POLSKA

Senat odrzucił ustawę dot. podatku od zbiórek. Czy PiS wycofa się z tego absurdalnego pomysłu?

PiS chce wprowadzić opodatkowanie zbiórek na cele charytatywne

22 lutego 2023 r. zakończyło się 59. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono 8 ustaw.

Senatorowie odrzucili 2 ustawy, a do 4 wprowadzili poprawki. Izba podjęła uchwałę w rocznicę agresji Rosji na Ukrainę, dokonano też zmian w składzie komisji senackich.

Jedna z ustaw odrzucona przez Senat.

„Ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (projekt komisyjny) wprowadza zmiany w 19 ustawach, m.in. kodeksach – postępowania administracyjnego i postępowania cywilnego, prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawach: o podatku od spadków i darowizn, o lasach, o broni i amunicji. Wprowadza wyjątek od zasady 2-instancyjności postępowania administracyjnego w wypadku decyzji wydanej w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony. Umożliwia organizacjom pozarządowym wytaczanie powództw lub przystępowanie do toczących się postępowań sądowych na rzecz każdego przedsiębiorcy będącego członkiem tej organizacji. Zwiększa kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn dla poszczególnych grup podatkowych i przewiduje 5-letni cykl ich rozliczania. Podnosi też kwotę przychodów (75% minimalnego wynagrodzenia za pracę), do której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej.

Nowela modyfikuje również zasady uzyskiwania pozwolenia na broń. Określa katalog osób, które będą mogły je uzyskać do celów ochrony osobistej, osób i mienia ze względu na zadeklarowaną „chęć wzmocnienia potencjału obronnego RP”. Uprawnienie to dotyczy funkcjonariuszy Policji, agencji: Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wywiadu, służb: Kontrwywiadu Wojskowego, Wywiadu Wojskowego, Ochrony Państwa, Więziennej i Celno-Skarbowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, straży: Granicznej i Marszałkowskiej oraz żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP, jeżeli mają przydzieloną im broń służbową, a także osoby pełniące służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej co najmniej 2 lata. Nowelizacja zwalnia ponadto posiadających pozwolenie na broń wydane w celu łowieckim z obowiązku przedstawiania co 5 lat orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.”

PiS chciał! Ale…

Senat odrzucił ustawę, która zakłada zmiany w podatku od spadków i darowizn. Chodzi o limity dla darowizn. Czy teraz Sejm, tj. PiS pogorszy stan zbiórek publicznych na cele charytatywne? Wkrótce o tym dowiemy się.

PiS chce wprowadzić limity dla darowizn otrzymanych od wielu osób. Brakuje im pieniędzy to zaczynają szukać ich u najbiedniejszych, potrzebujących. Zaś dla „swoich” im nie brakuje!

Niestety, będzie to dodatkowy wprowadzony podatek. Ta decyzja może spowodować, że potrzebujące osoby tego wsparcia mogą jej nie otrzymać.

Teraz posłowie mogą odrzucić propozycję senacką albo wyrzucić całą ustawę deregulacyjną do kosza. Nie mogą dokonywać żadnych zmian.

Wg ostatnich zapewnień PiS chce się z tego głupiego pomysłu wycofać. Zobaczymy…

Przypominamy – podwyższono kwotę wolną od podatku w przypadku wpłaty od jednego darczyńcy (z 5 308 do 18 060 zł), dodatkowe progi podatkowe dla łącznych wpłat uzyskanych w ciągu roku. Do 11 128 zł podatek to 12 proc., od 11 128 do 22 256 zł – 16 proc., a od 22 256 zł – 20 proc.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button