POLSKA

Polska. Ochotnicy złożyli przysięgę wojskową

Szef MON

– Przede wszystkim gratuluję Wam i dziękuję, że zdecydowaliście się podjąć służbę w Wojsku Polskim.

Większość z Was po skończeniu kursu podstawowego, po złożeniu przysięgi zostaje na kursie specjalistycznym, a więc zostanie żołnierzami zawodowymi. To bardzo dobrze, to znaczy że Wojsko Polskie się rozrasta, to znaczy, że Wojsko Polskie jest coraz silniejsze i to znaczy, że Polska jest bardziej bezpieczna. Pewna grupa z Was zdecydowała się na to, żeby po skończeniu kursu, po złożeniu przysięgi zostać żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. To też bardzo dobrze, dlatego że postanowiliście łączyć swoją aktywność zawodową ze służbą w Wojsku Polskim – mówił wicepremier Mariusz Błaszczak podczas spotkania z żołnierzami w Chełmie.

Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej, wziął udział w uroczystej przysiędze wojskowej 89 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej 19. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej. W całej Polsce przysięgało w tym dniu 800 ochotników, którzy właśnie ukończyli 28-dniowe szkolenie podstawowe. Ich szkolenie obejmowało m.in. musztrę, regulaminy wojskowe oraz szkolenie z bronią. Teraz mogą przejść do kolejnego etapu służby, czyli do szkolenia specjalistycznego, które będzie trwało 11 miesięcy i będzie połączone z wykonywaniem obowiązków w jednostce wojskowej. MON i Wojsko Polskie, w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w tym roku jest gotowe przeszkolić 15 tys. ochotników.

Szef MON dziękując ochotnikom, którzy złożyli dziś przysięgę i ich Rodzinom, zachęcał kolejne osoby do wstępowania do wojska.

– Skończył się jeden z turnusów dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Żołnierze złożyli przysięgę, są już pełnoprawnymi żołnierzami Wojska Polskiego. Widzę po twarzach Waszych Rodzin, że są z Was dumni. Wszyscy jesteśmy z Was dumni. Już w poniedziałek kolejne 1000 żołnierzy, przyszłych żołnierzy rozpocznie kurs przygotowawczy i za 28 dni złożą przysięgę. Szeregi Wojska Polskiego będą się konsekwentnie rozrastać. W tym roku przygotowaliśmy 15 tysięcy miejsc w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. Zachęcam tych wszystkich, którzy jeszcze się nie zdecydowali co chcą w życiu robić, żeby wstąpili do Wojska Polskiego poprzez zasadniczą służbę wojskową. To są dobre warunki – 4560 zł. miesięcznie, to jest uposażenie, ale poza tym można zdobyć uprawnienia (…) Mam nadzieję, że Wasz przykład posłuży innym do tego, żeby przystępowali do Wojska Polskiego w myśl łacińskiej sentencji „verba docent, exempla trahunt”, a więc słowa uczą, ale przykłady przyciągają – mówił wicepremier Mariusz Błaszczak w Chełmie.

Jak zaznaczył wicepremier dzięki podejmowanym przez MON działaniom oraz dzięki nowej ustawie o obronie Ojczyzny cały czas zwiększa się liczebność Wojska Polskiego i jest ono także systematycznie modernizowane.

– Budujemy silne Wojsko Polskie, a jednym z elementów budowy siły Wojska Polskiego jest właśnie dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Ten nowy rodzaj służby powstał na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny. To jest bardzo ważna ustawa, która zastąpiła poprzednią ustawę jeszcze z lat 60-tych. To ustawa, która tworzy fundament dla rozwoju polskich sił zbrojnych, fundament obrony Rzeczypospolitej, gdyż oprócz tego, że wprowadza tą nową formę służby wojskowej, stanowi też podstawę do zwiększenia poziomu finansowania polskich sił zbrojnych. Żołnierze Wojska Polskiego są wyposażani w nowoczesną broń, w nowoczesny sprzęt, ćwiczą z żołnierzami szczególnie wojsk amerykańskich – chodzi tu o interoperacyjność, chodzi o współpracę pomiędzy wojskiem polskim a wojskiem Stanów Zjednoczonych – podkreślał wicepremier M. Błaszczak.

Jednym z priorytetów MON jest zwiększenie liczebności Wojska Polskiego. Trwałe mechanizmy do wzrostu liczby żołnierzy zapewnia Ustawa o obronie ojczyzny (uproszczenie procesu rekrutacji, nowe rodzaje służby wojskowej, etc.). Na mocy jej zapisów zwiększa się finansowanie wojska. Celem jest zwiększenie liczebne Sił Zbrojnych RP do co najmniej 300 tys. żołnierzy, w tym 250 tys. żołnierzy zawodowych oraz 50 tys. żołnierzy OT i zbudowanie nowych związków taktycznych w szczególności na wschodzie Polski.

Szef MON przypomniał o nowych inwestycjach w bezpieczeństwo, w tym zakupach sprzętu oraz rozbudowie istniejących i tworzeniu nowych jednostek wojskowych.

– Chodzi o to, żeby Wojsko Polskie było coraz bardziej liczne, żeby Wojsko Polskie stało na straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Konsekwentnie wyposażamy Wojsko Polskie w nowoczesne uzbrojenie. Już w tym roku pierwsze baterie PATRIOT trafią na wyposażenie Wojska Polskiego. Oczekujemy kolejnego uzbrojenia. Jeszcze w tym roku trafią na wyposażenie Wojska Polskiego czołgi koreańskie. Umowę w sprawie dostarczenia tych czołgów zawarliśmy 3 dni temu. Do Wojska Polskiego trafia również armatohaubice. To broń, która sprawdza się na Ukrainie. Napadnięta Ukraina broni się dzielnie, broni się ze względu na wysokie morale żołnierzy, ale również ze względu na to, że posiada odpowiednią broń. Wyciągamy wnioski z tego, w jaki sposób atakuje Rosja, wyciągamy te wnioski uzbrajając Wojsko Polskie w taką broń. Nie przypadkiem jestem tu, w dywizjonie artylerii, bo ten dywizjon artylerii będzie rozwijany, również będzie wyposażany w nowoczesne uzbrojenie, dlatego, że widzimy, że na polu walki artyleria odgrywa rolę kluczową, a więc będziemy rozwijać właśnie ten rodzaj wojska – mówił szef MON.

Uroczystą przysięgę w Chełmie zakończyła defilada pododdziałów. Wcześniej ochotnicy, którzy ukończyli szkolenie z najwyższymi lokatami otrzymali od wicepremiera Mariusza Błaszczaka pamiątkowe ryngrafy.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button