POLSKA

Wniosek o Trybunał Stanu dla przewodniczącego KRRIT. Był dyrektor PiSF i jego skandaliczne wydatki

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Bartłomiej Sienkiewicz kończy misję w MKiDN czterema mocnymi akcentami.

To wniosek o Trybunał Stanu dla przewodniczącego KRRIT, zawiadomienie do prokuratury w sprawie byłego dyrektora PiSF, powołanie Instytutu Różnorodności Językowej i rozpoczęcie kolejnego etapu prac nad ustawą o prawie autorskim.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz potwierdził złożenie wniosku o Trybunał Stanu dla przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego.

Zarzuty w stosunku do Macieja Świrskiego dotyczą jego postępowania w stosunku do mediów publicznych – szczególnie nie wypłacania należnych im środków z opłaty abonamentu, jego stosunku do mediów niepublicznych – nakładanie kar finansowych by wywołać efekt mrożący i nie realizowanie wymaganych badań statystycznych.

– Nie do KRRiT i nie do Pana Świrskiego należy ocena kto rządzi w mediach publicznych. Jego zadaniem jest przekazywanie środków na media publiczne. Jeśli tego nie robi, to jest to łamanie ustawy” – podkreślił minister Bartłomiej Sienkiewicz. – Zgromadziliśmy dokumenty, które pozwalają na złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Radosława Śmigulskiego, byłego dyrektora PISF. Dotyczą one możliwości naruszenia dyscypliny finansowej przez Radosława Śmigulskiego, który używał służbowej karty do płacenia – między innymi – w nocnych klubach takich Raspoutin w L.A i Toy Room w Mumbaju, kupował alkohol i opłacał nią koszty sądowe w swoich prywatnych sprawach. Obroty na kartach sięgały co roku kilkuset tysięcy złotych: 2022 r – 760 tysięcy, 2023 – 830 tysięcy a w tym roku w trzy miesiące 350 tysięcy do dnia odwołania. Zasadność tych wydatków oceni zawiadomiona już przez MKiDN Krajowa Administracja Skarbowa.

Minister zapewnił też, że ustawa o prawie autorskim wdrażająca dyrektywę DSM zostanie przyjęta na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów i przekazana do Sejmu. Poinformował również, że powołał Instytut Różnorodności Językowej, który zajmie się ochroną i promowaniem niezwykle ważnego, niematerialnego dziedzictwa jakim są języki regionalne.

– Jeśli nie zrozumiemy różnorodności językowej nigdy nie zrozumiemy Polski. Język kaszubski, śląski, gwara podlaska czy krakowska są takim samym dziedzictwem kulturowym jak obrazy Matejki czy Wawel – przypomniał Minister.

Pięć miesięcy w MKiDN – podsumowanie

Bartłomiej Sienkiewicz został szefem resortu kultury 14 grudnia 2023 r. W ciągu pięciu miesięcy zarządzania ministerstwem zrealizował misję odpolitycznienia mediów publicznych.

Obecnie wszystkie spółki mediów publicznych, tj. Telewizja Polska, Polska Agencja Prasowa, Polskie Radio oraz 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia zostały postawione w stan likwidacji co umożliwia ich zreformowanie.

– W ciągu tych kilku miesięcy przywróciliśmy demokratyczne standardy w kulturze. Zagwarantowaliśmy wolność twórczą dla artystów i ich widoczność w zapisach prawa. Jako minister kultury zawsze stałem po stronie twórców – dodał.

Audyty i kontrole prowadzone na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykazały wielomilionowe nieprawidłowości w zakresie zarządzania instytucjami kultury w latach 2015-2023.

Minister przeprowadził zmiany, które powstrzymały odpływ środków publicznych do instytucji wspierających partie polityczne, ugrupowania nacjonalistyczne, stosujące naciski i cenzurę wobec twórców. Wprowadził także transparentne procedury przyznawania dotacji dla instytucji publicznych.

Minister ogłosił konkursy na kandydatów na dyrektorów, m.in. Narodowego Teatru Starego im. H. Modrzejewskiej w Krakowie, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Polskiej Opery Królewskiej czy Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Mianował nowych dyrektorów takich instytucji jak: Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego, Instytut Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego, Muzeum Narodowe w Warszawie, Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta”.

Prace ustawodawcze

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapobiegł wielomilionowym karom finansowym dla Polski związanym z brakiem wdrożenia przez poprzedni rząd Dyrektywy DSM o prawie autorskim. Nowa ustawa po szerokich konsultacjach publicznych została skierowana do prac legislacyjnych. Złożona ustawa dostosowuje prawo do wymogów unijnych, co pozwoli m.in. na zapewnienie twórcom i wykonawcom tantiem za twórczość udostępnianą w internecie.

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają prace nad nowym ładem medialnym. Głęboka reforma prawa medialnego ma zapewnić niezależną od wpływów politycznych strukturę mediów publicznych i dostosować krajowe ustawodawstwo do europejskich standardów w zakresie funkcjonowania mediów m.in. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 11 kwietnia 2024 r. W drugim kwartale 2024 r. projekt ustawy medialnej zostanie poddany szerokim konsultacjom publicznym.

Podczas pełnienia funkcji przez ministra, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało także nowy projekt wyczekiwanej przez środowiska twórcze Ustawy o Statusie Artysty Zawodowego. Założenia obejmują m.in. znaczne uproszczenie postępowania w zakresie przyznawania uprawnień do dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Projekt zostanie wkrótce przedstawiony organizacjom zrzeszającym twórców i artystów w trybie prekonsultacji.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button