ŁÓDŹ

Ustawa Lex Czarnek 2.0. Czy Duda ją podpisze? ZNP i radni łódzcy apelują

Łódź - Polska

„Panie Prezydencie, liczymy na kolejne weto!”

Apel Komisji Edukacji w Łodzi ws. Lex Czarnek.

Wg naszych informacji Andrzej Duda podpisze Lex Czarnek 2.0. Przypominamy, że sam twierdzi, iż tym razem konsultował się z innymi osobami przy tej drugiej ustawie. Ta „nowa” znacznie różni się od poprzedniej. Zatem żadne apele nic nie wskórają, chyba że specjalnie PiS prowokuje ponownie tym projektem.

Krzysztof Makowski, radny Rady Miejskiej w Łodzi:

– Przygotowaliśmy projekt apelu do prezydenta naszego kraju, aby po raz kolejny zawetował pseudoustawę oświatową. Inaczej nazwać jej nie można. Koncepcja ustawy przygotowana przez ministra Czarnka trafia tym razem do Sejmu jako projekt poselski. Dzięki temu omija się całą ścieżkę konsultacyjną.

Nie mogą wypowiedzieć się organizacje pozarządowe i oświatowe, związki zawodowe czy rady rodziców. Wielokrotnie te różne stowarzyszenia wskazywały na liczne uchybienia tego programu. W obecnej formie projektu nie zmienia się nic.

Podtrzymana została rola kuratora oświaty, który ma władzę nieograniczoną i może podjąć każdą decyzję. Ta ustawa ogranicza także możliwości szybkich interwencji, gdy zachodzi na przykład pilna potrzeba spotkania się z psychologiem, psychiatrą czy policją. O tych argumentach mówił prezydent Andrzej Duda, gdy wetował po raz pierwszy. Nic się w projekcie nie zmieniło i liczymy na to, że weto zostanie podtrzymane.

Gdyby ta ustawa była wprowadzona, to jej efekty byłyby widoczne za kilka lat. Całą decyzyjność w szkole będzie miał polityczny nadzorca, czyli kurator oświaty. Jutro na sesji będziemy przekonywać radnych do zagłosowania za zaproponowanym apelem.

Mikołaj Stefanowski, radny Rady Miejskiej w Łodzi:

– Ta ustawa niszczy nowoczesną szkołę i uderza w rodziców, uczniów oraz organizacje pozarządowe. Szkoła powinna pozwolić młodym ludziom samodzielnie myśleć, ponieważ to oni będą decydowali w przyszłości naszego kraju. Projekt wprowadza kolejne próby indoktrynacji młodzieży. Rząd chce kontrolować to, czego się dzieci uczą oraz narzucić im swój sposób myślenia. Organizacje nieprzychylne rządzącym nie będą miały wstępu do szkół.

Damian Raczkowski, radny Rady Miejskiej w Łodzi:

– W stosunku do drugiego weta pana prezydenta jestem dość małej wiary. PiS wprost mówi, że ten projekt był konsultowany z Andrzejem Dudą, który nie wykazał chęci dyskusji nad nim. Posłanki Koalicji Obywatelskiej spotkały się w tej sprawie z pierwszą damą.

Do rozmów ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego niestety nie doszło. Podobna sytuacja jest z samorządowcami. Brak spotkań pozwala wysunąć wniosek, że prezydent już decyzję podjął. Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło sobie projekt wychowania obywatela PiS, o którym mówił już marszałek Terlecki. W szkołach nie będzie już Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy kursów z pierwszej pomocy organizowanych przez Straż Miejską. Kluczowe decyzje będą należały do kuratora oświaty. Nie będzie już zajęć dodatkowych. Tak będzie wyglądał lex Czarnek w praktyce.

Szkoła musi wrócić na normalne tory. Powinna być innowacyjna, otwarta i niezależna od kuratora oświaty, który dzisiaj staje się cenzorem rządu w terenie.

Apel ZNP do prezydenta o zawetowanie ustawy lex Czarnek 2.0

„Jako największy oświatowy związek zawodowy zrzeszający nauczycieli, pracowników oświaty oraz nauczycieli akademickich i pracowników szkół wyższych apelujemy o zawetowanie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawy lex Czarnek 2.0.

Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o skorzystanie z prerogatywy określonej w Konstytucji, tj. prawa weta względem przedmiotowej ustawy, ponieważ w opinii ZNP i wielu środowisk edukacyjnych, ustawa lex Czarnek 2.0 jest szkodliwa i po wejściu w życie doprowadzi do:

  • zmiany ustroju polskiego systemu oświaty i przywrócenie centralnego zarządzania oświatą (powrót do rozwiązań przed przekazaniem prowadzenia oświaty samorządowi terytorialnemu), a także stopniowego pozbawiania szkół autonomii;
  • zatrudniania w publicznych przedszkolach osób niebędących nauczycielami do prowadzenia wszystkich zajęć, a nie jak dotychczas wyłącznie zajęć rozwijających zainteresowania, a tym samym do likwidacji Karty Nauczyciela w tych placówkach i zatrudniania na podstawie Kodeksu pracy;
  • zawieszania nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczniów (wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę) – proponowany zapis budzi poważne zastrzeżenia odnośnie rzeczywistych intencji projektodawcy; podobne wątpliwości rodzą się w kontekście zmiany dotyczącej dokonywania oceny pracy dyrektora – ostateczna decyzja w sprawie ustalenia jego oceny pracy należy do nadzoru pedagogicznego;
  • urzędowej kontroli działalności stowarzyszeń i innych organizacji, a także sformalizowania procedur, co spowoduje nie tylko ograniczenie wspierania systemu oświaty przez te podmioty – w praktyce negatywna opinia kuratora oświaty oznacza zakaz prowadzenia działalności w szkole przez daną organizację, nawet w sytuacji gdy program zajęć zostanie pozytywnie zaopiniowany przez radę szkoły i radę rodziców; opinia rady szkoły i rady rodziców stanie się opinią bezskuteczną i bezprzedmiotową, co stanowi ograniczenie dotychczasowych kompetencji tych organów.

Szanowny Panie Prezydencie,

w marcu br., uzasadniając zawetowanie lex Czarnek mówił Pan, że „Uznajmy sprawę za zakończoną. Nie są nam teraz potrzebne kolejne spory”. Dzisiaj ta przesłanka nadal występuje. Wówczas – odmawiając podpisania ustawy z dnia 13 stycznia 2022 roku o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – wykazał Pan szereg argumentów przeciwko proponowanym zapisom. Te argumenty są także nadal aktualne.

Jak m.in. argument Pana Prezydenta o „braku społecznej aprobaty” dla rozwiązań zawartych w lex Czarnek w czasie „wojny prowadzonej przez Federację Rosyjską w Ukrainie”: „Wobec tej wojny, Rzeczypospolita Polska potrzebuje spokoju, który omawiana regulacja podważa, m.in. aby w atmosferze konsensusu społecznego i politycznego wprowadzić w życie przepisy wzmacniające bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Sytuacja międzynarodowa wymaga także łagodzenia sporów w społecznościach lokalnych. Przed tymi wspólnotami stoją w obecnej sytuacji nadzwyczajne wyzwania związane z zapewnieniem wsparcia, także w obszarze edukacji dla dzieci i młodzieży ukraińskiej, które nie mogą jej realizować w swoim kraju”.

Wyrażamy przekonanie, że nie zmienił Pan zdania w tych kluczowych kwestiach oraz że nadal jest Pan zainteresowany tworzeniem dobrego prawa oświatowego, które będzie stwarzało korzystne warunki w szkołach i placówkach oświatowych. Dlatego ponownie apelujemy o zawetowanie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawy lex Czarnek 2.0.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button