POLSKA

„Nie strzelaj w Sylwestra” w Tatrach! Fajerwerki a bezpieczeństwo. Pierwsza ofiara

Sylwester 2018

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego już od kilku lat apelują do turystów, aby nie używali petard i fajerwerków podczas Sylwestra w Tatrach.

Z troski o zwierzęta, zarówno te dzikie, jak i bezdomne oraz domowe, u których huk powoduje ogromny stres, zrodziła się coroczna akcja „Nie strzelaj w Sylwestra!”, do której zapraszani są znani polscy ilustratorzy.

Akcji „Nie strzelaj w sylwestra!” towarzyszy plakat, co roku tworzony przez innego artystę, który identyfikuje się z jej przesłaniem.

Przez 5 lat trwania akcji udało się stworzyć niemałą kolekcję wyjątkowych plakatów. Tegoroczny wyszedł spod ręki Gosi Herby, która od ponad 10 lat zajmuje się ilustracją prasową, książkową i reklamową. Znana z oryginalnego stylu autorka rysowała między innymi dla The Washington Post, The Oprah Magazine, Nature czy Vanity Fair. Z plakatu tegorocznej akcji spogląda na nas przerażony niedźwiedź. To między innymi właśnie te zwierzęta narażone są na olbrzymi stres i wybudzenie z zimowego snu przez hałas wywołany fajerwerkami.

– Zdarzało się, że spłoszone zwierzęta, np. kozice, w trakcie ucieczki ulegały śmiertelnym wypadkom. Huk wywołuje u zwierząt olbrzymi stres, a nawet ataki paniki, które mogą okazać się groźne dla ich zdrowia i życia – tłumaczy dyrektor TPN, Szymon Ziobrowski. – Kolekcja wyjątkowych projektów będzie się powiększać, aż do momentu, gdy problem fajerwerków w Tatrach zupełnie zniknie – dodaje.

Fajerwerki a bezpieczeństwo

Nadchodzi najbardziej oczekiwana noc – Sylwester. Większość z nas chce przeżyć ten czas w niezapomniany i huczny sposób. Warto jednak w czasie przygotowań do powitania Nowego Roku pomyśleć o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami.

W jedną noc sylwestrową odpalamy więcej fajerwerków niż przez cały rok. W tym czasie na terenie Unii Europejskiej dochodzi do kilkuset poparzeń, zranień i pożarów, a nawet wypadków śmiertelnych. Przyczyną większości jest niewłaściwe użytkowanie fajerwerków i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Policjanci na bieżąco sprawdzają punkty handlowe oferujące fajerwerki i interweniują w sytuacjach naruszania zakazu ich używania.

Pamiętajmy, że prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Przedwczesne próby pirotechniczne i odpalanie resztek są niedozwolone prawem. W większości gmin wprowadzono okresowe ograniczenia w stosowaniu materiałów pirotechnicznych. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w okresie objętym zakazem ich stosowania, zgodę na używanie materiałów pirotechnicznych wydaje właściwy wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Pamiętajmy:

– Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego;
– Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;
– Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków;
– Pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci, które muszą być pod stałą opieką osób dorosłych;
– Kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić, czy:

– Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń;
– Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się;
– Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi;
– Wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania;
– Petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!);
– Dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

– Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych;
– Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;
– Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne. W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych;
– Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem – stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce;
– W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard;
– Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało;
– Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów;
– Gdy doszło do wypadku, wezwijmy służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie.

Pierwsza ofiara wybuchu „petardy”

Jak wynika z wstępnych ustaleń 15-letniemu chłopcu wybuchła w ręku petarda uszkadzając dłoń. Przeszedł już operację w łódzkim szpitalu. Przed nami noc sylwestrowa, kojarząca się przede wszystkim z zabawą i radością. Niech beztroska, czy bezmyślna zabawa nie zepsują nam tak długo wyczekiwanej nocy! Nie ryzykujmy i powitajmy z radością oraz w pełnym zdrowiu Nowy Rok!

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło 29 grudnia 2018 roku około godziny 14.00 na terenie łódzkiego Śródmieścia, gdzie mieszka 15-latek. Funkcjonariusze ustalają w jaki sposób wszedł w posiadanie materiałów pirotechnicznych. Chłopiec nadal przebywa w szpitalu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w Polsce obowiązuje zakaz używania petard oraz innych środków pirotechnicznych w miejscach publicznych, z wyłączeniem ograniczeń w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku.
(TPN, KWP)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button