ŁÓDŹ

Łódź zerwała umowy partnerskie z miastami na Białorusi i w Rosji

Wojna na Ukrainie

Radni Rady Miejskiej w Łodzi zerwali relacje z Mińskiem, Kaliningradem i Iwanowem.

Poparcia dla takiego ruchu udzieliły wszystkie siły polityczne.

Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi: – Łódź zrywa umowy partnerskie z miastami w Rosji: Kaliningradem i Iwanowem. Czynimy to w imię wolności i pokoju, przeciwko wojnie! Nie istnieje wspólnota wartości z putinowską Rosją, która napada na swoich sąsiadów gwałcąc prawo międzynarodowe. Potępiamy Rosję, potępiamy rosyjską władzę, wzywamy naród rosyjski do oporu wobec dyktatora. W imię solidarności z atakowaną Ukrainą dalsze utrzymywanie umów partnerskich z miastami rosyjskimi jest niemożliwe, byłoby hipokryzją. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej złożę stosowne projekty uchwał zrywające relacje z Kaliningradem i Iwanowem. Dziękuję wszystkim siłom politycznym za poparcie tej ważnej decyzji. Chwała Ukrainie! Niech żyje wolna Ukraina! Precz z bandytą Putinem!

Rada Miejska w Łodzi zerwała współpracę ze stolicą Białorusi – Mińskiem w imię przyzwoitości i lojalności z walczącą Ukrainą. W imię solidarności z miastami partnerskimi Odessą i Lwowem nie istnieje możliwość dalszej współpracy zarówno z miastami rosyjskimi oraz Mińskiem.

Monika Malinowska-Olszowy, przewodnicząca Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej Rady Miejskiej w Łodzi: – Na najbliższej komisji wprowadzę punkt, który będzie dotyczył współpracy Łodzi z miastami partnerskimi na Ukrainie, z którymi teraz powinniśmy jeszcze bardziej zacieśniać współpracę. Jeżeli zaś chodzi o wypowiedzenie umów partnerskich z miastami rosyjskimi, to jeszcze w latach 90 liczyliśmy na szeroką współpracę gospodarczą, jednak tak się nie stało i te relacje byłyby sztucznie utrzymywane, nie chcemy takich partnerów w Łodzi. Różne działania były wcześniej podejmowane, ale w tej chwili byłoby to absolutnie niezgodne z naszym sumieniem. Taka współpraca nie może istnieć dla naszego miasta.

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Łodzi radni wszystkie uchwały podjęli jednomyślnie. Podjęto:

– stanowisko apel potępiający agresję Rosji na Ukrainę

– uchwałę dotyczącą wypowiedzenia partnerstwa z miastami Iwanowo i Kaliningrad leżącymi w Federacji Rosyjskiej, a także miastu Mińsk z Republiki Białorusi

– uchwałę, na mocy której zwolniono na okres trzech miesięcy osoby uciekające przed wojną, które przekroczyły granicę z Polską po 23 lutego, z opłat za przewozy komunikacją miejską (na okres od 3 marca do 3 czerwca)

– zmiany w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok, przeznaczając dodatkowe 100 milionów zł na naprawę ulic

– zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050.
(UMŁ)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button