POLSKA

Legionella w Polsce. Nie żyje już 11 osób. Co powinieneś wiedzieć o tej chorobie zakaźnej?

Lubelskie, Małopolska, Podkarpacie i Wielkopolska

Od początku pojawienia się legionelli hospitalizowano 144 osoby na Podkarpaciu. 11 osób już zmarło.

Potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia tą bakterią w województwie lubelskim. Osoba ta wcześniej przebywała na Podkarpaciu.

W szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim (woj. wielkopolskie) wykryto dwa przypadki zakażenia legionellą u małżeństwa. Chorzy nie byli na Podkarpaciu. Pacjenci wkrótce zostaną wypisani do domu.

W niedzielę w województwie małopolskim pacjentka z ośrodka opieki została zarażona legionellą i jest w stanie ciężkim.

W związku z sytuacją dot. legionelli Ministerstwo Zdrowia informuje, iż zmniejsza się liczba pacjentów trafiających obecnie do szpitali oraz pacjentów, u których rozpoznaje się zakażenie tą bakterią.

GIS i PSSE Rzeszów prowadzą wzmożone działania nad wzmocnieniem nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego wody przez zarządzających wodociągami i instalacjami wodnymi, co jest zbieżne z nakreśloną przez MZ strategią działania.

Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia jest miejski system wodociągowy, co potwierdzają pierwsze wyniki badań próbek wody pobrane w dniu 18 sierpnia. Dalsze decyzje strategiczne będą podejmowane po otrzymaniu kolejnych wyników próbek.

Utrzymujące się wysokie temperatury powietrza sprzyjają namnażaniu się pałeczek legionella w wewnętrznych instalacjach wodnych. W związku z zakażeniami tą bakterią, Główny Inspektor Sanitarny polecił wszystkim jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kraju wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego wody przez zarządzających wodociągami i instalacjami wodnymi. Dotyczy to także obiektów takich, jak szpitale czy domy pomocy społecznej.

Komunikat Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczący wyników badań próbek wody (z 18-08-2023)

„Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dochodzenie epidemiologiczne dotyczące m.in. określenia źródła zakażenia ogniska legionellozy, które objęło łącznie 144 osoby mieszkające na terenie Miasta Rzeszowa i okolic. W trakcie dochodzenia badane jest potencjalne źródło zakażenia.

Łącznie pobrano próbki wody ciepłej i zimnej w ilości 103 próbek na terenie miasta Rzeszowa i 8 próbek na terenie ościennych powiatów. Próbki były pobierane w obiektach użyteczności publicznej, w miejscach zamieszkania osób chorych, w punktach zaopatrywania budynków w wodę ciepłą.

Pierwsze wyniki badań z dzisiaj dotyczą próbek pobranych 18.08.2023 r. w obiektach użyteczności publicznej – jest to 9 wyników badania wody. Wyniki badań wykazały brak zanieczyszczenie bakteriami w 5 próbkach, w 2 próbkach wody ciepłej stwierdzono zanieczyszczenie na poziomie wysokim, 1 na poziomie średnim i w 1 próbce jedynie potwierdzono obecność. Woda pobrana w mieszkaniu nie wykazała obecności bakterii.

Na ten moment otrzymane wyniki, jak również informacje z wywiadów epidemiologicznych nie dają podstaw do określenia potencjonalnego źródła zakażenia. Kolejne wyniki badań, które będziemy posiadać będą decydować o podejrzeniu/ potwierdzeniu źródła zakażenia w ognisku.”

Legionelloza. Co powinieneś wiedzieć?

Legionelloza jest chorobą zakaźną, ale nie zaraźliwą, nie przenosi się z człowieka na człowieka, stanowi zagrożenie dla ludzi gdy dostanie się do dróg oddechowych. Do zakażenia może dochodzić poprzez wdychanie powietrza, w którym znajduje się aerozol skażonej bakteriami wody (mgła wodna powstała w wyniku rozprysku wody).

Podczas oddychania kropelki aerozolu dostają się do naszych dróg oddechowych i osadzają na błonach śluzowych nosa lub płucach.

Legionella nie przenosi się drogą pokarmową tzn. nie jest dla nas niebezpieczna, gdy trafi do układu pokarmowego wraz ze spożytą wodą.

Jest również bakterią powszechnie występującą w środowisku, a zakażenia nią odnotowujemy każdego roku – jej namnażaniu sprzyja wysoka temperatura i wilgotność.

Czym jest legionella? (fot. M)

Choroba legionistów

Choroba legionistów jest rzadką, lecz poważną chorobą u osób podróżujących, która jednak może prowadzić do poważnych kosztów prawnych u hotelarzy i biur podróży, ponieważ chorobie tej można zapobiec poprzez zastosowanie aktywnych programów kontroli Legionelli w budynkach turystycznych. Choroba ta jest często śmiertelna i rozgłos wzbudzany przez takie przypadki może poważnie zaszkodzić [renomie] hotelu i branży turystycznej. Stwierdzono, że prawie 900 przypadków choroby legionistów u mieszkańców Europy związane było z mieszkaniem w hotelu lub innym miejscu zakwaterowania wakacyjnego w 2010 r.

Co to jest choroba legionistów?

Choroba legionistów jest rodzajem zapalenia płuc, które zabija 5 – 15% osób zakażonych. Choroba ta jest wywoływana przez bakterie Legionella. Bakterie Legionella mogą także wywoływać lżejsze choroby, jak gorączka Pontiac czy Lochgoilhead. Choroba legionistów zwykle rozwija się 5-6 dni po infekcji, choć może to trwać dłużej.

Objawy i diagnoza

Choroba zwykle rozpoczyna się do gorączki, dreszczy, bólu głowy i mięśni. Po tym następuje suchy kaszel i trudności w oddychaniu, które postępują do ciężkiego zapalenia płuc. Między 25% a 50% zarażonych pacjentów cierpi też na biegunkę, a około 50% doświadcza splątania lub majaczenia.

Dokładna diagnoza wymaga przeprowadzenia testów laboratoryjnych, które często nie zostaną przeprowadzone, aż do powrotu gościa do domu.

Jak można zarazić się chorobą legionistów?

Chorobą tą zaraża się poprzez wdychanie powietrza zawierającego bakterie Legionella w aerozolu, który może nie być widoczny. Taki aerozol tworzy się z kropelek wody, zawierającej te bakterie, powstające w wyniku puszczenia wody z kranu czy prysznica, spłukiwania toalety czy z bąbelków generowanych w basenie Spa. Bakterie mogą żyć i namnażać się w temperaturze od 20°C do 45°C, przy czym ryzyko jest większe w wyższej temperaturze. Występują one w środowisku naturalnym, w rzekach, jeziorach czy wilgotnej ziemi, lecz ich ilość jest zwykle niewielka. Wysoką liczebność stwierdza się w nieodpowiednio utrzymywanych sztucznych systemach wodnych.

Jakie obszary w hotelu zagrożone są potencjalnym ryzykiem?

Gdziekolwiek powstają kropelki wody, występuje ryzyko infekcji, na przykład:

 • Prysznice i krany
 • Wieże chłodnicze, skraplacze wyparne, nawet jeśli usytuowane są na dachu lub w gruncie miejsca zakwaterowania
 • Wanny spa, wanny z masażem wodnym, jacuzzi
 • Łaźnie tureckie, sauny
 • Ozdobne fontanny, szczególnie wewnątrz pomieszczeń
 • Komory wilgotne do ekspozycji żywności

Gdzie Legionella może namnażać się?

 • Systemy gorącej i zimnej wody, w tym także magazynujące zbiorniki i cysterny
 • Każdy system lub jego część, gdzie woda jest ciepła, tzn. ma temperaturę 20-45°C, szczególnie powyżej 30°C
 • Rury z małym przepływem wody lub bez przepływu (także w nieużywanych pokojach)
 • Szlam (biofilm) lub brud na rurach doprowadzających wodę do pryszniców czy kranów lub na powierzchni zbiorników
 • Gumowe i naturalne włókna w podkładkach i uszczelnieniach
 • Podgrzewacze wody i zbiorniki magazynujące gorącą wodę
 • Kamień kotłowy i korozja w zbiornikach, rurach, prysznicach i kranach
 • Giętkie węże i uszczelki za sztucznej gumy

Te sytuacje i warunki ułatwiają wzrost bakterii Legionella i zwiększają ryzyko infekcji gości hotelowych, odwiedzających i personelu.

Jak zredukować ryzyko? 14-punktowa lista kontrolna

Ryzyko choroby legionistów można zminimalizować. Każdy hotel, który nie posiada aktywnego programu kontroli wzrostu bakterii zaniedbuje zapewnienie bezpieczeństwa swoim gościom. Taki program powinien składać się z następujących działań:

 • Należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną na kontrolę Legionelli.
 • Zapewnić, aby wyznaczona osoba była przeszkolona w kontroli Legionelli i aby inni członkowie personelu byli przeszkoleni i mieli świadomość ważności swojej roli w kontroli Legionelli.
 • Utrzymywać gorącą wodę krążącą w temperaturze 50°C–60°C (zbyt gorąca, aby włożyć ręce do lub pod wodę na dłużej niż kilka sekund (Jeśli z powodu warunków lokalnych nie można osiągnąć tych temperatur, obligatoryjnie należy zastosować alternatywne procedury dezynfekcji rezydualnej (pozostałości) oraz przeprowadzać regularne testy na Legionellę (przynajmniej raz na kwartał). Jako procedury dezynfekcji rezydualnej używa się dwutlenek chloru i elektrolityczną metodę dezynfekcji jonami miedzi i srebra (copper/silver ionisation).)
 • Utrzymywać zimną wodę w systemie przez cały czas zimną: powinna być utrzymywana w temperaturze poniżej 25°C.
 • Puszczać wodę we wszystkich kranach i prysznicach: w pokojach gości przez kilka minut przynajmniej raz w tygodniu, jeśli są nie zajęte i zawsze przed przybyciem gości.
 • Utrzymywać głowice, węże i krany wolne od kamienia.
 • Regularnie czyścić i dezynfekować wieże chłodnicze i rury łączące w systemie klimatyzacji: przynajmniej dwa razy w roku.
 • Czyścić i dezynfekować grzejniki (kaloryfery) i zbiorniki wody ciepłej przynajmniej raz w roku.
 • Dezynfekować systemy gorącej wody wysokim stężeniem chloru (50mg/ml) przez 2-4 godz. po pracy podgrzewaczy wody i przed rozpoczęciem każdego sezonu.
 • Regularnie czyścić i dezynfekować filtry wody: co 1 – 3 miesiące.
 • Sprawdzać zbiorniki wody, wieże chłodnicze i widoczne rury co miesiąc. Zapewnić aby wszystkie pokrywy i izolacje były nietknięte i mocno osadzone.
 • Sprawdzać wnętrze zbiorników zimnej wody co najmniej raz w roku i czyścić je. Jeśli zawierają osad lub są w inny sposób zabrudzone, dezynfekować je chlorem 50 mg/l przez minimum 1 godz.
 • Zapewnić, aby modyfikacje systemu i nowe instalacje nie tworzyły rur z przerywanym dopływem wody lub bez jej dopływu lub o niewystarczającej zdolności do radzenia sobie za szczytowym zapotrzebowaniem na wodę.
 • Jeśli jest basen spa (synonimy: masaż wodny, JacuzziTM, basen Spa), należy zapewnić:
  – aby był stale traktowany chlorem lub bromem w stężeniu minimalnym 2 – 3 mg/l i aby pH utrzymywane było w zakresie 7,0 – 7,6 – poziomy te powinny być monitorowane przynajmniej trzy razy dziennie;
  – aby przynajmniej połowa wody była wymieniana codziennie;
  – aby filtry z piasku czy ziemi okrzemkowej były przemywane wstecznie codziennie;
  – aby cały system , także zbiornik odciążający były czyszczone i dezynfekowane co tydzień oraz
  – aby rejestrowano wszystkie odczyty pomiarów, takie jak temperatura, pH, stężenie chloru oraz aby zapewniono, żeby jakikolwiek odczyt poza ustalonym zakresem powodował określone działania i aby było to regularnie sprawdzane przez kierownika.

Dalszych rad odnośnie innych specyficznych kontroli mogą udzielić eksperci, którzy mogą też przeprowadzić pełną ocenę ryzyka w danym hotelu.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button