Marszałka, wydać tych pieniędzy na podwyżki. Potrzebna jest tutaj decyzja ze strony Organizatora, o czym wielokrotnie informowaliśmy Pana Marszałka – po raz pierwszy na spotkaniu przedstawicieli Organizatorów przewozów w Warszawie w dniach 17-18 sierpnia br., następnie 19 września podczas Targów TRAKO z udziałem Wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego i Pani Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu zaś ostatni raz w piśmie z 28 września br. (poniżej)

Ponadto, oświadczenie w sposób całkowicie nieuprawniony i wyrwany z kontekstu zrzuca odpowiedzialność za obecną sytuację w woj. zachodniopomorskim na Polregio i Zarząd spółki. Zarząd Spółki przez ostatnie tygodnie przeprowadził wiele rozmów z przedstawicielami województw, żeby jak najbardziej ograniczyć ryzyko paraliżu komunikacyjnego w kraju związanego z potencjalną akcją strajkową. Efektem tych rozmów jest możliwość wdrożenia podwyżki od 1 września, za zgodą pozostałych 14 Marszałków województw.

W piśmie datowanym na 14 września br., Urząd Marszałkowski woj. Zachodniopomorskiego zapowiedział, że w procesie weryfikacji rocznego raportu rozliczeniowego za 2023, „kwota wzrostu wynagrodzeń nie będzie mogła być uznana przez Organizatora”. W ten sposób UM Województwa Zachodniopomorskiego już w połowie września wykluczył jakąkolwiek możliwość zwiększenia kosztów wynagrodzenia dla pracowników Polregio. Paradoksalnie w oświadczeniu dla mediów z 2 października br. Pan Marszałek stwierdza, że wie jak rozwiązać problem podwyżek – sposobem, który wcześniej, w piśmie skierowanym do Polregio 14 września br., kategorycznie wykluczył.

Przypominamy, że już od czerwca 2023 roku prowadzone są przez spółkę z Organizatorem negocjacje dotyczące wzrostu kosztu wynagrodzeń w zachodniopomorskim zakładzie przewoźnika. W połowie sierpnia spółka zaproponowała pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń właśnie poprzez historyczną w tym roku nadwyżkę pochodzącą z przychodów ze sprzedaży biletów.  W tym punkcie Marszałek jest zgodny z naszą propozycją, która z jednej strony odciąża budżet województwa, a z drugiej nie wymaga zmiany tego budżetu i może być sfinansowana z przyjętego planu finansowego na rok 2023.

Biorąc pod uwagę powyższe wystarczy jedynie zgoda Marszałka województwa zachodniopomorskiego na tak zaproponowany mechanizm rozliczeń, na który zgodziło się już 14 innych Marszałków województw.

Ubolewamy, że Pan Marszałek zamiast szukać rozwiązania problemu zdecydował się na jego eskalację komunikując się ze Spółką za pośrednictwem mediów. Niezrozumiałe jest dla nas również w tej sytuacji wprowadzanie opinii publicznej w błąd przedstawiając niepełny ciąg zdarzeń.

Zarząd Polregio jeszcze raz apeluje do Pana Marszałka o prowadzenie w dobrej wierze bezpośrednich rozmów oraz informowanie opinii publicznej o konkluzjach wspólnych ustaleń. Jesteśmy gotowi do konstruktywnego dialogu i znalezienia wyjścia z tej sytuacji, aby zapewnić ciągłość realizacji przewozów w województwie.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button