POLSKA

Ustawa o bezpłatnych lekach dla dzieci i osób po 65 r.ż. podpisana

Bezpłatne leki dla 16 mln Polaków

Prezydent podpisał ustawę, która rozszerza program bezpłatnych leków.

Teraz z rozwiązania, oprócz seniorów 75+, skorzystają także osoby powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia.

Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Celem nowelizacji ustawy jest rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne o świadczeniobiorców do ukończenia 18. roku życia oraz po ukończeniu 65. roku życia. Konkretny wykaz będzie ogłaszał w obwieszeniu minister zdrowia – oddzielnie dla osób przed ukończeniem 18 lat i oddzielnie dla pacjentów po ukończeniu 65 lat.

Prezydent wyraził zadowolenie z przygotowania i przyjęcia ustawy poszerzającej krąg uprawnionych do korzystania z bezpłatnych leków.

– Wszyscy wiemy, że kiedy przychodzi ten trudny moment, kiedy następuje pogorszenie stanu zdrowia czy utrata zdrowia, koszty terapii, leczenia z reguły są wysokie – wskazywał Andrzej Duda.

– Ustawa jest elementem szeroko pojętego programu wsparcia polskiej rodziny, a także tych osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, bo każdy człowiek chory jest w trudnej sytuacji – zaznaczył.

Bezpłatne leki dla osób do 18. roku życia i powyżej 65. roku życia

16 mln Polaków zaoszczędzi w aptece. To wszystko dzięki wprowadzeniu w życie rozszerzonego programu bezpłatnych leków.

Do tej pory z tego rozwiązania korzystały osoby powyżej 75. roku życia. Teraz, dzięki naszym skutecznym działaniom, dołączy do nich 11,5 mln osób, czyli:

  • osoby powyżej 65. roku życia;
  • dzieci i młodzież do 18. roku życia.

– Po latach, po wielu dyskusjach, po wielu konsultacjach, doszliśmy do wniosku, że te dwie kluczowe grupy społeczne – czyli nasze dzieci (od niemowlaków począwszy, a na młodzieży skończywszy, do 18. roku życia) oraz nasi seniorzy (którzy przechodzą na emeryturę lub już są na emeryturze, czyli ci, którzy przekroczyli 65. rok życia) – powinni otrzymać większe wsparcie od państwa – zaznaczył szef polskiego rządu.

Listy bezpłatnych leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych

Do tej pory lista bezpłatnych leków refundowanych obejmowała ponad 2 000 pozycji. To była prawie połowa wszystkich dostępnych produktów w aptece. Tylko w 2022 r. z programu skorzystało 2,7 mln seniorów, którzy otrzymali ponad 76 mln opakowań bezpłatnych leków.

Nowe listy na swojej stronie opublikuje Ministerstwo Zdrowia. Nowa lista dla seniorów to prawie 3 800 bezpłatnych leków. Oprócz niej, będzie także lista z lekami dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia, która będzie zawierać ponad 2 800 leków.

– Bardzo się cieszę, drodzy rodacy, że mamy taką następną ustawę, która poprawi los w ochronie zdrowia wszystkich polskich obywateli. Tak naprawdę wszystkich, bo przecież także i ci, którzy nie będą jej bezpośrednimi beneficjentami, będą się cieszyć, że ich rodzice, dziadkowie czy ich dzieci mogą łatwiej skorzystać z tego co najbardziej potrzebne w ochronie zdrowia – z właściwego leczenia – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Wystąpienie Dudy podczas podpisania ustawy

„Cieszę się bardzo z tego, że – po pierwsze – została przygotowana ustawa poszerzająca katalog świadczeniobiorców, którzy będą mogli otrzymywać leki, środki specjalnego żywienia, a także wyroby medyczne bez odpłatności, czyli darmowe leki, jak mówimy bardzo popularnie.

Pierwszą ustawę w tym zakresie wprowadziliśmy kilka lat temu. Dała ona tę możliwość korzystania z bezpłatnych leków i innych środków prozdrowotnych przez osoby, które ukończyły 75. rok życia, czyli przez seniorów, a także przez kobiety w ciąży. Nie tak dawno katalog tych osób rozszerzyliśmy także o kobiety w połogu.

Teraz następuje bardzo znaczne poszerzenie tego katalogu – bardzo znaczne! – o miliony osób w skali naszego kraju, a mianowicie o osoby powyżej 65. roku życia, a także o dzieci i młodzież do 18. roku życia.

Cieszę się z tego bardzo, bo wszyscy wiemy, że wtedy, kiedy przychodzi ten trudny moment, kiedy następuje z jakiejś przyczyny pogorszenie stanu zdrowia czy utrata zdrowia, wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że koszty z tym związane – koszty finansowania terapii, koszty leczenia – z reguły są wysokie; w tym właśnie obszarze, w którym mówimy o lekach, dosłownie w sensie ustawowym, także o środkach parafarmaceutycznych, czyli środkach spożywczych służących do specjalnego żywienia, a także o wyrobach medycznych.

I to, że ze strony państwa polskiego następuje takie wyjście w istocie ze wsparciem w kierunku wszystkich tych osób, które – no, niestety – właśnie zostaną dotknięte przez chorobę, przez pogorszenie zdrowia, to jest w istocie wsparcie dla rodziny.

Panie Premierze, Pani Minister, dziękuję, Panu Przewodniczącemu także, wszystkim posłom, senatorom za wsparcie tego procesu i tej idei – żeby ulżyć właśnie tym rodzinom, w których pojawia się choroba, pojawia się pogorszenie stanu zdrowia, które w związku z tym doznają dodatkowego obciążenia finansowego. To jest kwestia poziomu życia w naszym kraju. To jest także kwestia bezpieczeństwa – bezpieczeństwa zdrowotnego na tym zupełnie podstawowym poziomie.

Dziękuję ogromnie i bardzo cieszę się z tego, że ta ustawa została przyjęta.

Jest ona dla mnie wielką satysfakcją i elementem szeroko pojętego programu wsparcia polskiej rodziny, a także generalnie tych osób, które znajdują się w trudnej sytuacji – bo każdy człowiek chory jest osobą w trudnej sytuacji.

Dziękuję za to, że realizujemy tę politykę, i cieszę się ogromnie, że także na tym ostatnim etapie procesu legislacyjnego – poprzez podpis i skierowanie ustawy do publikacji, poza wspólną pracą wcześniej nad tymi rozwiązaniami – mogę się dzisiaj przyłączyć.

Dziękuję bardzo, cieszę się i mam nadzieję, że będzie to realne wsparcie dla wszystkich tych, którzy tego wsparcia będą potrzebowali. Pani Minister będzie miała teraz związane z tym dodatkowe obowiązki, będzie musiała przygotować stosownie do właściwych aktów prawnych listę tych leków i środków, które będą objętymi tą ustawą lekami darmowymi. Ale myślę, że zrobi to z satysfakcją i szybko ta lista zostanie opublikowana, i będzie mogła być realizowana ze wsparciem – powtarzam – ze wsparciem dla wszystkich potrzebujących, ze wsparciem dla polskiej rodziny.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button