POLSKAŚWIAT

PE: sytuacja w zakresie wolności mediów i praworządności w Polsce pogarsza się

Polska - "Koniec z atakami na wolność mediów i porządek prawny UE"

Do długiej listy obaw związanych ze stanem wartości UE w Polsce, europosłowie dołączają najnowsze próby uciszania głosów krytycznych i podważania nadrzędności prawa UE:

  • ’Lex TVN’ to bezpośredni atak na pluralizm mediów
  • Obawy, że grupa „Polska Press” została przejęta przez państwowy koncern naftowy
  • Należy położyć kres wyzwaniom prawnym mającym na celu podważenie nadrzędności prawa UE
  • Komisja musi proaktywnie zapobiegać dalszemu pogarszaniu się sytuacji

W rezolucji przyjętej w czwartek 502 głosami za, 149 przeciw, przy 36 wstrzymujących się Parlament potępia ciągłe pogarszanie się sytuacji w zakresie wolności mediów i praworządności w Polsce. Głosowanie odbyło się dzień po debacie plenarnej z udziałem wiceprzewodniczącej Komisji Věry Jourovej, komisarza Reyndersa i ministra spraw zagranicznych Anze Logara w imieniu słoweńskiej prezydencji w Radzie.

Wolność mediów

Parlament już wcześniej okazywał zaniepokojenie przekształceniem nadawcy publicznego w organizację prorządową, posłowie krytykują „w najostrzejszych słowach” przyjęty przez Sejm projekt ustawy „Lex TVN”. Posłowie określają ją jako „próbę wyciszenia krytycznych treści i bezpośredni atak na pluralizm mediów”, który narusza prawo unijne i międzynarodowe. Alarmują również, że państwowy koncern naftowy PKN Orlen przejął grupę Polska Press jeszcze przed rozstrzygnięciem sprawy odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Duże zaniepokojenie budzą również zmiany redakcyjne dokonywane przez nowych właścicieli tej grupy, mimo trwającego postępowania odwoławczego, które czasowo „zamraża” ich prawa.

Parlament po raz kolejny zdecydowanie potępia kampanie oszczerstw przeciwko sędziom, dziennikarzom i politykom, w tym wykorzystywanie SLAPP (strategiczne powództwa zmierzające do stłumienia debaty publicznej), inicjowane przez agencje rządowe i urzędników, firmy państwowe i osoby blisko związane z koalicją rządową. Parlament pracuje już nad sprawozdaniem dotyczącym bardzo potrzebnych przepisów „anty-SLAPP”, podkreślają posłowie, wzywając Komisję do realizacji ustawy o wolności mediów i zapewnienia właściwego wdrożenia dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Prymat prawa UE i niezawisłość sądów

Posłowie z zadowoleniem przyjmują ostatnie inicjatywy Komisji Europejskiej w sprawie niezależności sądownictwa w Polsce, jednak szybsze działania mogłyby pomóc uniknąć jej ciągłej erozji. Są głęboko zaniepokojeni faktem, że polskie władze ostatnio „celowo i systematycznie naruszały związane z praworządnością wyroki i postanowienia TSUE” dotyczące składu i organizacji nielegalnego „Trybunału Konstytucyjnego” i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Parlament powtarza również, że nadrzędność prawa UE jest podstawą porządku prawnego Unii Europejskiej, formalnie zaakceptowanym przez wszystkie państwa członkowskie. W związku z tym wzywa Premiera RP i Prokuratora Generalnego do wycofania wniosków, rozpatrywanych przez nielegalny „Trybunał Konstytucyjny”, o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych części traktatów UE oraz art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do rzetelnego procesu sądowego).
(PE)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button