POLSKA

Obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 dla medyków coraz bliżej

Analiza ryzyka zgonu z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu COVID-19 osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw COVID-19

Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie o obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników służby zdrowia.

Naczelna Izba Lekarska i samorządy Zawodów Medycznych poparły to postanowienie.

Od 1 marca wszyscy pracownicy służby zdrowia, w tym aptek będą musieli pokazać zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu.

Stanowisko Samorządów Zawodów Medycznych z 20 grudnia 2021 r.

w sprawie propozycji wprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 dla pracowników wykonujących zawody medyczne

„Samorządy Zawodów Medycznych stoją na stanowisku, iż szczepienia ochronne są jednym z największych osiągnieć cywilizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i stanowią najskuteczniejszą metodę zapobiegania groźnym dla życia i zdrowia chorobom zakaźnym.

Propozycja wprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 dla pracowników medycznych jest ze wszech miar uzasadniona z uwagi na bezwzględną potrzebę zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz bezpiecznego udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawody medyczne.

Zgodnie ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych u pracowników narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych przeprowadza się zalecane szczepienia ochronne wymagane przy wykonywaniu czynności zawodowych. Wirus SARS-CoV-2, na mocy nowelizacji do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, został uznany za taki szkodliwy czynnik biologiczny i zakwalifikowany do grupy 3 czynników narażenia.

Samorządy Zawodów Medycznych rekomendują szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 jako podstawę profilaktyki związaną ze zwalczaniem pandemii COVID-19, dlatego nie dostrzegają przeciwwskazań do wprowadzenia przez Rząd RP obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 wobec osób wykonujących zawody medyczne.

Z uwagi na to, iż znany jest już profil bezpieczeństwa szczepień i ich skuteczność w ochronie przed ciężkim przebiegiem COVID-19, powinny zostać podjęte pilne prace legislacyjne nad sukcesywnym poszerzaniem obowiązku szczepień wobec innych osób, wykonujących pracę lub świadczących usługi w osobistej styczności z dużą liczbą osób.”

Analiza ryzyka zgonu z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu COVID19 osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw COVID19

Umieralność ogółem

Uzyskane wyniki wskazują na znacznie większe ryzyko zgonu z powodu ogółu przyczyn osób niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych przeciwko COVID19 we wszystkich grupach wieku (Tabela 1). Ryzyko względne zgonu dla całej populacji osób niezaszczepionych w wieku 11 lat i więcej w stosunku do osób zaszczepionych w analizowanym okresie wynosiło 1,981 (95% C.I. 1,965 1,997). Ryzyko względne różniło się istotnie w grupach wieku i po uwzględnieniu różnic w strukturze wieku w obu grupach (MantelHaenszel adjusted Rate Ratio) ryzyko zgonu w całej populacji niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych wyniosło 5,395 (95% C.I. 5,351 5,438).

Umieralność z powodu COVID19

W kolejnym kroku policzono ryzyko zgonu wyłącznie z powodu COVID19, aczkolwiek trzeba pamiętać, że liczba zgonów z powodu COVID19 może być na obecnym etapie zbierania danych niedoszacowana.
Uzyskane wyniki wskazują na wielokrotnie większe niż w przypadku ogółu zgonów ryzyko zgonów z powodu COVID19 osób niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych przeciwko COVID19 (Tabela 2). Ryzyko względne zgonu dla całej populacji osób niezaszczepionych w wieku 11 lat i więcej w stosunku do osób zaszczepionych w analizowanym okresie wynosiło 22,72 (95% C.I. 21,26 24,28). Ryzyko względne różniło się istotnie w grupach wieku i po uwzględnieniu różnic w strukturze wieku w obu grupach (MantelHaenszel adjusted Rate Ratio) ryzyko zgonu w całej analizowanej populacji niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych wyniosło 59,92 (95% C.I. 56,08 64,03).

Interpretacja

Interpretując uzyskane wyniki należy pamiętać, że pochodzą one z badania obserwacyjnego i przydział osób do grupy szczepionej i nieszczepionej nie był losowy (randomizowany). Jest prawdopodobne, że osoby, które się zaszczepiają i osoby nie zaszczepiające się różnią się pod względem stanu zdrowia albo występowania innych czynników ryzyka zdrowotnego (na przykład behawioralnych). Z tego względu nie można interpretować uzyskanych wyników jako mierzących efektywność szczepionek. Wyniki te można traktować jako przybliżoną miarę korzyści zdrowotnej (mierzonej brakiem zgonu) jaką osiąga populacja osób zaszczepionych w porównaniu z osobami niezaszczepionymi. Niewątpliwie bardzo potrzebne jest określenie na podstawie danych NFZ faktu leczenia się z powodu wybranych chorób (występowania wielochorobowości) przez osoby w obu porównywanych grupach oraz faktu wcześniejszego chorowania na COVID19, co będzie przedmiotem kolejnej analizy.

 
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

2 komentarzy

  1. Czekam aż mnie zwolnicie ja sobie rade dam bez pracy w szpitalu, ale czy w drugą stronę będzie tak samo. Jestem świadoma. Jak sobie dacie rade bez pielęgniarek? A może właśnie o to chodzi.. niewydolność opieki zdrowia to taki ukryty cel? Na moim oddziale są obecnie takie braki personelu że to co dotychczas było nie możliwe w ustalaniu grafiku aktualnie jest pożądane. System nie przyjmuje grafiku ze względu na brak zgodności z normami dlatego tworzy się go ręcznie.

  2. Szczepienie nie chroni przed zarażeniem. Więc przed czym chcecie chronić pacjentów? Skończcie z tymi bajkami.. bo to już śmieszne od dawna nie jest.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button