LOTNICZE NEWSY

Nowe zakazy w ruchu lotniczym. Hiszpania nie została nim objęta mimo wzrostu zakażeń COVID-19

Koronawirus vs linie lotnicze

W Dzienniku Ustaw czytamy, że ciągle nie można latać do Szwecji i Portugalii oraz do Luksemburga (dodane państwo).

Rozporządzenie obowiązuje do 11 sierpnia 2020.

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:

„§ 1. 1. Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe.

2. Zakazu określonego w ust. 1 nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

1) z lotnisk położonych na terytorium:

a) państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Szwecji, Republiki Portugalskiej i Wielkiego Księstwa Luksemburga,
b) Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Gruzji, Japonii, Kanady, Królestwa Marokańskiego, Królestwa Tajlandii, Nowej Zelandii, Republiki Albanii, Republiki Białorusi, Republiki Korei, Republiki Rwandy, Republiki Tunezyjskiej, Republiki Turcji, Ukrainy, Wschodniej Republiki Urugwaju i Związku Australijskiego;

2) którymi są przewożone osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435, z późn. zm.1)), statkami powietrznymi wyczarterowanymi:

a) przed dniem 15 marca 2020 r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie, lub
b) na zlecenie Prezesa Rady Ministrów, lub
c) na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich;

3) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

4) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Rozporządzenie traci moc z dniem 11 sierpnia 2020 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2020 r.”

Nowe kraje ujęte w tej ustawie to: Algieria, Białoruś, Turcja, Maroko, Tajlandia, Nowa Zelandia, Rwanda, Tunezja, Urugwaj oraz Australia.

Czarnogóra została usunięta z listy.

Hiszpania

W Hiszpanii codziennie notuje się wzrost zakażeń koronawirsem. Wielka Brytania wprowadziła obowiązkową kwarantannę dla osób stamtąd wracających do 9 sierpnia, a na Baleary i Wyspy Kanaryjskie do 31 lipca.

Rząd jednak nie zakazał stamtąd lotów. MSZ napisał, by unikać podróży do „Wspólnoty Autonomicznej Katalonii z uwagi na gwałtownie rosnącą liczbę zakażeń COVID-19 w całym regionie, w tym w miastach Barcelona i Lérida”.

W skrócie

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, które reguluje zasady wykonywania pasażerskich lotów międzynarodowych, lista państw do których linie lotnicze mogą wykonywać rejsy z/do Polski została zmodyfikowana.

Rozporządzenie zezwala na połączenia lotnicze z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarią, państwami Unii Europejskiej z wyjątkiem Portugalii, Szwecji, Czarnogóry oraz Luksemburga. Wszystkie loty zostały odwołane z Portugalii, Szwecji i Czarnogóry.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button